کتاب استخدامی اداری ها
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی

آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی (بخشنامه شماره ۲۶۱۲/۱/۴۰۱/۷۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ ستاد کل نیروهای مسلح)

از: ستادکل نیروهای مسلح ـ  معاونت طرح و برنامه و بودجه

به: سردار فرمانده محترم ناجا

موضوع: آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی

پیروی ابلاغیه شماره: ۳۶/۴۸۱۵/ط مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸

بدنبال پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اصلاح آیین نامه اجرایی (پیروی ابلاغیه بالا) مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی و نظرات واصله از سوی وزارت کشور در این خصوص، موضوع در دستورکار ستادکل نیروهای مسلح قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مشترک و بررسی‌های کارشناسی، نتایج طی گردشکار شماره:۷۹۷۹۰ مورخ ۸/۸/۹۹ به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم گردید، به موجب اوامر معظم له مقررگردید:

” آیین نامه‌ی (مزبور) اصلاح و تأیید شده‌ی ستادکل ابلاغ شود. “

 در اجرای اوامر صادره، آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی به شرح پیوست، ابلاغ می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای آن با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:

۱ـ مرجع ارتباط کاری مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (مندرج در این آیین نامه) و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها، ناجا می‌باشد که بایستی این مسؤلیت از طریق واحدهای سازمانی تابعه ناجا نظیر مرکز انتظام ، اداره خدمات الکترونیک انتظامی فاوا و در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط راهبری گردد. بدیهی است واگذاری این مسؤلیت (مرجع ارتباط کاری مؤسسات و دفاتر) به شرکت‌ها یا مؤسسات بنیاد تعاون و یا رده‌های مشابه (خدمات منابع یا واحدهای اقتصادی و…) مجاز نمی‌باشد.

۲ـ نظارت بر کیفیت اجرای آیین نامه مصوب مبتنی بر مفاد و پیامدهای مورد نظر از راس ناجا تا رده‌های اجرایی به صورت همه جانبه و مستمر انجام گیرد.

۳ـ در راستای زمینه‌سازی برای برون سپاری امور قابل واگذاری به مردم، سلامت کار در این حوزه همچون گذشته با حساسیت لازم دنبال شود.

۴ـ در استفاده از تجهیزات حفاظتی و تخصصی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی  و دفاتر با توجه به توانمندیهای مناسب زیر ساختی کشور (مثل صاایران) استفاده از تولید داخلی و تجهیزات بومی مورد تأکید می‌باشد.

۵ ـ ناجا گزارش وضعیت و عملکرد مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی را هر ۶ ماه یک بار به ستادکل نیروهای مسلح ارسال نماید.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری

آیین نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی

مقدمه:

موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سابقه‌ای طولانی دارد. انسان در طول تاریخ همواره به صورت جمعی زندگی کرده است و در قالب گروه‌های مختلف حیات اجتماعی متفاوتی از خود به نمایش گذاشته است.

از مصادیق بارز این مشارکت در کشور ما حضور آگاهانه مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و  صحنه‌های اجتماعی و سیاسی مانند هشت سال دفاع مقدس می‌باشد.

با توجه به این واقعیت، نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت می‌تواند از این انرژی بالقوه مردمی استفاده نماید و رویکرد امنیت پایدار و مردمی و افزایش نقش ارزنده  مشارکت مردم در تقویت امنیت عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران بر تحقق جامعه امن تأکید کرده است.

ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات با حفظ کنترل و نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوه فعالیت‌های بخش خصوصی داده است که در زمینه‌های مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تا طراحی، نصب و پشتیبانی سیستم‌های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی هشداردهنده در کشور را ساماندهی نماید و این فعالیت‌ها را به عنوان یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دهد.

در این راستا آیین نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه (مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰ ماده  و ۵۲ تبصره  تنظیم شده) برابر مستندات قانونی و نظرات کارشناسان امنیتی، انتظامی، قضایی و حقوقی و به استناد ماده ۳۹ آیین نامه مذکور (مصوب ۱۷/۸/۸۸) بنا به پیشنهاد ناجا و اخذ نظریه از وزارت کشور، مورد بازنگری (اصلاح) قرار گرفت.

فصل اول «کلیات »

ماده۱: در اجرای ماده ۱۲۲  قانون برنامه چهارم  توسعه که مقرر می‌دارد: «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید»

 تبصره: ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات و دفاتر موضوع این آیین نامه و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمانها، ادارات و  ارگانهای ذیربط برابر مفاد این آیین نامه خواهد بود.

ماده۲: هدف

ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.

ماده۳: منظور

۱) تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره‌گیری از ارائه مشاوره تخصصی، تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی.

۲) جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی.

۳) افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره‌گیری  از متخصصان  و صاحب نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی.

۴) بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی وحفاظتی و مراقبتی.

۵) تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.

۶) زمینه‌سازی در جهت تحقق پلیس الکترونیک.

ماده۴: اختصارات

۱) ستادکل: ستاد کل نیروهای مسلح

۲) شاک: شورای امنیت کشور

۳) ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

۴) ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ج.ا.ا

۵) فاوا: معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا

۶) فا.استان: فرماندهی انتظامی استان

۷) مرکز انتظام: مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا

۸) فا شهرستان: فرماندهی انتظامی شهرستان

۹) مؤسسه: مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی

۱۰) دفتر: دفتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰)

۱۱) پلیس یاران: عوامل اجرایی و مراقبان آموزش دیده مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی

تبصره: در صورت تغییر عناوین و ساختارهای مراجع فوق از نام‌های جدید و جایگزین استفاده خواهد شد.

ماده ۵: تعاریف

۱) خدمات الکترونیک انتظامی:

خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم یا تسهیل امور از طریق دفاتر با فضای مجازی محقق می‌شود مانند گذرنامه، گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، شماره گذاری، وظیفه عمومی و تشخیص هویت و سایر خدمات پلیس‌های تخصصی که پس از طی مراحل قانونی، برون سپاری می‌شود.

۲) خدمات حفاظتی و مراقبتی:

حفاظت و مراقبت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن، تأسیسات فاقد رده حفاظتی و کنترل تردد در این گونه مراکز و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیتهایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی و پیشگیری از جرم دارد.

۳) مرکز انتظام:

بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استانها و شهرستانها توسط رده مربوط) بر عهده دارد.

۴) اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت:

یکی از رده‌های ستادی معاونت فاوا ناجا می‌باشد، که مدیریت خدمات الکترونیک انتظامی، کنترل و نظارت بر آن را بر عهده دارد.

۵) مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی:

به مؤسساتی اطلاق می‌شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی خواهند بود.

۶) دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس + ۱۰):

واحدی است با ماهیت خصوصی که به منظور انجام بخشی از خدمات الکترونیک انتظامی برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین نامه با مجوز ناجا تشکیل و تحت نظارت و کنترل ناجا، فعالیت می‌نماید.

۷) کارفرما: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع این آیین نامه خدمات حفاظتی و مراقبتی دریافت خواهند کرد.

۸) کارکنان: به افرادی اطلاق می‌شود که در امور اداری و اجرایی مؤسسات و دفاتر شاغل خواهند شد.

۹) پلیس یاران: عوامل اجرایی و مراقبان آموزش دیده که برابر ضوابط مندرج در این آیین نامه توسط مؤسسات بکارگیری شده و بر اساس قرارداد منعقده وظیفه برقراری امور حفاظتی و مراقبتی را عهده دار هستند.

۱۰) تأیید صلاحیت:

به فرآیند مستمر بررسی و احراز صلاحیت‌های(تخصصی، حرفه‌ای، امنیتی و…) مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره، مدیران مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برای تصدی مسئولیت‌های محوله که از طریق مبادی ذیصلاح در ناجا انجام می‌پذیرد، گفته می‌شود.

۱۱) پروانه فعالیت: مجوزی است برای فعالیت و ارائه خدمات مؤسسات و دفاتر برابر ضوابط مندرج در این آیین نامه که توسط ناجا صادر می‌گردد.

فصل دوم «شرایط تشکیل مؤسسات و دفاتر »

ماده۶: مؤسسات در امور خدمات حفاظتی و مراقبت از اماکن و تأسیسات  فاقد طبقه‌بندی حفاظتی، نصب و توزیع و واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی، مشاوره و آموزش عوامل اجرایی، حمل پول و اوراق بهادار  فعالیت می‌نمایند.

تبصره: واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی در چارچوب ضوابط و با مجوز مراجع ذیربط انجام می‌شود.

ماده۷: مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مشمول این آیین نامه با  شخصیت حقوقی غیردولتی در چارچوب قانون تجارت تشکیل می‌شوند و باید دارای هیئت‌مدیره، مدیرعامل  و سایر عوامل مربوط باشند.

تبصره: نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانین کشور و مفاد این آیین نامه تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید. ثبت و تغییرات  ثبتی این مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعایت ضوابط این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۸: شرایط مؤسسین و اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، کارکنان و  پلیس یاران:

مؤسسین، روسا، مدیران، اعضاء هیئت‌مدیره، پلیس یاران و کارکنان مؤسسات و دفاتر موضوع این آیین نامه، باید واجد شرایط زیر باشند:

الف: شرایط عمومی:

۱) نداشتن تابعیت مضاعف و داشتن تابعیت ایرانی

۲) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

۳) نداشتن سابقه عضویت و وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی ضد انقلاب، معاند و غیرقانونی و نداشتن سابقه سوء امنیتی (با تأیید مراجع ذیصلاح)

۴) نداشتن سوء شهرت به تشخیص ناجا.

۵) نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر بر اساس اسناد موجود در مبادی ذیربط ناجا.

۶) نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مواد روانگردان با تأیید واحدهای بهداشتی و درمانی تعیین شده توسط ناجا.

۷) داشتن سلامت جسمی و روانی برابر تأیید واحد‌های درمانی تعیین شده توسط ناجا (به نحوی که  توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشد)

۸) داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای افراد ذکور (مؤسسات نمی‌توانند از پلیس یارانی که دارای کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی«معافیت پزشکی» می‌باشند در امور حفاظتی و مراقبتی استفاده نمایند)

۹) داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای کارکنان و پلیس یاران و سایر نیروهای شاغل در مؤسسات و دفاتر

۱۰) اخراج شدگان از دستگاه‌های کشوری و لشکری نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و پلیس یاران مؤسسات و مدیر دفاتر باشند.

ب: اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل علاوه بر شرایط عمومی فوق باید دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:

۱) داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار در نیروهای مسلح برای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره مؤسسات ضروری است.

۲) مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسات فقط می‌توانند در یک مؤسسه عضویت داشته باشند.

۳) داشتن حداقل ۳۵ سال سن(یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره۳۰ سال سن)، متاهل و مدرک تحصیلی فوق دیپلم (یا معادل آن در نیروهای مسلح)

۴) داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و امنیتی برای مدیرعامل مؤسسات با تأیید مرکز انتظام یا رده انتظامی مربوط به تناسب نوع و محدوده کار مؤسسه و مدیران دفاتر با تأیید اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت معاونت فاوای ناجا.

۵) اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات و مدیران دفاتر نباید در دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی(کشوری، لشکری) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اشتغال داشته باشند و مدیران دفاتر می‌بایست حضور مستمر در دفاتر داشته باشند.

ثبت مؤسسات صرفاً برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر بوده و هر یک از اعضاء و سهامداران نمی‌توانند بیش از ۵۰% سهم داشته باشند.

تبصره۱: تعداد اعضای هیئت‌مدیره حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر بوده و عضویت بیش از  دو نفر از اعضای درجه یک خانواده در هیئت‌مدیره مؤسسه ممنوع است.

تبصره۲: در شرایط مساوی، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان فعال و بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی حسب مورد برای تأسیس مؤسسات یا دفاتر و همچنین  فرزندان آنها  برای اشتغال و بکارگیری  در مؤسسات و دفاتر اولویت دارند.

تبصره۳: مدیران دفاتر علاوه بر داشتن شرایط عمومی بالا، باید دارای حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۵ سال سن، متاهل و دارای مدرک تحصیلی لیسانس (یا معادل آن در نیروهای مسلح) باشند.

ماده۹: پیگیری احراز صلاحیتهای مذکور در ماده ۸ برای مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات یا مدیران دفاتر حسب مورد بر عهده‌ی مرکز انتظام  و اداره خدمات الکترونیک انتظامی یا واحدهای ذیربط در استانها یا شهرستانها خواهد بود و در مورد سایر کارکنان مؤسسه در چارچوب مقرراتی که ناجا ابلاغ می‌نماید بر عهده مدیر مؤسسه یا مدیر دفتر مربوطه می‌باشد و ناجا بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.

تبصره۱: مرکز انتظام و اداره خدمات الکترونیک انتظامی یا واحدهای ذیربط در استانها و شهرستانها حسب مورد  موظفند در خصوص تأیید صلاحیت امنیتی مؤسسین، رؤسا، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر و کارکنان دفاتر، نظریه ساحفا ناجا را اخذ و ملاک عمل قرار دهند.

تبصره۲: چنانچه هر یک از مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر دفتر و کارکنان مؤسسات و دفاتر بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده۸ تشخیص داده شوند مجاز به ادامه فعالیت در مؤسسات و دفاتر نخواهند بود.

تبصره۳: صلاحیت تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی رؤسا، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و همچنین عملکرد مؤسسات از بدو تأسیس و تا زمان فعالیت آنان، توسط ناجا (مبادی ذیصلاح) مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد، بنابراین مؤسسات برای عقد قراردادها نیازی به اخذ گواهی بهداشت، ایمنی و محیط کار و تأیید صلاحیت از سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اتحادیه‌ها  نخواهند داشت.

ماده۱۰: اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و ادارات تابعه آن در استانها و مناطق آزاد در صورتی می‌توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه  اقدام کنند که این مؤسسات قبلاً از ناجا (مرکز انتظام یا رده‌های مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دریافت کرده باشند و اساسنامه مؤسسات به تأیید رده مربوط ناجا رسیده باشد.

ماده۱۱: به مؤسسات با توجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب و دستورالعملی که توسط ناجا تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد، پروانه  فعالیت در سه رتبه به شرح ذیل اعطاء می‌گردد:

رتبه سوم: حفاظت و مراقبت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه‌بندی حفاظتی از قبیل محلات، مراکز، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانکهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوقهای قرض‌الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، مزارع و املاک و تأسیسات کشاورزی و دامداری، سیلوها، انبارهای کالا، پروژه‌های عمرانی و پایانه‌های مسافربری.

رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت و مراقبت از شعب غیرمادر بانکهای دولتی، نمایشگاههای بین‌المللی، اجلاس‌ها، جشنواره‌ها، بازارچه‌های مرزی، تأسیسات ریلی، هوایی، دریایی، انتقال نیرو و انرژی(آب، برق، گاز) ایستگاه‌های رادیویی و مخابرات، توزیع تجهیزات  دفاع شخصی، توزیع و نصب و پشتیبانی سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل و نقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیرمادر بانکها (دولتی و خصوصی) و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار.

رتبه یکم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرحهای حفاظتی و مراقبتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی  و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین نامه.

تبصره۱: در کلیه امور مذکور در رتبه‌های سه‌گانه، از کارکنان غیرمسلح استفاده می‌شود و در صورت نیاز به نیرو‌ی مسلح براساس ماده ۲۶ این آیین نامه اقدام می‌شود.

تبصره۲: با توجه به وظایف قانونی ناجا، محدوده‌ی وظایف و تعاملات مؤسسات با ناجا در انجام فعالیتهای مذکور در رتبه‌های فوق بر اساس کلیاتی که در دستورالعمل صدر این ماده تعیین می‌شود و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و در قالب طرحهای انتظامی(با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی) توسط ناجا تهیه به مؤسسات ابلاغ می‌شود.

تبصره۳: راه‌اندازی محافظین شخصی (بادی گارد) و کارآگاه خصوصی مجاز نمی‌باشند و مؤسسات نیز  اجازه راه‌اندازی این گونه امور را ندارند.

تبصره۴: اگر مؤسسات و دفاتر بدون هماهنگی ناجا اقدام به تعطیلی، انتقال، صلح و واگذاری کلی یا جزئی و یا اجاره بصورت موقت یا دائم، مجوز و اختیارات خود را به اشخاص ثالث حقوقی یا حقیقی  نمایند، مجوز آنها باطل می‌گردد.

تبصره۵: مؤسسات موظفند قراردادهای خود را راساً انجام داده و حق واگذاری به‌غیررا ندارند.

فصل سوم «تکالیف مؤسسات و دفاتر »

ماده۱۲: مؤسسات و دفاتر مشمول این آیین نامه موظفند حقوق و مزایای کارکنان و پلیس یاران خود را مطابق قوانین موضوعه و از جمله قانون کار یا نظام نامه خاص حقوق و دستمزد، پرداخت و نیز نسبت به بیمه نمودن آنان وفق قوانین مربوط اقدام نمایند.

ماده۱۳: معاضدت حقوقی از کارکنان و پلیس یاران در رابطه با کلیه دعاوی و شکایاتی که به سبب انجام وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایفشان مرتبط است بر عهده‌ی مؤسسه و دفتر مربوط می‌باشد.

تبصره۱: در صورتی که کارکنان یا  پلیس یاران در حین انجام وظیفه دچار صدمه جسمی و مالی یا هر نوع  خسارت دیگر ناشی از  انجام وظیفه شوند پرداخت آن بخش از هزینه‌ها (درمان یا خسارت) که توسط بیمه یا ضارب به هر دلیل پرداخت نشود بر عهده مؤسسه و دفتر خواهد بود.

تبصره۲: چنانچه کارکنان یا  پلیس یاران  درحین انجام وظیفه از طرف عناصر ضد انقلاب  یا اشرار مورد تعرض واقع شوند که منجر به شهادت یا مجروحیت آنان شود برابر قوانین و مقررات جاری کشور در این  خصوص  اقدام خواهد شد.

تبصره۳: ناجا می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت به منظور حضور و دفاع از حقوق دفاتر و مؤسسات در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف سازمانهای مالیاتی، اداره کار و تأمین اجتماعی، یک نفر نماینده تعیین و معرفی نماید.

ماده۱۴: مؤسسات و دفاتر به ترتیب در قبال قرارداد منعقده و همچنین خدمات ارائه شده، مسئولیت دارند و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور پاسخگوی خسارات وارده ناشی از قصور و تخلفات  کارکنان و عوامل مؤسسه و دفاتر در برابر کارفرما و زیان دیده می‌باشند.

تبصره۱: نمونه و الگوی قراردادهای مؤسسات با کارفرمایان توسط ناجا تهیه و در اختیار مؤسسات قرار خواهد گرفت. در زمینه انعقاد قراردادها با مؤسسات فقط این الگو ملاک عمل خواهد بود و ناجا بر اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد کرد.

تبصره۲: مؤسسات موظفند مطابق مقررات کشور نسبت به بیمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمایند.

تبصره۳: مرجع رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با مؤسسات، مراجع قضایی خواهند بود. در صورت رضایت  طرفین، رده‌ی ذیربط  ناجا می‌تواند به عنوان  داور، طبق قوانین جاری کشور داوری و حکمیت نماید.

ماده۱۵: مدیرعامل مؤسسات و مدیران دفاتر متصدیان ارائه دهنده خدمات حفاظتی و مراقبتی و خدمات الکترونیک انتظامی موظفند به صورت مستمر و روزانه سایت‌های خدمات الکترونیکی، سامانه‌های مرتبط و صندوق پست الکترونیک خود را رویت کنند و از آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعملهای صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمایند. ناجا موظف است ظرف حداکثر ۷۲ ساعت اینگونه موارد را رسماً و کتباً به مؤسسات و دفاتر ابلاغ نماید.

تبصره: ناجا موظف است در ایجاد بسترهای ارتباطی و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه امنیت جامع فاوا و آیین نامه حفاظت اسناد و مدارک نیروهای مسلح را رعایت نماید.

ماده۱۶: مؤسسات و دفاتر حق دخالت و پیگیری امور امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و فعالیت‌های خارج از مفاد این آیین نامه را ندارند و هر گاه در حین انجام وظیفه به این امور برخورد نمایند موظفند مراتب را بدون فوت وقت به رده‌های ذی ربط ناجا گزارش نمایند.

تبصره: تخطی از این ماده موجب طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات خواهد بود و در صورت وقوع جرم به مراجع قضایی ارجاع  خواهد شد.

ماده۱۷: هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیران دفاتر، کارکنان و پلیس یاران مؤسسات و دفاتر موظفند علاوه بر اجرای دقیق قوانین و مقررات کشور، طرح تکریم ارباب رجوع و رعایت شئون اسلامی در محیط کار، ضوابط و دستورالعملهای انضباطی و اجرایی را که ناجا در چارچوب این آیین نامه تهیه و ابلاغ می‌کند اجرا نمایند مسئولیت این امور مستقیماً به ‌عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیران دفاتر خواهد بود.

ماده۱۸: مؤسسات موظفند نسبت به تأمین لباس، تجهیزات انفرادی، خودرویی و موتوری و کارت شناسایی پلیس یاران اقدام نمایند.

تبصره۱: نوع، شکل، رنگ، علائم لباس، کارت شناسایی کارکنان، پلیس یاران توسط ناجا تعیین و ابلاغ خواهد شد. همچنین تجهیزات دفاع شخصی پلیس یاران در چارچوب خط مشی‌های مصوب شاک، توسط ناجا تعیین می‌گردد.

تبصره۲: کارت شناسایی مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان و  پلیس یاران مؤسسات، توسط مرکز انتظام صادر خواهد شد و در صورت انفکاک از مسئولیت کارت شناسایی باید به مرکز مزبور عودت شود.

تبصره۳: مؤسسات موظفند به محض قطع همکاری هر یک از کارکنان و پلیس یاران نسبت به دریافت و استرداد کارتهای شناسایی صادره و تجهیزات انفرادی اقدام نمایند.

تبصره۴: استفاده از لباس و تجهیزات خاص، توسط کارکنان، پلیس یاران فقط به هنگام انجام وظیفه مجاز خواهد بود.

تبصره۵: کلیه کارت‌های شناسایی مورد استفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحی و چاپ خواهد شد و در اختیار مرکز انتظام برای صدور و یا تحویل به مؤسسات قرار می‌گیرد و تأمین هزینه آن بر عهده مؤسسه مربوط می‌باشد.

ماده۱۹: مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران دفاتر،کارکنان و پلیس یاران مؤسسات و دفاتر پس از احراز شرایط جذب، موظفند حسب مورد متناسب با رتبه ابلاغی ناجا یا وظایف محوله، دوره‌های آموزشی مورد نیاز را در مراکز آموزشی مورد تأیید ناجا طی نمایند و بکارگیری آنان منوط به ارائه گواهینامه طی دوره آموزشی یا کفایت آموزش از سوی (پلیس پیشگیری) ناجاخواهد بود.

تبصره۱: دستورالعمل دوره‌های آموزشی توسط ناجا تهیه و ابلاغ می‌گردد و هزینه برگزاری آموزشها به عهده مؤسسات و دفاتر خواهد بود.

تبصره۲: در صورتی که مؤسسات رتبه یکم  قادر به ارائه آموزش‌های  مورد نیاز کارکنان و پلیس یاران نباشند، ناجا مجاز است دوره‌های آموزشهای لازم را ارائه و هزینه‌های تمام شده را دریافت نماید.

ماده۲۰: مؤسسات موظفند موارد ذیل را مستمراً به مرکز انتظام یا واحدهای ذیربط ناجا در استانها یا شهرستانها گزارش نمایند:

۱) قراردادهای منعقده، تمدید شده، فسخ شده و یا خاتمه یافته با کارفرمایان.

۲) فهرست اسامی کارکنان و پلیس یاران جذب شده و یا منفک شده.

۳) عناوین آموزشهای ارائه شده به پلیس یاران و کارکنان به همراه ساعات آموزش.

۴) گزارش وقایع اتفاقیه در حوزه مسئولیت (مصادیق مربوط توسط ناجا تهیه و ابلاغ خواهد شد)

۵) هرگونه تغییر در اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل (قبل از انجام تغییرات)

تبصره: سایر گزارش‌های لازم در زمینه وظایف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتی که ناجا ابلاغ می‌نماید تهیه و به مراجع  ذیربط ارائه می‌شود.

ماده۲۱: تعیین تعرفه حق‌الزحمه و ضوابط کلی هزینه‌های قابل دریافت مؤسسات و دفاتر بابت ارائه خدمات مورد نظر این آیین نامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار آنها بر عهده ناجا می‌باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس معیارهای مرکز(سازمان) حسابرسی ستادکل نیروهای مسلح تنظیم می‌گردد.

فصل چهارم «رسیدگی به تخلفات »

ماده۲۲: عدم رعایت مفاد این آیین نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغی ناجا توسط مؤسسات و دفاتر، تخلف محسوب می‌شود و بمنظور رسیدگی به آن کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات به شرح مواد آتی تشکیل و اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد.

تبصره: عناوین و مصادیق تخلفات و چگونگی برخورد با هر یک از آنها و اختیارات کمیسیونهای رسیدگی  در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از تأیید فرمانده ناجا ابلاغ  و اجرا خواهد شد.

ماده۲۳: کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات مؤسسات و دفاتر در استان مرکب از افراد ذیل می‌باشد:

۱) فا. استان یا جانشین وی(رئیس کمیسیون)

۲) رئیس حفاظت اطلاعات فا. استان یا جانشین وی (عضو کمیسیون)

۳) رئیس پلیس پیشگیری فا. استان یا معاون فاوا استان حسب مورد (عضو و دبیر کمیسیون)

۴) حقوقی فا. استان (بدون حق رای)

تبصره۱: درمواردی که موضوع کمیسیون نیاز به حضور کارشناسان تخصصی(نظیر نماینده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأیید مرکز انتظام یا اداره خدمات الکترونیک انتظامی) یا سایر مسئولین ذیربط داشته باشد، از آنان بعنوان مشاوردعوت بعمل خواهدآمد.

تبصره۲: در شهرستان‌هایی که دارای چندین مؤسسه یا دفاتر هستند با تشخیص کمیسیون تجدیدنظر، کمیسیون مستقل بدوی، قابل تشکیل می‌باشد که با ترکیب و وظایف مشابه کمیسیون استان فعالیت خواهند نمود.

ماده۲۴: کمیسیون بدوی حسب مورد با حضور مدیرعامل مؤسسه یا مدیر دفتر یا نماینده قانونی آنها تشکیل جلسه داده و پس از استماع  اظهارات وی و بررسی‌های لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست می‌تواند در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ نسبت به صدور رای در موارد ذیل اقدام نماید:

۱) تذکر کتبی با درج در پرونده.

۲) اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در عقد قراردادهای جدید و یا ارائه خدمات.

۳) تنزیل موقت رتبه فعالیت مؤسسه.

۴) تنزیل دائم، عدم تمدید، ابطال و لغو موقت یا دائم پروانه فعالیت مؤسسه یا دفاتر.

تبصره۱: مدت و  میزان اعمال تنبیهات  مذکور در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ توسط کمیسیون تعیین  می‌گردد.

تبصره ۲: رای صادره در مورد بندهای  (۱ ـ ۲ ـ ۳)  قطعی و لازم الاجرا  است ولی در مورد بند (۴) متخلف می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ  ابلاغ از کمیسیون تجدید نظر تقاضای رسیدگی نماید. کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی و رأی نهایی را  صادر و ابلاغ نماید.

تبصره ۳: در صورتی که مدیرعامل و مدیر دفتر یا نماینده قانونی آنها  پس از ۲ بار دعوت در کمیسیون بدوی شرکت ننماید، کمیسیون بدوی غیاباً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رای خواهد کرد. این رای پس از ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل وا خواهی در کمیسیون بدوی می‌باشد.

ماده ۲۵: کمیسیون تجدید نظر رسیدگی به تخلفات مؤسسات یا دفاتر با عضویت اشخاص ذیل تشکیل و وظیفه آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء قابل تجدید نظر کمیسیون‌های بدوی خواهد بود:

۱) معاون هماهنگ کننده ناجا (رئیس کمیسیون)

۲) رئیس پلیس پیشگیری ناجا یاجانشین وی (عضو کمیسیون)

۳) نماینده معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور(عضو کمیسیون)

۴) معاون فاوا ناجا یاجانشین وی (عضو و دبیرکمیسیون)

۵) معاون هماهنگ کننده ساحفاناجا (عضو کمیسیون)

۶) نماینده حقوقی ناجا(عضو کمیسیون)

۷) رئیس مرکز انتظام ناجا یا رئیس اداره خدمات الکترونیک انتظامی (عضو کمیسیون)

تبصره۱: کمیسیون تجدید نظر حسب مورد  از مدیرعامل (مؤسسه) یا مدیر دفتر و یا نماینده قانونی آنها برای استماع اظهارات آنان دعوت بعمل آورده و سپس اعلام نظر نماید.

تبصره۲: رای صادره توسط کمیسیون تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا می‌باشد. کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و ملاک تصمیم گیری  اکثریت آراء حاضرین در جلسه خواهد بود.

تبصره۳: کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر می‌تو انند حسب مورد از نماینده اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یا نمایندگان سایر دستگاهها و پلیس‌های تخصصی و معاونتهای ناجا یا سایر مراجع استانی و کشوری یا نماینده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأیید مرکز انتظام یا اداره خدمات الکترونیک انتظامی به عنوان مشاور، بدون حق رای دعوت بعمل آورند.

فصل پنجم «سایر مقررات»

ماده۲۶: نظر به اینکه حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده و همچنین اماکنی که مطابق قوانین و مقررات خاص حفاظت می‌شوند، ایجاد امنیت در نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف، حمل و جابه جایی مواد ناریه، جزء وظایف و مأموریت‌های ناجا و یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی  است که بنا به ضرورت به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، به مؤسسات موضوع این آیین نامه اجازه داده شده است بخشی از این وظایف را انجام دهند، لذا ناجا ضمن  نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد مؤسساتی که امر حفاظت و نگهبانی را بر عهده دارند، مکلف است سلاح کارکنان مورد نیاز و واجد شرایط این قبیل مأموریت‌ها را در مواقع ضروری درچارچوب ضوابط مربوط تأمین نماید.

تبصره۱: کارکنان بکارگیری شده، در مأموریت‌های موضوع این ماده، تحت امر ناجا اجرای مأموریت خواهند کرد. نحوه ارتباط کاری این نیروها با مؤسسه و چگونگی بکارگیری آنها، میزان حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های پشتیبانی تخصصی و انتظامی که توسط مؤسسه به کارکنان پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملی است که توسط پلیس پیشگیری ناجا تهیه و ابلاغ می‌شود. در صورت بروز هر گونه حادثه ناشی از مأموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نیروی انتظامی خواهند بود.

 تبصره۲: چگونگی و مقررات واگذاری سلاح توسط ناجا به افراد واجد شرایط معرفی شده از سوی مؤسسات، بر اساس دستورالعملی است که درچارچوب سیاست‌های ستادکل، توسط  ناجا  تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در صورت واگذاری سلاح این امر نباید موجب تضعیف  توان رزمی یگان انتظامی واگذار کننده گردد.

 تبصره۳: تسلیح بسیجیانی که آموزش نظامی دیده اند، بازنشسته‌های نیروهای مسلح و همچنین کارکنان شیفت استراحت نیروهای مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعایت سیاستهای ابلاغی ستادکل نیروهای مسلح و ملاحظات حفاظتی و امنیتی در این زمینه، توسط رده انتظامی مربوط به ترتیب اولویت برای بکارگیری در مأموریت موضوع این ماده اقدام می‌گردد و کارکنان مذکور نیز مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود.

تبصره۴: بکارگیری کارکنان نیروهای مسلح در شیفت استراحت در مؤسسات مذکور، اولاً بایستی با مجوز لازم از فرماندهان و مسئولان مربوط باشد، ثانیاً نبایستی به آمادگی آنها در اجرای  مأموریت‌های محوله در شیفت کاری لطمه‌ای وارد نماید لذا در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مؤسسات مزبور با رعایت اولویت‌بندی ذکر شده در بند فوق، در صورت نیاز به استفاده از نیروهای شیفت استراحت، پس از کسب مجوزهای لازم از فرماندهان و مسئولین مربوط، مجاز به استفاده در مؤسسات مورد نظر می‌باشند.

تبصره۵: ضرورت تشخیص حفاظت مسلحانه از مصادیق ذکر شده در بند فوق، بنا بر درخواست مؤسسه یا کارفرما مبنی بر نیاز به استفاده از کارکنان مسلح، بر عهده پلیس پیشگیری انتظامی استان و تأیید پلیس پیشگیری ناجا می‌باشد.

ماده۲۷: وظایف پلیس‌های تخصصی در قبال مؤسسات و دفاتر مربوط:

۱) تهیه و تدوین شرح وظایف مؤسسات و دفاتر مربوط به هر پلیس.

۲) راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه جامع امنیت فاوای نیروهای مسلح ج.ا.ا.

۳) حمایت و پشتیبانی‌های آموزشی و فنی واحدهای مرتبط بر اساس مفاد این آیین نامه.

۴) نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظایف محوله.

ماده۲۸: وظایف فا شهرستان(سرکلانتری‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی ناجا) در قبال مؤسسات:

۱) تهیه و ابلاغ کد شناسایی پلیس یاران برای ارتباط با مراکز پلیسی.

۲) نظارت بر وضعیت و عملکرد  پلیس یاران و تشکیل جلسات تعاملی با مدیران.

۳) امضاء دفتر ثبت وقایع و تعرفه خدمتی پلیس یاران توسط رئیس واحد گشت در صورت لزوم.

۴) تنظیم صورت جلسات و تحویل گرفتن و انتقال متهمین یا مظنونین به همراه لوازم و اموال همراهان آنان و اخذ گزارش اولیه از پلیس یاران.

۵) اعزام واحدگشتی به محل استقرار پلیس یاران بنا به ضرورت و درخواست پلیس یاران یا مؤسسه مربوط.

۶) حمایت و پشتیبانی انتظامی از پلیس یاران در راستای مأموریتهای محوله به آنان.

ماده۲۹: ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات و دفاتر در کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.

ماده۳۰: تعیین سیاستها و خط مشی‌های کلی با پیشنهاد ناجا  و تصویب ستادکل ن.م صورت می‌گیرد و نظارت براجرای آیین نامه و دستورالعملهای مربوطه به عهده ناجا است. در همین چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاهها و سازمانها و سایر مبادی ذیربط می‌باشد.

تبصره: ناجا می‌تواند با پیش‌بینی و تهیه ساز و کارهای لازم، از ظرفیت و توانمندی مؤسسات(نیروی انسانی، تجهیزات و….) برای کنترل دقیق بر عملکرد آنها اقدام نماید.

ماده۳۱: چنانچه ناجا تجهیزات و بستر‌های ارتباطی مورد نیاز مؤسسات یا دفاتر را تأمین کند مجاز است هزینه‌های آن را  بر مبنای قیمت تمام شده دریافت نماید.

تبصره: تجهیزات سامانه‌های امنیتی مورد نیاز در مؤسسات  و دفاتر بر اساس ابلاغ ناجا تهیه و هزینه تأمین و پشتیبانی آن بر عهده مؤسسات و دفاتر می‌باشد.

ماده۳۲: مؤسسات و دفاتر مشمول این آیین نامه مجاز به تشکیل شرکت تعاونی، اتحادیه، انجمن صنفی و مشابه آن نمی‌باشند و ناجا نیز مجاز به ایجاد رده‌ای واسط بین مؤسسات، دفاتر، مرکز انتظام و فاوا نمی‌باشد.

ماده۳۳: با توجه به سیاست کلی در واگذاری امور اجرایی برخی از خدمات انتظامی و امور حفاظتی، مراقبتی و مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم و خدمات الکترونیک انتظامی  به بخش خصوصی با حفظ سیاست گذاری و کنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر نسبت به صدور مجوز ایجاد مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی اقدام نماید.

شرح فعالیت، ساز و کار و نحوه تعامل آنها با ناجا، پس از هماهنگی با ساحفاناجا، توسط نیروی انتظامی تهیه و  با تأیید ستادکل ن.م ابلاغ خواهد شد.

تبصره۱: کنترل و تأیید صحت و اصالت اقدامات و فعالیت‌های نهایی (واگذاری به‌مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) که منجر به صدور اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل: گذرنامه، گواهینامه، پایان خدمت، گواهی عدم سوء پیشینه می‌گردد صرفاً توسط کارکنان ناجا انجام پذیرد.

تبصره۲: درخصوص واگذاری انجام هرنوع خدمات انتظامی جدید و امورحفاظتی، مراقبتی و پیشگیری از وقوع جرایم  به مؤسسات و دفاترخدمات الکترونیک انتظامی، ناجا موظف است پس از کسب مجوزهای لازم از ستادکل ن.م، الزامات و ملاحظات امنیتی و حفاظتی را از ساحفاناجا استعلام و آنها را در فرآیندها و سازوکارهای ابلاغی ملاک عمل قرار دهد و تا تحقق شرایط و الزامات امنیتی و حفاظتی از واگذاری امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداری نماید.

تبصره۳: فعالیت‌هایی که بر اساس این آیین نامه به مؤسسات و دفاتر محول گردیده است، واگذاری آن به شرکت‌های در تابعیت بنیاد تعاون و یا رده‌های در تابعیت ناجا، که تحت عنوان خدمات منابع و یا هرعنوان دیگری فعالیت اقتصادی می‌کنند، مجاز نمی‌باشد.

ماده۳۴: امور و فعالیتهای واگذار شده بشرح زیر که هم اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و مؤسسات، جاری و در حال اجرا می‌باشد کماکان تداوم خواهد داشت.

۱) حوزه راهنمایی و رانندگی از قبیل: (دریافت مدارک و اسناد مربوط به تمدید و یا تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه رانندگی، صدور صورت وضعیت خلافی خودروها و موتورسیکلت و موارد مربوط به معاینه و شماره گذاری و اصالت خودرو و موتورسیکلت، رسیدگی به شکایات صورت وضعیت خلافی خودرو)

۲) حوزه آگاهی و امنیت عمومی از قبیل:  (دریافت مدارک و انجام اقدامات مقدماتی «تکمیل فرمهای مربوط و ثبت اثر انگشت متقاضی» به منظور صدور گواهی عدم سوء پیشینه، دریافت مدارک و اسناد مربوط به صدور گذرنامه، دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواست پروانه کسب)

۳) حوزه وظیفه عمومی(دریافت مدارک و اسناد مربوط به کارت پایان خدمت یا معافیت وظیفه «صدوراولیه ـ المثنی»)

تبصره ۱: مواردی که در آینده قرار است علاوه بر موارد ذکر شده در بالا به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و مؤسسات واگذار شود باید متناسب و منطبق با ساز و کارها و ضوابط و مقررات معین در این آیین نامه بوده و واگذاری آنها باید پس از سیر مراحل تصویب ستادکل ن.م انجام پذیرد.

تبصره ۲: دفاتر اجازه فعالیت خدمات غیرانتظامی را  ندارند، لکن در صورت ضرورت می‌بایست، ناجا مجوز لازم را از ستادکل ن.م اخذ نماید.

ماده ۳۵: مسئولیت نظارت و کنترل بررعایت کلیه امور حفاظت اطلاعاتی در این مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برعهده ساحفاناجا(درچارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعملهای ابلاغی) می‌باشد.

ماده ۳۶: ناجا موظف است وضعیت و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، مؤسسات و شرکت‌هایی که قبل از تصویب این آیین نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی، مراقبتی و امثال آن تشکیل شده اند و در حال حاضر فعال می‌باشند را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان انتشار رسمی این آیین نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبیق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و درصورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعیین شده، از ادامه فعالیت مؤسسه، شرکت یا دفتر ذیربط جلوگیری نماید.

ماده۳۷: پلیس پیشگیری ناجا  از طریق مرکز انتظام می‌تواند با استفاده از ظرفیت مؤسسات و برای سهولت و تسریع در کار آنان با ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هماهنگی، پیگیری، تصمیم‌سازی امور مربوط به مؤسسات (نظیر نیازمندی‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی، نحوه تعامل و انجام مکاتبات با وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها، تنظیم روابط کاری و تهیه و تنظیم آیین نامه انضباطی، منشور اخلاقی) اقدام نماید.

تبصره: شرایط و نحوه تشکیل دبیرخانه و کارگروه‌های تخصصی و هزینه‌های مربوط مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط پلیس پیشگیری ناجا تهیه و با تصویب فرمانده ناجا، ابلاغ خواهد شد.

ماده۳۸: ناجا موظف است از طریق پلیس‌های تخصصی از فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات، وب گاه‌های اینترنتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت و ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی و سایر فعالیت‌های ذکر شده در این آیین نامه می‌کنند، ممانعت نموده و با تشکیل پرونده مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارائه نمایند.

 ماده۳۹: دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مندرج در این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ناجا تهیه و ابلاغ گردد.

ماده۴۰: اصلاح این آیین نامه به پیشنهاد وزارت کشور یا ناجا، پس از تأیید ستادکل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید. همچنین تفسیر و نظارت عالیه بر حسن اجرای مفاد آن با ستادکل ن.م می‌باشد.

این آیین نامه مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰  ماده  و ۵۲ تبصره طی گردشکار شماره ۷۹۷۹۰  ستاد کل نیروهای مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا  تقدیم و در تاریخ ۱۹/۹/۹۹ مورد تصویب قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام