کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 92

اعلام پيشنهادات دستگاه‌ها در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ (نامه شماره ۵۹۶۴۹/۳۰ مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور)

كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي

به موجب اين بخشنامه كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي مي‌توانند پيشنهادات خود را در رابطه با درج حكم در لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور، اعم از حذف، ابقاء يا اصلاح احكام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و يا احكام جديد، در چارچوب فرم‌ها و شرايط پيوست و در قالب نرم‌افزار Word 2007 (به صورت لوح فشرده) حداكثر تا روز دوشنبه مورخ ۸/۸/۱۳۹۱ به امور هماهنگي و تلفيق برنامه و بودجه ارسال نمايند.

بديهي است به پيشنهاداتي كه پس از تاريخ فوق‌الذكر وصول مي‌شود، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

رحيم ممبيني- معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

شرايط بررسي پيشنهادات احكام لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور

– مواردي كه منجر به حذف احكام پيشنهادي مي‌گردد:

۱- مغاير با قانون برنامه پنجم توسعه و ساير قوانين مادر باشد.

۲- در سال‌هاي گذشته داراي عملكرد مناسب و مورد انتظار نباشد.

۳- ماهيت غيربودجه‌اي داشته باشد.

۴- ماهيت دائمي داشته و قابل پيش‌بيني در ساير قوانين باشد.

۵- اصلاح‌كننده‌ي قوانين دائمي باشد.

۶- هزينه‌كرد يك منبع را تعيين تكليف كرده باشد.

۷- زمان اجراي حكم پيشنهادي منقضي شده باشد.

 

– مواردي كه منجر به ابقاء احكام پيشنهادي مي‌گردد:

۱- در راستاي تكليف دولت در برنامه‌ پنجم توسعه تدوين شده باشد.

۲- داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.

۳- داراي عملكرد مناسب در سنوات گذشته باشد.

۴- در راستاي نظام بودجه‌ريزي عملياتي تدوين شده باشد.

 

– مواردي كه مي‌بايست در تدوين احكام جديد در نظر گرفت:

۱- در راستاي تكاليف دولت در برنامه پنجم توسعه تدوين شده باشد.

۲- راهبردهاي عملي و اجرايي در راستاي جهت‌گيري‌هاي بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در بر داشته باشد.

۳- داراي ماهيت بودجه‌اي باشد.

۴- حكم‌هاي موجود در قوانين مادر پاسخگوي اجراي حكم پيشنهادي نباشد.

۵- در راستاي نظام بودجه‌ريزي عملياتي تدوين شده باشد.

۶- تأمين منبع مالي جديدي براي دولت باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام