آزمون تعیین صلاحیت
آرای وحدت رویه

بخشنامه ثبت و پاسخگویی به امور اداری شهروندان ظرف سه‌ماه قبل از طرح در دیوان عدالت اداری

بخشنامه ثبت و پاسخگویی به امور اداری شهروندان ظرف سه‌ماه قبل از طرح در دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۲۰۳/۱۰۵۳۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ رئیس دیوان عدالت اداری)

روسای محترم دادگستری

احتراما،ً همانگونه که مستحضرید مطابق تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده؛

«در مواردی که اشخاص ذینفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ نماید… . چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذینفع می تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۳) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ و معاذیر قانونی یا شرعی، در دیوان طرح شکایت کند. عدم پاسخگویی و استنکاف از ثبت درخواست و ارائه رسید به اشخاص متقاضی، تخلف اداری محسوب میشود … .».

مطابق تبصره فوق کلیه دستگاههای اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی در مهلت زمانی سه ماهه بوده و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و سپس در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا عدم رضایت از پاسخِ آن دستگاه، اقدام به طرح شکایت در دیوان عدالت اداری نمایند.

متاسفانه مطابق بررسی های بعمل آمده، علیرغم گذشت زمان قابل توجهی از اجرایی شدن تبصره مذکور و مکاتبات متعدد با دستگاههای اجرایی در خصوص تسریع در فرآیند ایجاد بسترهای ضروری جهت عملیاتی سازی این تبصره، زیرساخت های موردنظر در بسیاری از دستگاه ها فراهم نشده و این موضوع منجر به تحمیل هزینه به شهروندان و نارضایتی عمومی شده است.

فلذا به منظور جلوگیری از هدر رفت بیت المال، تحقق اداره شایسته و پیشگیری از طرح شکایات و همچنین ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف به شهروندان، خواهشمند است در مقام ریاست شورای عالی قضایی در استان، با استفاده از ظرفیت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت و تذکر به دستگاههای اجرایی در جهت اجرایی سازی تبصره مذکور اقدامات شایسته انجام و همچنین به منظور آگاهی رسانی به شهروندان جهت پیشگیری، مفاد تبصره فوق به طرق مقتضی به ویژه از طریق رسانه های محلی به اطلاع شهروندان شریف آن استان رسانده شود تا در صورت ادعا علیه دستگاههای اجرایی، بدواً به دستگاه مربوطه مراجعه نمایند و در صورت عدم پاسخ دهی آن دستگاه در مهلت سه ماهه یا در صورت عدم اقناع از پاسخ واصله، با پیوست پاسخ مطروحه، اقدام به طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری نمایند.

مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از خداوند متعال مسئلت دارم

حکمت علی مظفری- رئیس دیوان عدالت اداری

شناسنامه قانون | name.divan .edalat.edari 001شناسنامه قانون | name.divan .edalat.edari 002

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام