کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید (تصویب‌نامه شماره 131333/ت54582هـ مورخ 14/10/1398 هیئت وزیران)

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت جهاد کشاورزی

سازمان حفاظت محیط زیست

هیئت وزیران در جلسه 8/10/1398 به پیشنهاد شماره 20451-1 مورخ 16/5/1396 سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (28)‌قانون شکار و صید -مصوب 1346- و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

در حال تکمیل…

ماده 22- آیین‌نامه اجرایی قانون شکار و صید موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 7640/7 مورخ 13/10/1346 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

 شناسنامه قانون | 44 321

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام