کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شناسنامه قانون | morakhasi parastar

افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (بخشنامه شماره ۲۲۷/۱۰۰ مورخ ۲۰/۲/۱۴۰۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

رییس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی…

رئیس محترم انستیتو پاستور ایران

رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان

رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب شهید رجایی

با سلام و احترام؛

به استناد ماده ۶۲ و تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی و با توجه به بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان حقوق پایه، کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، حق مسکن، مبلغ کمک عائله مندی (اولاد) و … کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲ آیین نامه) در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل ابلاغ می شود. لازم است نسبت به تمدید قرارداد کارکنان مذکور وفق مقررات از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ اقدام لازم معمول گردد.

۱- حقوق پایه مبلغ ۲۶.۹۹۷.۵۳۳ (بیست و شش میلیون و نهصد و نود و هفت هزار و پانصد و سی و سه) ریال می‌باشد.

۲- افزایش کمک هزینه مسکن سال ۱۴۰۰ پس از تصویب و ابلاغ از سوی مراجع مربوطه اعمال شود.

۳- کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار ماهیانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ (شش میلیون) ریال می‌باشد.

۴- مبلغ کمک هزینه عائله مندی (اولاد) مبلغ ۲.۶۵۵.۴۹۵ (دو میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار و چهارصد و نود و پنج) ریال برای هر فرزند می باشد.

۵- به استناد بند ۲ و تبصره ۳ بخشنامه های فوق، مقضی است نسبت به برقراری روزانه مبلغ ۴۶.۶۶۷ (چهل و شش هزار و ششصد و شصت و هفت) ریال و ماهیانه مبلغ ۱.۴۲۳.۳۴۴ (یک میلیون و چهارصد و بیست و سه هزار و سیصد و چهل و چهار) ریال به عنوان پایه سنوات اقدام شود. این مبلغ با توجه به ماده ۱۳ دستورالعمل نحوه تعیین حق شغل، حق شاغل و…، در فوق العاده جذب هیأت امناء محاسبه نمی شود.

فوق العاده ویژه برای کارکنان قرارداد مشاغل کارگری (تبصره ۱ ماده ۳۲) مشمول آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت علمی، به میزان ۵۰ درصد حقوق پایه به مبلغ ۱۳.۴۹۸.۷۶۷ (سیزده میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت) ریال قابل پرداخت می باشد.

دکتر سعید نمکی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام