کتاب استخدامی اداری ها
آرای وحدت رویه

در خصوص قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار

در خصوص قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار (دادنامه شماره 2804 مورخ 3/10/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : 2804

تاریخ دادنامه: 3؍10؍1398 

شماره پرونده: 9802798

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامرضا مولابیگی (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص نحوه اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به قرارهای صادره از شعب تجدیدنظر دیوان و مرجع رسیدگی ماهوی به پرونده پس از نقض قرار، بین شعب تجدیدنظر دیوان اختلاف رویه وجود دارد، بدین نحو که شعبه 2 تجدیدنظر طی رأی شماره 3994-20؍10؍1395 ضمن نقض قرار صادره، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به شعبه دیگر تجدیدنظر اعاده کرده است، اما شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 4587-25؍12؍1397 و شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 3950-27؍12؍1397 پس از نقض قرار صادره خود وارد رسیدگی ماهیتی شده و به صدور حکم مبادرت کرده اند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3؍10؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- نظر به اینکه مطابق ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 رأی اعم است از حکم و قرار و در ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان عدالت اداری، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می نماید، بنابراین در صورتی که در اجرای ماده 79 قانون اخیرالذکر، نسبت به قراری که از شعب تجدیدنظر صادر شده حکم ماده 79 قانون یاد شده اعمال شود و پرونده به شعب تجدیدنظر ارجاع گردد شعبه موصوف در صورت پذیرش  است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام