کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین‌نامه استخدام قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (نامه شماره ۴۵۸/۵۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ ستاد کل نیروهای مسلح)

آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده ۱ـ این آیین‌نامه در اجرای مفاد بند «ج» ماده «۹» و بند «ب» ماده «۱۳» اساسنامه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۲ مقام معظم فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مبنی بر این که «بنیاد درصورت نیاز می‌تواند از خدمات کارشناسان و متخصصین (علمی ـ تجربی) به صورت (قراردادی) استفاده نماید.» تهیه و تدوین گردیده است.

ماده ۲ـ تعاریف:

الف ـ بنیاد: در این آیین‌نامه منظور بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و واحدهای سازمانی تابعه می‌باشد.

ب ـ استخدام: عبارت از گزینش افراد واجد صلاحیت برای تصدی در مشاغلی که به موجب قرارداد مکلف به انجام آن می‌گردند.

ج ـ قراردادی: فردی است که با استناد به بند “ب” ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد و برای انجام خدمات کارشناسی و تخصصی (علمی ـ تجربی) به صورت قراردادی بکارگیری می‌شود.

د ـ مجوز استخدام: عبارت ازابلاغ دستور کتبی مقامات ذیصلاح برای استخدام کارکنان قراردادی که در حدود مقررات مربوط صادر می‌شود.

ه ـ انتصاب: عبارت از واگذاری یکی از شغل‌های قابل تصدی بنیاد به کارکنان قراردادی.

و ـ شغل: عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت‌های مرتبط و مشخصی که از طرف بنیاد به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

فصل دوم ـ نحوه استخدام

ماده ۳ـ شرایط استخدام:

۱ـ اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی«ص»، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران.

۲ـ اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه

۳ـ التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازین اخلاق اسلامی

۴ـ داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ عدم عضویت و هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمانهای سیاسی

۶ ـ نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمانهای اسلامی و غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی.

۷ـ داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۴۰ سال سن (مدت خدمت سربازی به حداکثر سن اضافه می‌شود درمورد کارکنان دارای سابقه خدمت قبلی در بنیاد، مدت خدمت قبلی آنان نیز به حداکثر سن اضافه می‌شود. در موارد استثناء بنا به تصویب کمیته تأمین نیروی انسانی حداکثر سن قابل تعدیل است).

۸ ـ انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان (درمورد دارندگان معافیت پزشکی، این افراد باید توان انجام شغلی که برای آن شغل استخدام خواهند شد را برابر تأییدیه مراکز درمانی نیروهای مسلح داشته باشند).

۹ـ نداشتن تعهد خدمتی قانونی به سایر سازمانها و نهادها.

۱۰ـ داشتن حداقل سه ماه سابقه عضویت در بسیج.

۱۱ـ نداشتن سابقه محکومیت جزایی مؤثر و یا محرومیت از خدمات دولتی.

۱۲ـ عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

۱۳ـ داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نیاز، برابر تأییدیه مراکز درمانی نیروهای مسلح.

تبصره: جانبازان درصورت توانایی انجام شغل موردنیاز، مستثنی می‌باشند.

۱۴ـ داشتن حُسن شهرت و عدم سوء سابقه

۱۵ـ داشتن شرایط تحصیلی و تخصصی مورد نیاز بنیاد، برابر مشاغل مندرج در ساختار و سازمان بنیاد (جهت تصدی شغل مورد نظر).

تبصره۱: در شرایط مساوی، اولویت استخدام با ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس شامل: فرزندان شهدای معظم، جانبازان، آزادگان، رزمندگان دارای حداقل شش ماه حضور درجبهه، نیروهای مسلح و افراد درجه یک تحت تکفل آنان می‌باشد.

تبصره۲: استخدام اشخاصی که در اجرای مقررات پاکسازی و بازسازی یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر قوانین و مقررات انضباطی و کیفری مشابه به انفصال دائم یا اخراج محکوم شده یا بشوند در بنیاد و سازمانهای تابعه و وابسته ممنوع است.

تبصره۳: استخدام اشخاصی که به دلیل احکام قضایی، رأی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع مشابه یا نداشتن صلاحیت‌های لازم برای ادامه خدمت به صورت پیش از موعد بازنشسته شده‌اند، ممنوع می‌باشد.

تبصره۴: هرگونه استخدام افراد قبل از تأیید کمیته تأمین نیروی انسانی و طی مراحل گزینش، ممنوع است.

ماده ۴ـ کمیته تأمین نیروی انسانی

کمیته‌ای است که مسئولیت تصمیم گیری درخصوص جذب و بکارگیری کارکنان مشمول این آیین‌نامه را به عهده دارد.

دبیرخانه این کمیته در نیروی انسانی بنیاد، فعال می‌گردد و معاون نیروی انسانی دبیر کمیته مذکور می‌باشد.

الف ـ اعضای کمیته تأمین نیروی انسانی:

۱ـ جانشین رئیس بنیاد (رئیس)

۲ـ معاون هماهنگ کننده بنیاد (عضو دائم)

۳ـ معاون نیروی انسانی (دبیر و عضو دائم)

۴ـ معاون طرح و برنامه و بودجه (عضو دائم)

۵ ـ رئیس حفاظت اطلاعات بنیاد (عضو دائم)

۶ ـ رئیس عقیدتی سیاسی بنیاد (عضو دائم)

۷ـ معاون/رئیس/مدیر رده بکارگیرنده فرد مورد نظر(بنابه تشخیص رئیس کمیته)

ب ـ وظایف کمیته تأمین نیروی انسانی:

۱ـ تعیین راهکارها و هماهنگی لازم به منظور تأمین نیروی انسانی بنیاد.

۲ـ نظارت برحسن اجرای این آیین‌نامه.

۳ـ تشخیص ضرورت استخدام اشخاص مورد نظر و تأیید صلاحیت‌های آنان در چارچوب ماده (۳) این آیین‌نامه.

۴ ـ تصمیم‌گیری در خصوص افزایش یا کاهش نیروی انسانی و تمدید قرارداد مشمولین این آیین‌نامه.

۵ ـ رعایت مصوبات، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های تخصصی براساس ابلاغیه‌های ستادکل نیروهای مسلح.

۶ ـ رسیدگی و پاسخگویی به شکایات متقاضیان.

تبصره: مصوبات کمیته تأمین نیروی انسانی پس از تأیید رئیس بنیاد قابل اجرا می‌باشد.

ماده ۵ ـ تحصیلات:

استخدام در بنیاد براساس مدارک تحصیلی یا تخصص و مهارت‌های فنی و تجربی صورت می‌پذیرد:

الف: براساس مدارک تحصیلی: مدرک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز بنیاد با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر.

ب: براساس تخصص و مهارت‌های فنی و تجربی: داشتن تخصص و مهارت فنی موردنیاز بنیاد با حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره دوم متوسطه(دیپلم) و بالاتر.

ماده ۶ـ تأمین نیروی انسانی پایور از بین مشمولین این آیین‌نامه

الف: درصورت صدور مجوز ستادکل نیروهای مسلح و نیاز بنیاد، کارکنان مشمول این آیین‌نامه که برابر ضوابط و مقررات واجد شرایط استخدام در کادر ثابت یا پیمانی باشند، برای سیر مراحل گزینش و استخدام به ستادکل نیروهای مسلح معرفی می‌شوند.

ب: تبدیل قرارداد کارکنان بنیاد از «خرید خدمت ماده ۲۴ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به «قراردادی ماده ۱۳» بنا به درخواست کتبی فرد و موافقت کمیته تأمین نیروی انسانی بلامانع است.

فصل سوم ـ سازماندهی و ارزشیابی

ماده ۷ـ سازماندهی

الف: سازماندهی اشخاص استخدام شده برابر این آیین‌نامه در مشاغل تخصصی و برمبنای ساختار و سازمان ابلاغی و پس از احراز شرایط شغل و شایستگی‌های لازم انجام می‌گردد.

ب: دستورالعمل ارزشیابی و ترفیع حقوقی کارکنان قراردادی ماده ۱۳ مشمول این آیین‌نامه ظرف مدت یک ماه توسط معاونت نیروی انسانی تهیه و پس از تصویب در کمیته تأمین نیروی انسانی (موضوع ماده ۴) و تایید رئیس بنیاد ابلاغ شود.

ماده ۸ـ ترفیع حقوقی

بمنظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی کارکنان، هرساله پس از انجام ارزشیابی عملکرد ایشان، درصورت کسب نمره کارایی سالانه و رضایت از نحوه خدمت مستخدم، معادل ۰/۰۲ پایه حقوق فرد، در حقوق اش اعمال خواهد شد.

مثال: در سال ۱۴۰۱ ۰۰۰/۱۲۰/۱ = ۰/۰۲ * ۰۰۰/۰۰۰/۵۶

ماده ۹ـ مدت و ضوابط تمدید قرارداد

الف: مدت آزمایشی: مدت استخدام آزمایشی این اشخاص از یک ماه تا سه ماه بوده و پس از آن درصورت داشتن عملکرد مناسب و نیاز بنیاد، به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی، برابر دستورالعمل بند ب این ماده، قرارداد آنان به صورت سالیانه (در ابتدای هر سال) قابل تمدید خواهد بود.

ب: تمدید قرارداد کارکنان برمبنای داشتن شرایط لازم و عوامل امتیازآور، براساس حصول اطمینان از شایستگی(مکتبی و امنیتی)، کارآیی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمتی، رعایت نظم و انضباط اداری و نتیجه ارزشیابی عملکرد اشخاص صورت می‌گیرد.

ج: معاونت نیروی انسانی موظف است نظر مسئول رده بکارگیرنده را درخصوص تمدید قرارداد کارکنان، ۳ ماه قبل از اتمام قرارداد اشخاص اخذ نماید. رده مربوطه درصورت نیاز به ادامه خدمت و رضایت از عملکرد فرد، می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه اعلام نظر کند.

ماده ۱۰ـ جابجایی کارکنان

انتقال و ماموریت کارکنان قراردادی ماده ۱۳ در سطح بنیاد و به خارج از بنیاد ممنوع می‌باشد. کارکنان مذکور موظفند تا پایان قرارداد در محل مبدا استخدام (استان، معاونت،سازمان و…) مندرج در قرارداد خدمت نمایند.

مثال: فردی که برای خدمت در استان خراسان رضوی استخدام شده، نمی تواند به بنیاد مرکز یا استان دیگری منتقل یا مامور گردد. همچنین فردی که برای سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس استخدام گردیده، نمی تواند به استان دیگر یا سازمان و معاونتی در بنیاد منتقل یا مامور شود.

فصل چهارم ـ حقوق و مزایا

ماده ۱۱ـ حقوق و مزایای مشمولین «ماده ۱۳» به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

الف: حداقل و حداکثر حق‌الزحمه کارکنان، تابع مقررات موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و میزان آن بر اساس شرایط، مطابق ضوابط پرداخت نیروهای مسلح که سالیانه از سوی ستادکل ن.م ابلاغ می‌گردد، تعیین می‌شود.

ب: حق‌الزحمه ذکر شده به گونه‌ای باید تنظیم شود که مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های پرداختی به آنان از میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان رسمی همطراز شاغل در بنیاد (باتوجه به تحصیلات، سابقه و تجربه) تجاوز ننماید.

ج: پرداخت اضافه کار و حق ماموریت به کارکنان مشمول این آیین‌نامه برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام می‌گردد.

د: حقوق و دستمزد افرادی که به صورت تعطیل کاری و شب کاری (از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح روز بعد) درساعات غیر ساعت اداری خدمت می‌نمایند (غیراز شیفت) بر مبنای جدول زیر انجام می‌گردد:

نحوه خدمت نحوه محاسبه
شب کاری ۳۵٪ بیشتر از اضافه کاری دریافتی فرد به ازای هر ساعت اضافه کاری
تعطیل کاری ۴۵٪ بیشتر از اضافه کاری دریافتی فرد به ازای هر ساعت اضافه کاری

تبصره۱: حقوق و دستمزد افرادی که بنا به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی دارای تخصص ویژه و مورد نیاز بنیاد هستند حداکثر تا سقف ۴۰% قابل افزایش می‌باشد.

تبصره۲: درخصوص حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی برابر مقررات ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام خواهد شد.

تبصره۳: به منظور یکسان‌سازی خدمات اداری به کارکنان مشمول این آیین‌نامه، برگه (فیش) حقوقی، کارت تردد (کارت شناسایی) برای آنان صادر خواهد شد.

فصل پنجم ـ آموزش‌های تخصصی و عرضی

ماده۱۲ـ آموزش عرضی بدو خدمت

به منظور توجیه و آگاه‌سازی مستخدمین قراردادی در بدو خدمت و بالابردن سطح مهارت و معلومات عمومی و تخصصی آنان، آموزش عرضی بدو خدمت کارکنان مشمول این آیین‌نامه، براساس دستورالعملی که توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه و بودجه بنیاد تهیه و به تصویب رئیس بنیاد خواهد رسید، اقدام می‌گردد.

ماده۱۳ـ آموزش حین خدمت

الف: کارکنان قراردادی موظفند همواره نسبت به افزایش توانمندی، مهارت و توانایی‌های شغلی خود اقدام نمایند.

ب: بنیاد می‌تواند درصورت نیاز به منظور توانمندسازی و ارتقاء کارآیی و سطح کیفی کارکنان، دوره‌های آموزشی کوتاه مدت برگزار نماید. بدیهی است لازمه برگزاری دوره‌های مذکور اقدامات اولیه همانند: نیازسنجی، امکان سنجی، برآورد و تأمین هزینه و… می‌باشد. برای نظام‌مند نمودن این مهم، دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزشی حین خدمت مشمولین این آیین‌نامه، توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس و معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه و بودجه بنیاد تهیه و پس از تصویب رئیس بنیاد ابلاغ می‌شود.

ج: تحصیل کارکنان قراردادی در تمامی مقاطع تحصیلی در طول مدت قرارداد ممنوع می‌باشد.

تبصره: درصورتی که هریک از کارکنان مشمول این آیین‌نامه، در طول مدت خدمت بصورت خارج از وقت اداری و با هزینه شخصی تحصیل نموده و مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی قید شده در قرارداد را ارائه نماید، اگر مدرک تحصیلی ارائه شده در راستای شغل و مورد نیاز بنیاد باشد، بنیاد مجاز است صرفاً عدد ریالی افزایش مقطع تحصیلی را در حقوق ایشان اعمال نماید.

بدیهی است ملاک ادامه خدمت و تمدید قرارداد این قبیل کارکنان پس از اتمام مدت قرارداد، نیاز سازمانی بنیاد متناسب با مشاغل موجود می‌باشد و ارتقاء تحصیلی حقی برای اشتغال این افراد در مشاغل دیگر ایجاد نمی کند.

فصل ششم ـ وضعیت خدمتی

ماده ۱۴ـ وضعیت خدمتی کارکنان:

وضعیت خدمتی کارکنان قراردادی مشمول این آیین‌نامه، به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف وضعیت خدمتی شرح وضعیت خدمتی و روش اجرا
۱ خدمت آزمایشی برابر بند الف ماده ۱۱ این آیین‌نامه
۲ حاضر به خدمت برابر ماده ۹۱ قانون آجا، ۱۰۰ قانون سپاه و ۱۰۶ قانون فراجا
۳ مرخصی برابر ماده ۹۴ قانون آجا، ۱۰۳ قانون سپاه و ۱۱۰ قانون فراجا و تبصره‌های آنها
۴ غایب برابر ماده ۹۵ قانون آجا، ۱۰۴ قانون سپاه و ۱۱۱ قانون فراجا
۵ بازداشت برابر ماده ۹۷ قانون آجا، ۱۰۶ قانون سپاه و ۱۱۳ قانون فراجا

ماده ۱۵ـ اوقات و ساعت کار

اوقات کار و تعطیل و ساعت کار مشمولین این آیین‌نامه به همان ترتیبی است که برای مستخدمین رسمی نیروهای مسلح مقرر می‌گردد. بدیهی است هرگاه در قرارداد آنان به مقتضای نوع کار به ترتیب دیگری توافق شده باشد مطابق آن توافق، عمل خواهد شد.

در هر حال، ساعت کار کارکنان قراردادی در ماه از حداقل ساعات مقرر در ستاد کل نیروهای مسلح کمتر نخواهد بود.

ماده ۱۶ـ مرخصی‌ها

مرخصی کارکنان قراردادی برابر ضوابط ابلاغی ستاد کل ن م می‌باشد. (اعم از «استحقاقی (روزانه و ساعتی)، استعلاجی، اضطراری، بدون حقوق، تشویقی و مرخصی مأموریتی» و ترتیب استفاده از آنها، حدود اختیارات فرماندهان، مسئولین و مدیران در اعطای مرخصی‌ها، بر مبنای مقررات مربوطه می‌باشد).

فصل هفتم ـ تکالیف انضباطی

ماده ۱۷ـ کارکنان قراردادی بنیاد از نظر امور انضباطی تابع آیین‌نامه و مقررات جاری در نیروهای مسلح می‌باشند. تکالیف انضباطی این کارکنان، نوع و میزان تشویقات و تنبیهات انضباطی و حدود اختیارات فرماندهان و مسئولان در این زمینه براساس آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح تعیین خواهد شد.

فصل هشتم ـ تأمین اجتماعی

ماده ۱۸ـ مشمولین این آیین‌نامه از نظر خدمات درمانی، بیمه و حقوق و مزایای دوران بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی کشوری خواهند بود و بنیاد مکلف است حق بیمه مقرر را از زمان شروع به کار مستخدم برابر قوانین و مقررات محاسبه و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.

ماده ۱۹ـ درصورت ابتلاء کارکنان قراردادی به بیماری یا سانحه‌ای که بنا به تشخیص مراکز درمانی نیروهای مسلح مانع از انجام کار آنان باشد، بنیاد می‌تواند حقوق آنان را حداکثر تا «چهار ماه» پرداخت نماید و مازاد بر آن تا پایان مدت قرارداد مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.

تبصره: نحوه پرداخت حقوق و مرخصی دوران بارداری و زایمان کارکنان اناث مشمول این آیین‌نامه، برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی کشوری خواهد بود.

ماده ۲۰ـ هرگاه مشمولین این آیین‌نامه در حین انجام وظیفه دچار از کارافتادگی گردند یا در حین انجام مأموریت فوت شوند، مستخدم یا بازماندگان وی طبق مقررات تأمین اجتماعی از مستمری «از کارافتادگی» یا بازنشستگی و یا مستمری بازماندگان، استفاده خواهند نمود.

تبصره: مشمولین این آیین‌نامه که به سبب حفظ دستاوردهای انقلاب اسلام و یا به سبب شرکت یا همکاری در اجرای مأموریت‌های حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ابنیه‌های آن، معلول یا از کارافتاده شناخته شوند و یا به درجه رفیع شهادت نائل گردند، مشمول «قانون برقراری مستمری بیمه شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح شهید یامعلول شده یا می‌شوند (مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن) خواهند بود.

فصل نهم ـ خدمات

ماده ۲۱ـ بنیاد برابر برنامه سالانه و در حدود امکانات و اعتباراتی که برای تأمین نیازهای رفاهی و خدماتی کارکنان اختصاص می‌دهد، امکان برخورداری کارکنان مشمول این آیین‌نامه از این نوع خدمات را نیز فراهم می‌نماید.

ماده ۲۲ـ به کارکنان قراردادی که پس از اشتغال در بنیاد ازدواج می‌نمایند، برای یک بار در طول خدمت، کمک هزینه ازدواج برابر روش جاری ستادکل نیروهای مسلح پرداخت می‌شود.

ماده ۲۳ـ بنیاد می‌تواند برای تأمین نیازها و حفظ کارکنان شایسته و ایجاد انگیزه در استمرار خدمت و تقویت روحیه آنان، تا حد امکان از مزایای خدمات رفاهی از قبیل: بهره‌مندی از مراکز تفریحی، زیارتی، اردوهای سالانه، سبدکالا، کمک به خانه‌دار شدن آنان با کارسازی وام مسکن و سایر وام‌های ضروری که تعلق خواهد گرفت در سقف اعتبارات سالانه و امکانات موجود، پیش‌بینی‌های لازم را بعمل آورد.

ماده ۲۴ـ درصورت فوت همسر و یا اولاد کارکنان مشمول این آیین‌نامه به خانواده فرد متوفی، همانند سایر کارکنان نیروهای مسلح وجهی تحت عنوان کمک هزینه کفن و دفن پرداخت می‌شود.

تبصره: خدمات پیش‌بینی شده در مواد ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ این آیین‌نامه برای جبران مزایای جانبی که از سوی سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌شود و بنیاد از ارائه کلیه خدمات مربوط به بن کارگری و سایر مواردی که اجرای آن در نیروهای مسلح امکان‌پذیر نیست، معاف خواهد بود.

فصل دهم ـ پایان خدمت

ماده ۲۵ـ بازنشستگـی مشمـولین این آیین‌نامه تابع ضوابط تأمیـن اجتماعـی کشوری می‌باشد.

تبصره: کارکنان مذکور تا زمان بازنشستگی، مشمول مفاد مقررات این آیین‌نامه و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

ماده ۲۶ـ کارکنان مشمول این آیین‌نامه که درخواست استعفا دارند، موظف هستند یک ماه زودتر درخواست خود را کتباً به مسئول مستقیم خود ارائه نموده و تا زمان رسیدگی (برابر ضوابط) به کار خود ادامه دهند.

تبصره: چنانچه فرد، متقاضی استعفاء باشد، معاونت نیروی انسانی موظف است حداکثر ظرف مدت «سه ماه» به درخواست مذکور رسیدگی نموده و نظر خود را اعلام نماید.

ماده ۲۷ـ بنیاد می‌تواند در موارد حذف، تعدیل ساختار سازمانی، عدم کارایی و از دست دادن صلاحیت‌های لازم، کارکنان مشمول این آیین‌نامه را فسخ قرارداد نماید که در این حالت، ماده (۳۱) این آیین‌نامه درمورد آنان اجراء خواهد شد.

ماده ۲۸ـ کارکنان مشمول این آیین‌نامه که در اجرای نظام ارزشیابی عملکرد امتیاز لازم را کسب ننمایند، می‌بایست توسط کمیته تأمین نیروی انسانی وضعیت ادامه خدمت وهمکاری ایشان با بنیاد بررسی و تعیین تکلیف شوند.

ماده ۲۹ـ استخدام کارکنان قراردادی که مطالبات خود را دریافت و تسویه حساب نموده‌اند و مجدداً درخواست بازگشت به کار را دارند، درصورت نیاز مبرم و ضروری بنیاد و داشتن شرایط و صلاحیت‌های لازم، پس از تصویب در کمیته تأمین نیروی انسانی و تأیید رئیس بنیاد بلامانع می‌باشد.

ماده ۳۰ـ کارکنان قراردادی که صلاحیت امنیتی یا مکتبی خود را بنا به تشخیص حفاظت اطلاعات و یا عقیدتی سیاسی بنیاد از دست می‌دهند، باید در کمیته تأمین نیروی انسانی تعیین تکلیف شوند.

ماده ۳۱ـ جبران خدمات کارکنان قراردادی

در وضعیت لغو یا عدم تمدید قرارداد کارکنان قراردادی جبران خدمات آنان به شرح زیر می‌باشد:

کارکنان مشمول این آیین‌نامه که بنا به تشخیص کمیته تأمین نیروی انسانی بنیاد، قرارداد آنها تمدید نشود و یا لغو قرارداد شوند، علاوه بر دریافت حقوق و وجه مرخصی استحقاقی ذخیره شده، برابر مقررات یک ماه آخرین حقوق و مزایا به ازای هر سال سابقه خدمت قابل قبول در بنیاد، برخوردار خواهند شد.

تبصره ۱: به کارکنان قراردادی مشمول این ماده که کمتر از یک سال سابقه خدمت در بنیاد را دارند، به تناسب مدت خدمت، یک / دوازدهم آخرین حقوق و مزایا پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲: عیدی پایان سال به کارکنان قراردادی برابر ضوابط ابلاغی (سالیانه) پرداخت می‌گردد.

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده ۳۲ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه ابلاغیه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و دستورات مغایر با آن، ملغی اعلام می‌گردد. سایر موارد پیش‌بینی نشده نیز تا زمان اصلاح مجدد این آیین‌نامه، تابع قوانین و مقررات جاری ستادکل نیروهای مسلح خواهد بود.

ماده ۳۳ـ از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، تأمین نیروی انسانی قراردادی مورد نیاز بنیاد و نیز تعیین وضعیت خدمتی کارکنان قراردادی موجود بنیاد، برابر مقررات این آیین‌نامه، خواهد بود.

تبصره ـ بنیاد مکلف است نسبت به تحقق و اجرایی نمودن آیین‌نامه و ساماندهی اوضاع خدمتی کارکنان قراردادی، براساس مفاد این آیین‌نامه، ساز و کارهای لازم را فراهم نماید.

ماده ۳۴ـ بنیاد مکلف است منابع اعتباری مورد نیاز جهت اجرای مفاد این آیین‌نامه را در برنامه‌های سالیانه پیش‌بینی و از طریق لایحه بودجه دولت و حمایت‌های ستادکل نیروهای مسلح اقدام نماید.

ماده ۳۵ـ متن قرارداد فی‌مابین بنیاد و کارکنان قراردادی و خرید خدمت، متناسب با مفاد این آیین‌نامه توسط معاونت نیروی انسانی و معاونت طرح و برنامه و بودجه بنیاد تهیه و به تصویب رئیس بنیاد خواهد رسید.

ماده ۳۶ـ وضعیت مالیاتی کارکنان مشمول این آیین‌نامه، براساس مقررات کارکنان نیروهای مسلح می‌باشد.

ماده ۳۷ـ این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه استخدام کارکنان قراردادی ماده ۱۳ اساسنامه بنیاد مصوب مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ هیئت امنای بنیاد می‌گردد و ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۳۸ـ مسئول اجرای این آیین‌نامه معاونت نیروی انسانی بنیاد می‌باشد.

ماده ۳۹ـ این آیین‌نامه در ۳۹ ماده و ۱۷ تبصره در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ به تصویب هیئت امنای بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء می‌باشد.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس هیئت‌امنای بنیاد ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام