کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1399

لایحه دو فوریتی تأمین منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

لایحه اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور موضوع تأمین منابع مالی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران (نامه شماره ۱۰۷۷۸۶/۵۸۲۵۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ هیئت وزیران)

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

لایحه “اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور” که به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور در جلسه ۱۹/۹/۱۳۹۹ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

حسن روحانی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به ایراد رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر توسعه شمول حکم قانون از حیث استفاده صندوق بازنشستگی کشوری از منابع بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و هزینه‌کرد بیش از سی درصد (۳۰%) از منابع ناشی از بند مذکور و به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران و تأمین منابع مالی جهت تحقق هدف یادشده، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه اصلاح بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده واحده- در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، پس از عبارت‌های “سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح” عبارت “و صندوق بازنشستگی کشوری” و پیش از عبارت “سی درصد (۳۰%)” عبارت “حداقل” اضافه می‌شود.

این قانون از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ لازم‌الاجراست.

شناسنامه قانون | layehe hamsan

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام