کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1401

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۴۶/ت۵۹۷۷۳هـ مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۱ هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت نفت ـ وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۸ به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده ۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱ـ بیمه‌گزار: شرکت ملی گاز ایران و شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران حسب مورد به نمایندگی از طرف مشترکین گاز و برق.

۲ـ بیمه‌گر: شرکت بیمه‌ای که متعهد به ارایه پوشش بیمه‌ای و جبران خسارت‌های وارده به ذی‌نفعان طبق مفاد این آیین‌نامه و قرارداد مربوط است.

۳ـ حوادث تحت پوشش: حوادث موضوع ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-.

۴ـ ذینفعان بیمه‌نامه: مشترکین و مصرف‌کنندگان مجاز گاز طبیعی و برق واحدهای مسکونی و تجاری اعم از شهری و روستایی و سکونتگاهی عشایری و کلیه اشخاص زیان‌دیده ناشی از حوادث تحت پوشش.

ماده ۲- سقف مبلغ مناقصه، معادل سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوط در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در حد وصولی ردیف‌های درآمدی (۱۶۰۱۸۵) و (۱۶۰۱۸۶) جدول شماره (۵) قانون مذکور و براساس نرخ‌های مندرج در جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) قانون یاد شده و شامل واحدهای مسکونی و تجاری در پایان سال ۱۴۰۰ با پوشش تمامی مشترکین جدید در قالب بیست و پنج درصد (۲۵%) افزایش یا کاهش حجم قرارداد منعقد شده است.

ماده ۳- نحوه برگزاری مناقصه از طریق سازوکار قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به صورت عمومی یا محدود براساس بالاترین میزان تعهدات پیشنهادی بیمه‌گران است.

ماده ۴- قراردادها به نحوی تنظیم خواهد شد که حوادث احتمالی از ابتدای هر سال تا پایان همان سال را تحت پوشش قرار دهد.

ماده ۵- میزان تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر حداقل معادل تعهدات مناقصه سال قبل و متناسب با حق بیمه مصوب سال جاری است.

ماده ۶- مبنای محاسبه بیمه واحدهای تجاری براساس مشترکین شناسایی شده است.

تبصره ۱- تعهدات خسارت‌های انسانی ناشی از آسیب‌ به واحدهای تجاری و مسکونی یکسان است.

تبصره ۲- سایر شرایط مربوط به تعهدات بیمه‌گر و پرداخت خسارت، تابع قراردادهای منعقد شده با بیمه‌گر و بیمه‌گزار است.

ماده ۷- شرکت‌های بیمه‌گر با هماهنگی‌ وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکین را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبالغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات وارد شده را جبران نمایند. شرکت‌های بیمه‌گر، حوادث ناشی از موضوع این آیین‌نامه را در کمتر از دو ماه بررسی و حداکثر تا سه ماه پرداخت می‌نمایند، خواه حوادث در بیرون یا داخل منزل اتفاق افتاده باشد.

تبصره- شرکت‌های بیمه‌گر موظفند شرایط و ضوابط بیمه مشترکین برق و گاز را از طریق درگاه (پورتال) خود اعلام نمایند. شرکت‌های برق و گاز موظفند پس از عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌گر برای یک‌بار نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترکین از طریق پیامک اقدام نمایند.

ماده ۸- بیمه‌گزار موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه از قبیل حق بیمه وصولی و خسارت‌های پرداختی را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کند.

ماده ۹- وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را از شرکت‌های مذکور اخذ و گزارش آن را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهند.

معاون اول رئیس‌جمهور- محمد مخبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام