کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

آیین نامه اجرایی بند «ب» تبصره (18) قانون بودجه سال 1399

آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور (تصویبنامه شماره ۲۵۸۰۸/ت۵۷۶۵۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۳/۱۱ به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- وجوه اداره‌شده: اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت بخش‌های خصوصی و تعاونی و تحقق اهداف مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات از طریق قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل برای واگذارنده اعتبار پیش‌بینی شده است.

۲- واگذارنده اعتبار: شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه مذکور قرار می‌دهند.

۳- مؤسسه عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس‌شده یا می‌شوند و صندوق‌های پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۴) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب۱۳۹۴- و آیین‌نامه اجرایی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۳۳۱۸/ت۵۲۲۳۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن.

۴- سرمایه‌گذاری خطرپذیر: قراردادن سرمایه به همراه کمک‌های مدیریتی و مشاوره‌‌ای در اختیار شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و نوپا.

۵- متقاضی: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۶- گیرنده اعتبار: متقاضی که تأیید مراحل معرفی و تأیید مؤسسه عامل را اخذ کرده است و تسهیلات از محل وجوه اداره‌شده به وی اعطا می‌شود.

ماده ۲- سهم هریک از واگذارنده‌های اعتبار موضوع این آیین‌نامه با تصویب مجمع عمومی و متناسب با منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ آنها و اصلاحات بعدی آن، تعیین می‌شود.

ماده ۳- اعتبارات موضوع این آیین¬نامه به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالاها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه¬های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)های ارایه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمرو ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

ماده ۴- اعتبارات موضوع این آیین‌نامه توسط واگذارنده اعتبار در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در قالب قرارداد عاملیت در اختیار مؤسسه عامل قرار می‌گیرد تا به متقاضیان تسهیلات در فعالیت‌های موضوع ماده (۳) پرداخت شود.

ماده ۵- تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل سرانه سقف پرداخت تسهیلات طرح‌ها، نرخ سود تسهیلات و یارانه سود، مدت بازپرداخت تسهیلات و نحوه گردش کار مشترکاً توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور صورت می‌گیرد.

تبصره ۱- تشخیص و پذیرش متقاضیان در چهارچوب ضوابط موضوع ماده (۵)  این آیین¬نامه، بر عهده کارگروهی خواهد بود که اعضای آن با نظر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین می‌شوند.

تبصره۲- واگذارنده اعتبار مجاز است در ازای خدمات ارایه‌شده از سوی مؤسسه عامل شامل بررسی و ارزیابی توجیه فنی، اقتصادی و مالی طرح، نظارت بر طرح (پروژه)، برآورد میزان سرمایه‌گذاری لازم و زمان اجرای طرح، ارزیابی وثیقه‌ها و تضمین¬ها، تنظیم و انعقاد قراردادها، نظارت بر بازپرداخت اصل و سود وجوه و تسهیلات اعطاشده، نظارت بر مصرف وجوه و تسهیلات در طول اجرای طرح و وصول مطالبات، کارمزد مؤسسه عامل را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت کند.

تبصره۳- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اطلاعات لازم درخصوص اعطای تسهیلات این آیین‌نامه را از طریق وبگاه مربوط در دسترس فعالین این حوزه قرار دهد.

ماده ۶- اقساط (اصل و سود) وصولی مؤسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات موضوع این آیین‌نامه به حسابی که توسط واگذارنده اعتبار اعلام می‌شود، واریز می‌گردد تا به انضمام مانده اعتبار، مجدداً در اهداف موضوع این آیین‌نامه مورد استفاده قرار گیرد.

ماده ۷- واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره‌شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارایه کند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طر‌ح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره¬شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین¬نامه را براساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

معاون اول رئیس‎جمهور – اسحاق جهانگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام