کتاب استخدامی اداری ها
بودجه 1401

لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور+ پیوست‌ها

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

پیوست های لایحه بودجه 1401 ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جداول کلان منابع و مصارف

 پیوست شماره یک: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

 پیوست شماره دو: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

 پیوست شماره سه: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به انضمام برنامه و فعالیت

 •  اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، بالغ بر پانزده میلیون و پنجاه و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون (۱۵.۰۵۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال شامل:

۲- منابع عمومی بالغ بر سیزده میلیون و هفتصد و بیست هزار میلیارد (۱۳.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر یک میلیون و سیصد و سی و دو هزار و سیصد و نود و شش میلیارد و یکصد و سیزده میلیون ( ۱.۳۳۲.۳۹۶.۱۱۳.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصدو چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر بیست و دو میلیون و سیصد و چهارده هزار و هفتاد و نه میلیارد و سیصد و هجده میلیون (۲۲.۳۱۴.۰۷۹.۳۱۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

فهرست مطالب فایل نخست:

 • تبصره‌های ماده واحده ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1 – خلاصه بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2 – خلاصه درآمدها و هزینه های دولت در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های سرمایه ای در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 4 – خلاصه واگذاری و تملک دارایی های مالی در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 5 – درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی بر حسب قسمت، بخش، بند، اجزا در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 6 – برآورد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور، فصل
 • جدول شماره 7 – خلاصه بودجه دستگاه های اصلی
 • جدول شماره 8 – برآورد تملک دارایی های مالی سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 9 – برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 10 – منابع و مصارف استان ها در سال ۱۴۰۱
 • جدول شماره 11- خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 1-11 بودجه شرکت های دولتی ۱۴۰۱
 • جدول شماره 2-11 بودجه بانک ها ۱۴۰۱
 • جدول شماره 3-11 بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۱۴۰۱
 • جدول شماره 13- اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۵۵) قانون اساسی سال ۲۵۱۲ ۳۸۲
 • جدول شماره 16- تعرفه درآمدهای موضوع جدول شماره (۶) در سال ۱۴۰۱
 • جدول 21- اعتبارات موضوع پرداخت بدهی قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی (موضوع بند «ی» تبصره (۲))

بیشتر ببینید:

6 دیدگاه

 1. این نوع نوشتن ارقام بودجه سالانهِ کل کشور به حروف ، نشان میدهد ما الگوی مشخصی برای شمارش اعداد بزرگ طبق استانداردهای شمارش اعداد ایران نداریم . به همین خاطر است مجبوریم عدد (۳۶.۳۱۰.۷۰۴.۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال را به جای صورت صحیح آن به صورت سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون ریال بخوانیم .

 2. (۳۶.۳۱۰.۷۰۴۶۲۸.۰۰۰.۰۰۰) به حروف می شود سی و شش بیلیارد و سیصد و ده بیلیون و هفتصد و چهار میلیارد و ششصدو بیست وهشت میلیون ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام