کتاب استخدامی اداری ها
دانلودمقررات کار

آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲

فهرست عناوین این صفحه

آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲

شناسنامه قانون-  پس از ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ و تعیین میزان افزایش حقوق امسال، جداول مزد طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ بر اساس میزان افزایش تعیین شده تنظیم و ارائه می‌شود. مزد گروه‌های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ در این جدول مشخص شده است و رعایت این مبالغ در طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری‌ها و سایر ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران تامین نیروی انسانی الزامی است.

جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲

در جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲، حداقل مزد گروه‌های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل درج شده است که شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی مکلف به رعایت آن‌ها در خصوص نیروهای شرکتی هستند.

برای محاسبه مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل از فرمول محاسبه سایر سطوح مزدی استفاده می شود. بنابراین فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲ از روی مزد گروه های شغلی ۲۰ گانه سال گذشته به صورت زیر است:

مزد گروه در سال ۱۴۰۲= ۸۳.۵۹۶ + (مزد گروه در سال ۱۴۰۱ * ۱.۲۱)

بنابراین اگر تک تک مزد گروه های شغلی سال گذشته در فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۱ بالا قرار داده شود جدول طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ بر اساس گروه های ۲۰ گانه به صورت زیر خواهد بود.

جدول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲ کارگران شرکت‌های پیمانکاری

ردیف گروه‌های شغلی مزد سنوات (پایه) مزد شغل
۱ ۱ ۷۰.۰۰۰ ۱.۷۶۹.۴۲۸
۲ ۲ ۷۰.۲۰۰ ۱.۷۷۳.۳۴۸
۳ ۳ ۷۰.۴۰۰ ۱.۷۷۷.۲۶۶
۴ ۴ ۷۰.۶۰۰ ۱.۷۸۱.۱۸۸
۵ ۵ ۷۰.۸۰۰ ۱.۷۸۵.۱۲۶
۶ ۶ ۷۱.۰۰۰ ۱.۷۹۰.۳۴۹
۷ ۷ ۷۱.۲۰۰ ۱.۷۹۵.۵۸۵
۸ ۸ ۷۱.۴۰۰ ۱.۸۰۰.۸۲۱
۹ ۹ ۷۱.۶۰۰ ۱.۸۰۷.۳۶۱
۱۰ ۱۰ ۷۱.۸۰۰ ۱.۸۱۳.۹۰۴
۱۱ ۱۱ ۷۲.۰۰۰ ۱.۸۲۱.۷۴۸
۱۲ ۱۲ ۷۲.۴۰۰ ۱.۸۲۹.۵۹۹
۱۳ ۱۳ ۷۲.۸۰۰ ۱.۸۳۷.۴۴۶
۱۴ ۱۴ ۷۳.۲۰۰ ۱.۸۴۷.۹۱۲
۱۵ ۱۵ ۷۳.۶۰۰ ۱.۸۵۸.۳۷۶
۱۶ ۱۶ ۷۴.۰۰۰ ۱.۸۶۸.۸۶۶
۱۷ ۱۷ ۷۴.۴۰۰ ۱.۸۸۱.۹۲۶
۱۸ ۱۸ ۷۴.۸۰۰ ۱.۸۹۵.۲۰۸
۱۹ ۱۹ ۷۵.۲۰۰ ۱.۹۱۰.۴۹۶
۲۰ ۲۰ ۷۵.۶۰۰ ۱.۹۲۶.۴۰۹

آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲

یکی از موارد بسیار مهمی که در مورد طرح طبقه بندی نیروهای شرکتی مانند وزارت بهداشت، شهرداری ها، وزارت نیرو و … وجود دارد این است که سالانه برای تعیین پیمانکاران مناقصه برگزار می‌شود.

برآورد قیمت مناقصه تعیین شرکت خدماتی و پیمانکار تامین نیروی انسانی از دغدغه های اصلی کارفرمایان این گونه شرکت ها است. کاربرد اصلی آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ گروه های ۲۰ گانه در برآورد قیمت مناقصه تامین نیروی انسانی است.

در ادامه جداول آنالیز گروه های ۲۰ گانه از روی فایل اکسل طرح طبقه بندی مشاغل با فرمت PDF ارائه شده است. در ابتدا تصاویری از گروه های مختلف از کتابچه آنالیز طرح طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۱ قرار داده شده است.

نحوه محاسبه حقوق در طرح طبقه بندی مشاغل ۱۴۰۱ از روی جدول آنالیز مزد گروه های ۲۰ گانه بسیار آسان و با صرف زمان کم امکان پذیر است.

آنالیز جداول مزد گروه های ۲۰ گانه طبقه بندی مشاغل سال ۱۴۰۲

لازم به ذکر است در محاسبه ردیف شماره ۲ از جداول زیر، پایه سنوات بر اساس یک سال سابقه کار محاسبه شده است و در صورت داشتن سابقه کار بیشتر می‌بایستی بر اساس بخشنامه وزارت کار محاسبه شود.

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی یک

با دستمزد روزانه ۱.۷۶۹.۴۲۸ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۳.۹۶۷.۵۵۴ ۵۳.۹۶۷.۵۵۴ ۵۳.۹۶۷.۵۵۴
۲ پایه سنوات ماهانه ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰ ۲.۱۰۰.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۸.۸۴۷.۱۴۰ ۸.۸۴۷.۱۴۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۴.۴۲۳.۵۷۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۴.۴۲۳.۵۷۰ ۴.۴۲۳.۵۷۰
حقوق و دستمزد ماهانه ۹۳.۷۸۱.۸۳۴
۱ جمعه‌کاری ۷۰۷.۷۷۱ ۷۰۷.۷۷۱ ۷۰۷.۷۷۱
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۴.۴۸۸ ۸۴.۴۸۸ ۸۴.۴۸۸
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۳۷.۹۵۴ ۳۳۷.۹۵۴ ۳۳۷.۹۵۴
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۵.۳۰۸.۲۸۴
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۷.۹۶۲.۴۲۶ ۷.۹۶۲.۴۲۶ ۷.۹۶۲.۴۲۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ ۱۱.۹۴۳.۶۳۹ ۱۱.۹۴۳.۶۳۹
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی دو

با دستمزد روزانه ۱.۷۷۳.۳۴۸ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۰۸۷.۱۱۴ ۵۴.۰۸۷.۱۱۴ ۵۴.۰۸۷.۱۱۴
۲ پایه سنوات ۲.۱۰۶.۰۰۰ ۲.۱۰۶.۰۰۰ ۲.۱۰۶.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۸۶۶.۷۴۰ ۸.۸۶۶.۷۴۰ ۸.۸۶۶.۷۴۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۳۳.۳۷۰ ۴.۴۳۳.۳۷۰ ۴.۴۳۳.۳۷۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۳۳.۳۷۰ ۴.۴۳۳.۳۷۰ ۴.۴۳۳.۳۷۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه ۹۳.۹۲۶.۵۹۴
۱ جمعه‌کاری ۷۰۹.۳۳۹ ۷۰۹.۳۳۹ ۷۰۹.۳۳۹
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۴.۶۷۶ ۸۴.۶۷۶ ۸۴.۶۷۶
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۳۸.۷۰۲ ۳۳۸.۷۰۲ ۳۳۸.۷۰۲
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۲۰.۰۴۴ ۵.۳۲۰.۰۴۴ ۵.۳۲۰.۰۴۴
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۷.۹۸۰.۰۶۶ ۷.۹۸۰.۰۶۶ ۷.۹۸۰.۰۶۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۱.۹۷۰.۰۹۹ ۱۱.۹۷۰.۰۹۹ ۱۱.۹۷۰.۰۹۹
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی سه

با دستمزد روزانه ۱.۷۷۷.۲۶۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۲۰۶.۶۱۳ ۵۴.۲۰۶.۶۱۳ ۵۴.۲۰۶.۶۱۳
۲ پایه سنوات ۲.۱۱۲.۰۰۰ ۲.۱۱۲.۰۰۰ ۲.۱۱۲.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۸۸۶.۳۳۰ ۸.۸۸۶.۳۳۰ ۸.۸۸۶.۳۳۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۴۳.۱۶۵ ۴.۴۴۳.۱۶۵ ۴.۴۴۳.۱۶۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۴۳.۱۶۵ ۴.۴۴۳.۱۶۵ ۴.۴۴۳.۱۶۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۱۰.۹۰۶ ۷۱۰.۹۰۶ ۷۱۰.۹۰۶
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۴.۸۶۳ ۸۴.۸۶۳ ۸۴.۸۶۳
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۳۹.۴۵۱ ۳۳۹.۴۵۱ ۳۳۹.۴۵۱
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۳۱.۷۹۸ ۵.۳۳۱.۷۹۸ ۵.۳۳۱.۷۹۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۷.۹۹۷.۶۹۷ ۷.۹۹۷.۶۹۷ ۷.۹۹۷.۶۹۷
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۱.۹۹۶.۵۴۶ ۱۱.۹۹۶.۵۴۶ ۱۱.۹۹۶.۵۴۶
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی چهار

با دستمزد روزانه ۱.۷۸۱.۱۸۸ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۳۲۶.۲۳۴ ۵۴.۳۲۶.۲۳۴ ۵۴.۳۲۶.۲۳۴
۲ پایه سنوات ۲.۱۱۸.۰۰۰ ۲.۱۱۸.۰۰۰ ۲.۱۱۸.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۹۰۵.۹۴۰ ۸.۹۰۵.۹۴۰ ۸.۹۰۵.۹۴۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۵۲.۹۷۰ ۴.۴۵۲.۹۷۰ ۴.۴۵۲.۹۷۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۵۲.۹۷۰ ۴.۴۵۲.۹۷۰ ۴.۴۵۲.۹۷۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۱۲.۴۷۵ ۷۱۲.۴۷۵ ۷۱۲.۴۷۵
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۵.۰۵۰ ۸۵.۰۵۰ ۸۵.۰۵۰
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۰.۲۰۰ ۳۴۰.۲۰۰ ۳۴۰.۲۰۰
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۴۳.۵۶۴ ۵.۳۴۳.۵۶۴ ۵.۳۴۳.۵۶۴
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۰۱۵.۳۴۶ ۸.۰۱۵.۳۴۶ ۸.۰۱۵.۳۴۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۰۲۳.۰۱۹ ۱۲.۰۲۳.۰۱۹ ۱۲.۰۲۳.۰۱۹
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی پنج

با دستمزد روزانه ۱.۷۸۵.۱۲۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۴۴۶.۳۴۳ ۵۴.۴۴۶.۳۴۳ ۵۴.۴۴۶.۳۴۳
۲ پایه سنوات ۲.۱۲۴.۰۰۰ ۲.۱۲۴.۰۰۰ ۲.۱۲۴.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۹۲۵.۶۳۰ ۸.۹۲۵.۶۳۰ ۸.۹۲۵.۶۳۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۶۲.۸۱۵ ۴.۴۶۲.۸۱۵ ۴.۴۶۲.۸۱۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۶۲.۸۱۵ ۴.۴۶۲.۸۱۵ ۴.۴۶۲.۸۱۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۱۴.۰۵۰ ۷۱۴.۰۵۰ ۷۱۴.۰۵۰
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۵.۲۳۸ ۸۵.۲۳۸ ۸۵.۲۳۸
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۰.۹۵۲ ۳۴۰.۹۵۲ ۳۴۰.۹۵۲
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۵۵.۳۷۸ ۵.۳۵۵.۳۷۸ ۵.۳۵۵.۳۷۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۰۳۳.۰۶۷ ۸.۰۳۳.۰۶۷ ۸.۰۳۳.۰۶۷
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۰۴۹.۶۰۱ ۱۲.۰۴۹.۶۰۱ ۱۲.۰۴۹.۶۰۱
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی شش

با دستمزد روزانه ۱.۷۹۰.۳۴۹ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۶۰۵.۶۴۵ ۵۴.۶۰۵.۶۴۵ ۵۴.۶۰۵.۶۴۵
۲ پایه سنوات ۲.۱۳۰.۰۰۰ ۲.۱۳۰.۰۰۰ ۲.۱۳۰.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۹۵۱.۷۴۵ ۸.۹۵۱.۷۴۵ ۸.۹۵۱.۷۴۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۷۵.۸۷۳ ۴.۴۷۵.۸۷۳ ۴.۴۷۵.۸۷۳
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۷۵.۸۷۳ ۴.۴۷۵.۸۷۳ ۴.۴۷۵.۸۷۳
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۱۶.۱۴۰ ۷۱۶.۱۴۰ ۷۱۶.۱۴۰
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۵.۴۸۷ ۸۵.۴۸۷ ۸۵.۴۸۷
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۱.۹۴۹ ۳۴۱.۹۴۹ ۳۴۱.۹۴۹
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۷۱.۰۴۷ ۵.۳۷۱.۰۴۷ ۵.۳۷۱.۰۴۷
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۰۵۶.۵۷۱ ۸.۰۵۶.۵۷۱ ۸.۰۵۶.۵۷۱
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۰۸۴.۸۵۶ ۱۲.۰۸۴.۸۵۶ ۱۲.۰۸۴.۸۵۶
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هفت

با دستمزد روزانه ۱.۷۹۵.۵۸۵ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۷۶۵.۳۴۳ ۵۴.۷۶۵.۳۴۳ ۵۴.۷۶۵.۳۴۳
۲ پایه سنوات ۲.۱۳۶.۰۰۰ ۲.۱۳۶.۰۰۰ ۲.۱۳۶.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۸.۹۷۷.۹۲۵ ۸.۹۷۷.۹۲۵ ۸.۹۷۷.۹۲۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۴۸۸.۹۶۳ ۴.۴۸۸.۹۶۳ ۴.۴۸۸.۹۶۳
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۴۸۸.۹۶۳ ۴.۴۸۸.۹۶۳ ۴.۴۸۸.۹۶۳
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۱۸.۲۳۴ ۷۱۸.۲۳۴ ۷۱۸.۲۳۴
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۵.۷۳۷ ۸۵.۷۳۷ ۸۵.۷۳۷
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۲.۹۴۹ ۳۴۲.۹۴۹ ۳۴۲.۹۴۹
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۳۸۶.۷۵۵ ۵.۳۸۶.۷۵۵ ۵.۳۸۶.۷۵۵
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۰۸۰.۱۳۳ ۸.۰۸۰.۱۳۳ ۸.۰۸۰.۱۳۳
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۱۲۰.۱۹۹ ۱۲.۱۲۰.۱۹۹ ۱۲.۱۲۰.۱۹۹
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هشت

با دستمزد روزانه ۱.۸۰۰.۸۲۱ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۴.۹۲۵.۰۴۱ ۵۴.۹۲۵.۰۴۱ ۵۴.۹۲۵.۰۴۱
۲ پایه سنوات ۲.۱۴۲.۰۰۰ ۲.۱۴۲.۰۰۰ ۲.۱۴۲.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۰۰۴.۱۰۵ ۹.۰۰۴.۱۰۵ ۹.۰۰۴.۱۰۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۰۲.۰۵۳ ۴.۵۰۲.۰۵۳ ۴.۵۰۲.۰۵۳
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۰۲.۰۵۳ ۴.۵۰۲.۰۵۳ ۴.۵۰۲.۰۵۳
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۲۰.۳۲۸ ۷۲۰.۳۲۸ ۷۲۰.۳۲۸
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۵.۹۸۷ ۸۵.۹۸۷ ۸۵.۹۸۷
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۳.۹۴۹ ۳۴۳.۹۴۹ ۳۴۳.۹۴۹
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۴۰۲.۴۶۳ ۵.۴۰۲.۴۶۳ ۵.۴۰۲.۴۶۳
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۱۰۳.۶۹۵ ۸.۱۰۳.۶۹۵ ۸.۱۰۳.۶۹۵
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۱۵۵.۵۴۲ ۱۲.۱۵۵.۵۴۲ ۱۲.۱۵۵.۵۴۲
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی نه

با دستمزد روزانه ۱.۸۰۷.۳۶۱ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۵.۱۲۴.۵۱۰ ۵۵.۱۲۴.۵۱۰ ۵۵.۱۲۴.۵۱۰
۲ پایه سنوات ۲.۱۴۸.۰۰۰ ۲.۱۴۸.۰۰۰ ۲.۱۴۸.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۰۳۶.۸۰۵ ۹.۰۳۶.۸۰۵ ۹.۰۳۶.۸۰۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۱۸.۴۰۳ ۴.۵۱۸.۴۰۳ ۴.۵۱۸.۴۰۳
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۱۸.۴۰۳ ۴.۵۱۸.۴۰۳ ۴.۵۱۸.۴۰۳
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۲۲.۹۴۴ ۷۲۲.۹۴۴ ۷۲۲.۹۴۴
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۶.۳۰۰ ۸۶.۳۰۰ ۸۶.۳۰۰
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۵.۱۹۹ ۳۴۵.۱۹۹ ۳۴۵.۱۹۹
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۴۲۲.۰۸۳ ۵.۴۲۲.۰۸۳ ۵.۴۲۲.۰۸۳
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۱۳۳.۱۲۵ ۸.۱۳۳.۱۲۵ ۸.۱۳۳.۱۲۵
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۱۹۹.۶۸۷ ۱۲.۱۹۹.۶۸۷ ۱۲.۱۹۹.۶۸۷
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی ده

با دستمزد روزانه ۱.۸۱۳.۹۰۴ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۵.۳۲۴.۰۷۲ ۵۵.۳۲۴.۰۷۲ ۵۵.۳۲۴.۰۷۲
۲ پایه سنوات ۲.۱۵۴.۰۰۰ ۲.۱۵۴.۰۰۰ ۲.۱۵۴.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۰۶۹.۵۲۰ ۹.۰۶۹.۵۲۰ ۹.۰۶۹.۵۲۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۳۴.۷۶۰ ۴.۵۳۴.۷۶۰ ۴.۵۳۴.۷۶۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۳۴.۷۶۰ ۴.۵۳۴.۷۶۰ ۴.۵۳۴.۷۶۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۲۵.۵۶۲ ۷۲۵.۵۶۲ ۷۲۵.۵۶۲
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۶.۶۱۲ ۸۶.۶۱۲ ۸۶.۶۱۲
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۶.۴۴۸ ۳۴۶.۴۴۸ ۳۴۶.۴۴۸
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۴۴۱.۷۱۲ ۵.۴۴۱.۷۱۲ ۵.۴۴۱.۷۱۲
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۱۶۲.۵۶۸ ۸.۱۶۲.۵۶۸ ۸.۱۶۲.۵۶۸
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۲۴۳.۸۵۲ ۱۲.۲۴۳.۸۵۲ ۱۲.۲۴۳.۸۵۲
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی یازده

با دستمزد روزانه ۱.۸۲۱.۷۴۸ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۵.۵۶۳.۳۱۴ ۵۵.۵۶۳.۳۱۴ ۵۵.۵۶۳.۳۱۴
۲ پایه سنوات ۲.۱۶۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۱۰۸.۷۴۰ ۹.۱۰۸.۷۴۰ ۹.۱۰۸.۷۴۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۵۴.۳۷۰ ۴.۵۵۴.۳۷۰ ۴.۵۵۴.۳۷۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۵۴.۳۷۰ ۴.۵۵۴.۳۷۰ ۴.۵۵۴.۳۷۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۲۸.۶۹۹ ۷۲۸.۶۹۹ ۷۲۸.۶۹۹
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۶.۹۸۷ ۸۶.۹۸۷ ۸۶.۹۸۷
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۷.۰۴۶ ۳۴۷.۰۴۶ ۳۴۷.۰۴۶
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۴۶۵.۲۴۴ ۵.۴۶۵.۲۴۴ ۵.۴۶۵.۲۴۴
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۱۹۷.۸۶۶ ۸.۱۹۷.۸۶۶ ۸.۱۹۷.۸۶۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۲۹۶.۷۹۹ ۱۲.۲۹۶.۷۹۹ ۱۲.۲۹۶.۷۹۹
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی دوازده

با دستمزد روزانه ۱.۸۲۹.۵۹۹ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۵.۸۰۲.۷۷۰ ۵۵.۸۰۲.۷۷۰ ۵۵.۸۰۲.۷۷۰
۲ پایه سنوات ۲.۱۷۲.۰۰۰ ۲.۱۷۲.۰۰۰ ۲.۱۷۲.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۱۴۷.۹۹۵ ۹.۱۴۷.۹۹۵ ۹.۱۴۷.۹۹۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۳۱.۸۴۰ ۷۳۱.۸۴۰ ۷۳۱.۸۴۰
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۷.۳۶۱ ۸۷.۳۶۱ ۸۷.۳۶۱
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۴۹.۴۴۶ ۳۴۹.۴۴۶ ۳۴۹.۴۴۶
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۴۸۸.۷۹۷ ۵.۴۸۸.۷۹۷ ۵.۴۸۸.۷۹۷
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۲۳۳.۱۹۶ ۸.۲۳۳.۱۹۶ ۸.۲۳۳.۱۹۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۳۴۹.۷۹۳ ۱۲.۳۴۹.۷۹۳ ۱۲.۳۴۹.۷۹۳
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی سیزده

با دستمزد روزانه ۱.۸۳۷.۴۴۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۶.۰۴۲.۱۰۳ ۵۶.۰۴۲.۱۰۳ ۵۶.۰۴۲.۱۰۳
۲ پایه سنوات ۳.۱۸۴.۰۰۰ ۳.۱۸۴.۰۰۰ ۳.۱۸۴.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۱۸۷.۲۳۰ ۹.۱۸۷.۲۳۰ ۹.۱۸۷.۲۳۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵ ۴.۵۹۳.۶۱۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۳۴.۹۷۸ ۷۳۴.۹۷۸ ۷۳۴.۹۷۸
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۷.۷۳۶ ۸۷.۷۳۶ ۸۷.۷۳۶
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۵۰.۹۴۵ ۳۵۰.۹۴۵ ۳۵۰.۹۴۵
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۵۱۲.۳۳۸ ۵.۵۱۲.۳۳۸ ۵.۵۱۲.۳۳۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۲۶۸.۵۰۷ ۸.۲۶۸.۵۰۷ ۸.۲۶۸.۵۰۷
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۴۰۲.۷۶۱ ۱۲.۴۰۲.۷۶۱ ۱۲.۴۰۲.۷۶۱
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی چهارده

با دستمزد روزانه ۱.۸۴۷.۹۱۲ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۶.۳۶۱.۳۱۶ ۵۶.۳۶۱.۳۱۶ ۵۶.۳۶۱.۳۱۶
۲ پایه سنوات ۲.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۱۹۶.۰۰۰ ۲.۱۹۶.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۲۳۹.۵۶۰ ۹.۲۳۹.۵۶۰ ۹.۲۳۹.۵۶۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۶۱۹.۷۸۰ ۴.۶۱۹.۷۸۰ ۴.۶۱۹.۷۸۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۶۱۹.۷۸۰ ۴.۶۱۹.۷۸۰ ۴.۶۱۹.۷۸۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۳۹.۱۶۵ ۷۳۹.۱۶۵ ۷۳۹.۱۶۵
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۸.۲۳۶ ۸۸.۲۳۶ ۸۸.۲۳۶
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۵۲.۹۴۴ ۳۵۲.۹۴۴ ۳۵۲.۹۴۴
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۵۴۳.۷۳۶ ۵.۵۴۳.۷۳۶ ۵.۵۴۳.۷۳۶
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۳۱۵.۶۰۴ ۸.۳۱۵.۶۰۴ ۸.۳۱۵.۶۰۴
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۴۷۳.۴۰۶ ۱۲.۴۷۳.۴۰۶ ۱۲.۴۷۳.۴۰۶
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی پانزده

با دستمزد روزانه ۱.۸۵۸.۳۷۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۶.۶۸۰.۴۶۸ ۵۶.۶۸۰.۴۶۸ ۵۶.۶۸۰.۴۶۸
۲ پایه سنوات ۲.۲۰۸.۰۰۰ ۲.۲۰۸.۰۰۰ ۲.۲۰۸.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۲۹۱.۸۸۰ ۹.۲۹۱.۸۸۰ ۹.۲۹۱.۸۸۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۶۴۵.۹۴۰ ۴.۶۴۵.۹۴۰ ۴.۶۴۵.۹۴۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۶۴۵.۹۴۰ ۴.۶۴۵.۹۴۰ ۴.۶۴۵.۹۴۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۱.۴۶۶.۷۶۰ ۱.۴۶۶.۷۶۰ ۱.۴۶۶.۷۶۰
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۸.۷۳۶ ۸۸.۷۳۶ ۸۸.۷۳۶
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۵۴.۹۴۳ ۳۵۴.۹۴۳ ۳۵۴.۹۴۳
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۵۷۵.۱۲۸ ۵.۵۷۵.۱۲۸ ۵.۵۷۵.۱۲۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۳۶۲.۶۹۲ ۸.۳۶۲.۶۹۲ ۸.۳۶۲.۶۹۲
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۵۴۴.۰۳۸ ۱۲.۵۴۴.۰۳۸ ۱۲.۵۴۴.۰۳۸
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی شانزده

با دستمزد روزانه ۱.۸۶۸.۸۶۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۷.۰۰۰.۴۱۳ ۵۷.۰۰۰.۴۱۳ ۵۷.۰۰۰.۴۱۳
۲ پایه سنوات ۲.۲۲۰.۰۰۰ ۲.۲۲۰.۰۰۰ ۲.۲۲۰.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۳۴۴.۳۳۰ ۹.۳۴۴.۳۳۰ ۹.۳۴۴.۳۳۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۶۷۲.۱۶۵ ۴.۶۷۲.۱۶۵ ۴.۶۷۲.۱۶۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۶۷۲.۱۶۵ ۴.۶۷۲.۱۶۵ ۴.۶۷۲.۱۶۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۴۷.۵۴۶ ۷۴۷.۵۴۶ ۷۴۷.۵۴۶
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۹.۲۳۶ ۸۹.۲۳۶ ۸۹.۲۳۶
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۵۶.۹۴۶ ۳۵۶.۹۴۶ ۳۵۶.۹۴۶
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۶۰۶.۵۹۸ ۵.۶۰۶.۵۹۸ ۵.۶۰۶.۵۹۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۴۰۹.۸۹۷ ۸.۴۰۹.۸۹۷ ۸.۴۰۹.۸۹۷
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۶۱۴.۸۴۶ ۱۲.۶۱۴.۸۴۶ ۱۲.۶۱۴.۸۴۶
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هفده

با دستمزد روزانه ۱.۸۸۱.۹۲۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۷.۳۹۸.۷۴۳ ۵۷.۳۹۸.۷۴۳ ۵۷.۳۹۸.۷۴۳
۲ پایه سنوات ۲.۲۳۲.۰۰۰ ۲.۲۳۲.۰۰۰ ۲.۲۳۲.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۴۰۹.۶۳۰ ۹.۴۰۹.۶۳۰ ۹.۴۰۹.۶۳۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۷۰۴.۸۱۵ ۴.۷۰۴.۸۱۵ ۴.۷۰۴.۸۱۵
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۷۰۴.۸۱۵ ۴.۷۰۴.۸۱۵ ۴.۷۰۴.۸۱۵
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۵۲.۷۷۰ ۷۵۲.۷۷۰ ۷۵۲.۷۷۰
۲ یک ساعت شب‌کاری ۸۹.۸۶۰ ۸۹.۸۶۰ ۸۹.۸۶۰
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۵۹.۴۴۰ ۳۵۹.۴۴۰ ۳۵۹.۴۴۰
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۶۴۵.۷۷۸ ۵.۶۴۵.۷۷۸ ۵.۶۴۵.۷۷۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۴۶۸.۶۶۷ ۸.۴۶۸.۶۶۷ ۸.۴۶۸.۶۶۷
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۷۰۳.۰۰۱ ۱۲.۷۰۳.۰۰۱ ۱۲.۷۰۳.۰۰۱
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی هیجده

با دستمزد روزانه ۱.۸۹۵.۲۰۸ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۷.۸۰۳.۸۴۴ ۵۷.۸۰۳.۸۴۴ ۵۷.۸۰۳.۸۴۴
۲ پایه سنوات ۲.۲۴۴.۰۰۰ ۲.۲۴۴.۰۰۰ ۲.۲۴۴.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۴۷۶.۰۴۰ ۹.۴۷۶.۰۴۰ ۹.۴۷۶.۰۴۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۷۳۸.۰۲۰ ۴.۷۳۸.۰۲۰ ۴.۷۳۸.۰۲۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۷۳۸.۰۲۰ ۴.۷۳۸.۰۲۰ ۴.۷۳۸.۰۲۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۵۸.۰۸۳ ۷۵۸.۰۸۳ ۷۵۸.۰۸۳
۲ یک ساعت شب‌کاری ۹۰.۴۹۴ ۹۰.۴۹۴ ۹۰.۴۹۴
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۲۶۱.۹۷۷ ۲۶۱.۹۷۷ ۲۶۱.۹۷۷
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۶۸۵.۶۲۴ ۵.۶۸۵.۶۲۴ ۵.۶۸۵.۶۲۴
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۵۲۸.۴۳۶ ۸.۵۲۸.۴۳۶ ۸.۵۲۸.۴۳۶
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۷۹۲.۶۵۴ ۱۲.۷۹۲.۶۵۴ ۱۲.۷۹۲.۶۵۴
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی نوزده

با دستمزد روزانه ۱.۹۱۰.۴۹۶ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۸.۲۷۰.۱۲۸ ۵۸.۲۷۰.۱۲۸ ۵۸.۲۷۰.۱۲۸
۲ پایه سنوات ۲.۲۵۶.۰۰۰ ۲.۲۵۶.۰۰۰ ۲.۲۵۶.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۵۵۲.۴۸۰ ۹.۵۵۲.۴۸۰ ۹.۵۵۲.۴۸۰
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۷۷۶.۲۴۰ ۴.۷۷۶.۲۴۰ ۴.۷۷۶.۲۴۰
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۷۷۶.۲۴۰ ۴.۷۷۶.۲۴۰ ۴.۷۷۶.۲۴۰
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۶۴.۱۹۸ ۷۶۴.۱۹۸ ۷۶۴.۱۹۸
۲ یک ساعت شب‌کاری ۹۱.۲۲۴ ۹۱.۲۲۴ ۹۱.۲۲۴
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۶۴.۸۹۷ ۳۶۴.۸۹۷ ۳۶۴.۸۹۷
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۷۳۱.۴۸۸ ۵.۷۳۱.۴۸۸ ۵.۷۳۱.۴۸۸
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۵۹۷.۲۳۲ ۸.۵۹۷.۲۳۲ ۸.۵۹۷.۲۳۲
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۲.۸۹۵.۸۴۸ ۱۲.۸۹۵.۸۴۸ ۱۲.۸۹۵.۸۴۸
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

آنالیز حقوق و مزایای گروه شغلی بیست

با دستمزد روزانه ۱.۹۲۶.۴۰۹ ریال

ردیف شرح هزینه وضعیت شاغل
مجرد و متأهل بدون فرزند متأهل با یک فرزند متأهل با دو فرزند
۱ دستمزد ماهانه (۳۰/۵ روزه) ۵۸.۷۵۵.۴۷۵ ۵۸.۷۵۵.۴۷۵ ۵۸.۷۵۵.۴۷۵
۲ پایه سنوات ۲.۲۶۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۰۰۰ ۲.۲۶۸.۰۰۰
۳ کمک هزینه مسکن در ماه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰ ۹.۰۰۰.۰۰۰
۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (بن کارگری) ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱.۰۰۰.۰۰۰
۵ حق اولاد یا کمک هزینه عائله‌مندی ۰ ۵.۳۰۸.۲۸۴ ۱۰.۶۱۶.۵۶۸
۶ عیدی و پاداش (در ماه معادل ۵ روز دستمزد) ۹.۶۳۲.۰۴۵ ۹.۶۳۲.۰۴۵ ۹.۶۳۲.۰۴۵
۷ سنوات پایان کار (معادل ۲/۵ روز دستمزد در ماه) ۴.۸۱۶.۰۲۳ ۴.۸۱۶.۰۲۳ ۴.۸۱۶.۰۲۳
۸ مرخصی ۲/۵ روز در ماه ۴.۸۱۶.۰۲۳ ۴.۸۱۶.۰۲۳ ۴.۸۱۶.۰۲۳
جمع حقوق و دستمزد ماهانه
۱ جمعه‌کاری ۷۷۰.۵۶۴ ۷۷۰.۵۶۴ ۷۷۰.۵۶۴
۲ یک ساعت شب‌کاری ۹۱.۹۸۴ ۹۱.۹۸۴ ۹۱.۹۸۴
۳ یک ساعت اضافه‌کاری ۳۶۷.۹۳۶ ۳۶۷.۹۳۶ ۳۶۷.۹۳۶
۴ نوبت‌کاری (۱۰٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر) ۵.۷۷۹.۲۲۷ ۵.۷۷۹.۲۲۷ ۵.۷۷۹.۲۲۷
۵ نوبت‌کاری (۱۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر و شب) ۸.۶۶۸.۸۴۱ ۸.۶۶۸.۸۴۱ ۸.۶۶۸.۸۴۱
۶ نوبت‌کاری (۲۲/۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت صبح شب یا عصر شب) ۱۳.۰۰۳.۲۶۱ ۱۳.۰۰۳.۲۶۱ ۱۳.۰۰۳.۲۶۱
۷ نوبت‌کاری (۳۵٪ به ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت)

 

8 دیدگاه

 1. سلام لطفا جدول پایه سنوات سال1402 برای گروه های شغلی را در سایت قرار می دهید یعنی سنوات سال 1402 چقدر میباشد سنوات سال1401*1.21+سنوات سال 1402برابر است با پایه سنوات سال 1402. الان من این سنوات سال 1402 را میخوام

 2. سلام جدول با فرمول اصلا همخوانی نداره لطفا راهنمایی بفرمایید
  فرضا گروه 20 مزد مبنا گروه 1.535.898 ضربدر 1.21 می شود 1.858.436بعلاوه 83.596 میشود 1.942.032 در حالی شما مبلغی که نوشتین ۱.۹۲۶.۴۰۹ ریال هستش

 3. سلام خسته نباشید لطفا در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای آتش نشانان هم اطلاعات بگذارید تا از نحوه دستمزد و نوبت کاری و حق شیفت و حق غذا وحق سختی و زیان آوری کارمون مطلع باشیم همیشه این قشر از کارکنان مورد کم لطفی قرار میگیرن و در بیشتر شهرداریهای کشور از کمترین حقوق بگیران این سازمان هستند ممنون میشم اگه بخشنامه ای هم هست اطلاع رسانی کنید

 4. لطفا قرارداد های مزایده ای شهرداری که مربوط به مدیریت پسماند خشک است را هم تعیین تکلیف کنید.
  ما کارشناسان آمار و اطلاع رسانی(آموزشگران) با سوابق بالای ده سال هنوز پایه حقوق وزارت کار بدون مزایا دریافت می کنیم چون پیمانکاران سال به سال‌ تغییر می کنند

  لطفا رسیدگی کنید ما را هم ببینید که در سرما و گرما مشغول کار هستیم

 5. سلام درمورد راننده شرکتی استیجاری علوم پزشکی هم حقوق را مشخص کنید
  چون خیلی بی عدالتی میشه.
  عیدی ،سنوات حق اولاد و مسکن اصلا پرداخت نمیکنن دانشگاه علوم پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام