کتاب استخدامی اداری ها
قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی

تشکیل شورای راهبری سیاست‌های کلی نظام اداری

تشکیل شورای راهبری سیاست‌های کلی نظام اداری کشور (نامه ۱۲۹۳۴۳/۴۵۰۷۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۹ معاون اول رييس‌جمهور)

پيشنهاد شماره ۲۱۹۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در خصوص اجرايي شدن سياست‌هاي كلي نظام اداري كشور كه به تأييد رييس محترم جمهوري رسيده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

الف- شوراي راهبري سياست‌هاي كلي به رياست معاون اول رييس‌جمهور و با عضويت معاونين ساير قوا و رييس ستاد كل نيروهاي مسلح تشكيل مي‌شود.

ب- وظايف شوراي ياد شده به شرح زير است:

۱- برنامه‌ريزي، هماهنگي و هدايت و سازماندهي كارگروه‌هاي تخصصي.

۲- تصويب برنامه‌هاي پيشنهادي كارگروه‌هاي تخصصي.

۳- ايجاد زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي به اجرا درآوردن سياست‌هاي كلي.

۴- تنظيم لوايح، مقررات و مصوبات دولت بر اساس سياست‌هاي كلي.

۵- بررسي عملكرد و ارزيابي كليه دستگاه‌ها در ارتباط با اجرا و رعايت سياست‌هاي كلي.

ج- شش كارگروه تخصصي به شرح زير تشكيل مي‌شود:

۱- كارگروه فرهنگ سازماني.

۲- كارگروه اصلاح ساختار نظام اداري كشور.

۳- كارگروه استقرار دولت الكترونيك.

۴- كارگروه توانمندسازي توسعه مديريت و سرمايه انساني.

۵- كارگروه ارتقاء امور سلامت اداري

۶- كارگروه تهيه الگوهاي اداري-ايراني در نظام اداري كشور.

د- وظايف كارگروه‌هاي تخصصي به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- بررسي قوانين، ضوابط و مقررات موجود مرتبط با نظام اداري كشور و انطباق آن با سياست‌هاي كلي نظام اداري.

۲- تهيه لوايح، پيشنهادها و گزارش‌هاي لازم در جهت اجراي سياست‌هاي كلي.

۳- تهيه شاخص‌هاي اندازه‌گيري عملكرد سياست‌هاي كلي در دستگاه‌هاي مختلف.

۴- برگزاري گردهمايي‌ها، نشست‌هاي تخصصي و استفاده از ظرفيت كارشناسان و صاحب‌نظران داخلي و خارجي

۵- ارايه الگوهاي نوين مديريتي منطبق بر سياست‌هاي كلي نظام.

هـ- دبيرخانه پيگيري و اجراي سياست‌هاي كلي در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور به منظور اجراي وظايف زير تشكيل مي‌شود:

۱- پيگيري مصوبات شوراي راهبردي.

۲- تعيين شاخص‌هاي عملياتي.

۳- تشكيل كارگروه‌هاي تخصصي.

۴- فرهنگ‌سازي و تعيين سياست‌ها

۵- ابلاغ به دستگاه نظارت بر اجراي آن

۶- تلفيق و تلخيص برنامه.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام