کتاب استخدامی اداری ها
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت

اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مصوبه شماره ۱۶۶۵۱۵/ت۴۷۹۷۳هـ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۷/۱۰۰ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۸) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -مصوب ۱۳۶۴- تصویب نمود:

۱- ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱- اجازه تأسیس مراکز و مؤسسات پزشکی خصوصی فقط به اشخاص حقیقی و حقوقی که مدارک آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید شده و صلاحیت آنان به تأیید کمیسیون ماده (۲۰) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی برسد، داده می‌شود و به مؤسس یا مؤسسان اینگونه مراکز یا مؤسسات بیش از یک پروانه تأسیس داده نخواهد شد.

تبصره- در موارد ضروری، صدور مجوز بیش از یک مرکز یا مؤسسه برای اشخاص یاد شده، با رعایت این ماده و قوانین مربوط منوط به تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

۲- تبصره (۱) ماده (۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۱- مسئولیت امور مؤسسات و مراکز درمانی طبق ماده (۲) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی – مصوب ۱۳۳۴- و اصلاحات بعدی به عهده مسئول فنی خواهد بود و مسئولیت اداره آنها می‌تواند به عهده مسئول فنی و یا فرد واجد شرایط قانونی دیگری گذاشته شود. مسئول اداره و مسئول فنی نمی‌توانند در بیش از یک مؤسسه یا مرکز هرگونه اشتغال یا فعالیتی داشته باشند.

معاون اول رئیس‎جمهور – محمدرضا رحیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام