کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

اعتراض نسبت به تصمیمات نهادهای غیردولتی از جمله کانون وکلای دادگستری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است (رأی شماره 1198 مورخ 27/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعتراض نسبت به تصمیمات نهادهای غیردولتی از جمله کانون وکلای دادگستری خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است (رأی شماره 1198 مورخ 27/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 27 بهمن 1395

کلاسه پرونده: 95/1024

شاکی: آقای بهروز اسماعیلی

شماره دادنامه: 1198

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3-3 از شرایط آزمون پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز

گردش کار:

1- در پرونده کلاسه 95/1024 هیأت عمومی ابطال بند 3-3 از شرایط شرکت در آزمون اخذ پروانه کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص تعیین شرط سن درخواست شده است.

2- در خصوص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته، پرونده به جلسه هیأت عمومی ارجاع شد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هيأت عمومي

به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه کانون وکلای دادگستری غیر دولتی می باشد، بنابراین رسیدگی به اعتراض نسبت به مصوبات کانون مذکور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام