کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره ۲۶۱۳/۱/۲۵۱۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹)

مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح در مورد نصاب معاملات در مناقصات نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۶ (بخشنامه شماره ۲۶۱۳/۱/۲۵۱۲/۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹)

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح به شرح ذیل تعیین می‌شود.

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح.

۱- معاملات کوچک: معاملاتی که تا سقف دویست و بیست میلیون (۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد و دویست میلیون (۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملیاتی بیش از چهار میلیارد و چهارصد میلیون (۴.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود تسری می‌یابد. 

ج- نصاب‌های تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا بوده و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را بهکلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمدباقری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام