آزمون تعیین صلاحیت
بودجه 1401

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (بخشنامه شماره ۲۶۰۹۷۸ مورخ ۱۰/۶/۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور)

بدین‌وسیله بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به شرح زیر ابلاغ می شود. تمامی سازمان های توسعه ای موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه که از این پس شرکت دولتی نامیده می شوند، مکلفند در چارچوب سیاست‌ها و ضوابط و مطابق با زمان بندی مندرج در این بخشنامه و رعایت کامل دستورالعمل تهیه و تنظیم پیوست آن (که در اجرای جزء (۲-۱) بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور سرفصل های بودجه ای با سرفصل های حسابداری و در چارچوب استانداردهای حسابداری انطباق داده شده است)، بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ خود را پس از تصویب مجامع عمومی/ شوراهای عالی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است در صورت عدم دریافت بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ را برای شرکت دولتی منظور نماید. همچنین در صورت عدم رعایت چارچوب و ضوابط این بخشنامه و عدم رعایت بازه زمانی ارائه بودجه، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود.

سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی شرکت های دولتی، نسبت به اعمال تغییرات احتمالی پس از ۱۵ آبان ماه تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بنا بر مقتضیات ناشی از عوامل نظیر نوسان قیمت ها، تغییر نرخ تسعیر ارز، تصویب نهایی ضریب افزایش حقوق یا تصمیمات دولت نسبت به قیمت‌های تکلیفی و سایر موارد پیش‌بینی نشده اقدام خواهد کرد.

بدیهی است مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل‌های این بخشنامه از سوی شرکت های دولتی بر عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

  • بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ شركت‌های دولتی، باتک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
  • دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی ۱۴۰۱

سید مسعود میرکاظمی- معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام