کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

بخشنامه بودجه 99/ بودجه ۹۹

بخشنامه بودجه سال 1399 کل کشور+ کلیه پیوست‌ها (بخشنامه شماره 84432 مورخ 7/7/1398 رییس جمهور)

به کلیه دستگاه‌های اجرایی

بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال 1399 به شرح پیوست ابلاغ می‌شود. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل‌های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ‌سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه‌ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه‌ و‌ بودجه کشور ارائه کنند.

لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در محورهای «درآمدزایی پایدار، هزینه کردکارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه‌ریزی» و با رویکردهای «رشد بلندمدت، ‌ثبات‌سازی کوتاه‌مدت، پیشرفت متوازن و فراگیر و اصلاح ساختار دولت» تدوین شود.

با توجه به شرایط اقتصاد کلان کشور در سال آینده، لازم است دستگاه‌های اجرایی در جهت تسریع در اجرای اصلاح ساختار بودجه و تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بودجه پیشنهادی خود را با رعایت انضباط مالی و حذف فرآیندها و هزینه های غیرضرور، ارتقای بهره‌وری، رفع عوامل مخل رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، شناسایی و عملیاتی کردن راهکارهای افزایش منابع عمومی ارائه کنند.

همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف هستند در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و ضوابط مالی و دستورالعمل های جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، ‌سند اجرایی بودجه خود را با هماهنگی دستگاه سیاست‌گذار مطابق زمان‌بندی و در سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای (به تفکیک امور و فصول) به سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در صورت عدم دریافت سند اجرایی بودجه هریک از دستگاه های اجرایی، رأسا نسبت به تنظیم سند اجرایی سال ۱۳۹۹ آن دستگاه اقدام کند. مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های بودجه از سوی دستگاه های اجرایی ‌بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

حسن روحانی- رییس جمهور

بخشنامه بودجه 99+ پیوست‌ها:

شناسنامه قانون | bookبخشنامه بودجه در فرمت پی‌دی‌اف

شناسنامه قانون | clips1- برنامه زما‌ن‌بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور

شناسنامه قانون | clips2- ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال 1399 کل کشور

شناسنامه قانون | clips3- دستورالعمل تهیه و تنظیم “سند اجرایی بودجه” دستگاه‌های اجرایی بودجه و فهرست دستگاه‌های سیاست‌گذار

شناسنامه قانون | clips4- دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در چارچوب برنامه عملیاتی دو ساله

شناسنامه قانون | clips5- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

شناسنامه قانون | clips6- دستورالعمل کمیته بازبینی هزینه‌ها

شناسنامه قانون | clips7- سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب امور، فصول

مطالب مرتبط:

– بخشنامه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور (بخشنامه شماره 101592 مورخ 1/8/1397 رییس‌جمهور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام