کتاب استخدامی اداری ها
دانلود

۱۳ نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

فهرست عناوین این صفحه

۱۳ نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ قانون کار پرشده + دانلود PDF و WORD رایگان

شناسنامه قانون-  قرارداد کار به عنوان اولین توافق بین کارگر و کارفرما است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. هر چند در قانون کار قرارداد کار شفاهی نیز به عنوان یکی از انواع قرارداد کار شناخته شده است ولی توصیح اکید این است که از قرارداد کار کتبی استفاده شود. در ابتدای سال باید قرارداد کار ۱۴۰۲ کارگران تنظیم و به امضا برسد.

پیرو ابلاغ بخشنامه دستمزد سال ۱۴۰۲ از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مقاله نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۲ و سایر نمونه قراردادهای کار آماده جهت دانلود به صورت قرارداد کار pdf و قرارداد کار word ارائه شده است.

نمونه قرارداد اداره کار 1403 به عنوان نمونه بوده و هر کس می تواند آن را با توجه به شرایط کاری خود ویرایش کند. برخی از موارد به صورت فرم قرارداد اداره کار ۱۴۰۳ تنظیم شده است که کارفرمایان می توانند ارقام و مشخصات را در جاهای خالی آن وارد کنند. توجه شود که از ابتدای سال ۱۴۰۳ برای کارگران متاهل مبلغی به عنوان حق تاهل و ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و تمام نمونه قرارداد کاری این پست هم برای افراد مجرد و هم افراد متاهل ارائه شده است.

فایل word تمام قراردادهای کار به صورت فرم قرارداد اداره کار 1403 در جدول انتهای همین پست قابل دانلود است.

مطلب مرتبط: فرم نمونه قرارداد کار موقت

۱۳ نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ قانون کار پرشده

۱- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ قانون کار برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کاری

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه – مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. بنابراین در قرارداد اداره کار ۱۴۰۳ این مبلغ درج نمی شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و سابقه کمتر از یک سال برای مجرد و متاهل (نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ وزارت کار)

نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۰ سابقه کار کارگر متاهل
نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۰ سابقه کار کارگر متاهل

۲- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر دارای یک فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در قرارداد منطبق با قانون اداره کار ۱۴۰۳ مبلغ یک فرزند باید محاسبه شود.

دانلود نمونه قرارداد کار وزارت کار کارگر دارای یک فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۰ سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۰ سابقه کار کارگر مجرد

۳- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر دارای دو فرزند و سابقه کار کمتر از یک سال

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که فاقد سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق نمی گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند بوده ولی خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد اداره کار ۱۴۰۳ کارگر دارای دو فرزند و سابقه کمتر از یک سال

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۰ سابقه کار کارگر متاهل

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۰ سابقه کار کارگر متاهل
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳

۴- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر بدون فرزند و سابقه کار دارای یک سال

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار اداره کار ۱۴۰۳ کارگر بدون فرزند و سابقه یک سال

نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۱ سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در نمونه قرارداد وزارت کار این قسمت مبلغ حق اولاد برای یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۱ سابقه کار کارگر متاهل

نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۱ سابقه کار کارگر متاهل
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳

۶- نمونه قرارداد کار قانون کار ۱۴۰۳ برای کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه یک سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای دو فرزند و یک سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۱ سابقه کار کارگر مجرد

۷- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال نبوده و یا دارای فرزند نباشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر بدون فرزند و دارای دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار ۰ فرزند ۲ سابقه کار کارگر مجرد

۸- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار وزارت کار

الف) در قرارداد کار برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد. در این نمونه قرارداد وزارت کار ۱۴۰۳ حق اولاد یک فرزند درج می شود.

دانلود نمونه قرارداد کار کارگر دارای یک فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۲ سابقه کار کارگر مجرد
نمونه قرارداد کار ۱ فرزند ۲ سابقه کار کارگر متاهل
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳

۹- نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ برای کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

شرایط قرارداد کار

الف) در قرارداد اداره کار ۱۴۰۳ برای کارگری که دارای سابقه دو سال است پایه سنوات (مزد پایه- مزد سنوات) تعلق می گیرد.

ب) اگر کارگر دارای فرزند زیر ۱۸ سال بوده و یا دارای فرزند باشد یا خود کارگر سابقه بیمه کارگری کمتر از ۷۲۰ روز دارد، حق اولاد ۱۴۰۳ (کمک عائله مندی) تعلق نمی گیرد.

دانلود نمونه قرارداد کار قانون کار کارگر دارای دو فرزند و دو سال سابقه کار

نمونه قرارداد کار ۲ فرزند ۲ سابقه کار کارگر مجرد

۱۰- نمونه فرم قرارداد کاری ۱۴۰۳ خالی

۱۱- نمونه قرارداد کار دائم

شرایط قرارداد کار دائم

الف) قرارداد کار دائم از لحاظ شرایط کاملا شبیه قرارداد کار موقت است که فقط مدت اتمام قرارداد کار تابع زمان نیست.

ب) در قرارداد کار دائم طرفین می توانند مدتی را به عنوان دوره آزمایشی قرارداد کار در نظر بگیرند. دوره آزمایشی قراداد کار برای کارگران ساده و نیمه ماهر حداکثر ۱ ماه و برای کارگران تخصصی حداکثر ۳ ماه می تواند باشد.

ج) در طول مدت آزمایشی قرارداد کار دائم هر یک از طرفین می توانند بدون اخطار رابطه کاری را قطع نمایند و الزامی به پرداخت خسارت نخواهد بود.

ذ) شرایط اتمام قرارداد کار دائم ۱- بازنشستگی ۲- فوت ۳- از کار افتادگی کلی ۴- استعفای کارگر ۵- اخراج کارگر با رعایت ضوابط مربوطه

۱۲- نمونه قراداد کار زیر ۳ ماه

قرارداد کار زیر ۳ ماه همان قرارداد کا موقت است که مدت قرارداد کار از ۳ ماه کمتر است. بنابراین برای اینکه بتوانید قرارداد کار زیر ۳ تنظیم نمایید می توانید هر یک از قرارداد های بالا را دانلود کرده و زمان شروع و اتمام قرارداد کار را طبق دلخواه خود و زیر ۳ ماه تنظیم نمایید.

۱۳- قرارداد کار آزمایشی و آموزشی

در قانون کار قرارداد کار با عنوان آزمایشی و یا آموزشی پیش بینی نشده است. هر قرارداد کاری با هر عنوان مشمول قانون کار خواهد بود.

دوره آزمایشی قرارداد کار در ماده ۱۱ قانون کار در نظر گرفته شده است. در قراردادهای کار دائم طرفین می توانند دوره ای را با عنوان آزمایشی در نظر بگیرند. در مدت دوره آزمایشی قرارداد کار هر یک از طرفین اختیار دارند قرارداد کار را بدون تذکر و اخطار قبلی و به صورت یکجانبه فسخ نمایند.

سایر جزئیات دوره آزمایشی قرارداد کار در قسمت قبلی مربوط به قرارداد کار دائمی مطرح شده است.

قرارداد کار آموزشی و یا دوره آموزشی نیز می تواند در متن قرارداد کار قید شود ولی هیچ استثنا و یا شرایط خاصی به دنبال ندارد و تمام شرایط و مقررات قراردادهای قانون کار را خواهد داشت.

شناسنامه قانون | %D9%81%D8%B1%D9%85 %D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87 %D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA

دانلود نمونه قرارداد کار 1403 (فایل ورد word)

برای دانلود نمونه قرارداد کار با فرمت ورد word که قابل ویرایش هستند روی دکمه های مقابل هر گزینه کلیک نمایید.

عنوان نمونه قرارداد کار دانلود
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد بدون فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل بدون فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۱ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۱ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۲ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۲ فرزند و بدون پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد بدون فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل بدون فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۱ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۱ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۲ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۲ فرزند و ۱ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد بدون فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل بدون فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۱ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۱ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ کارگر مجرد ۲ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ کارگر متاهل ۲ فرزند و ۲ پایه سنوات شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کاری ۱۴۰۳ نمونه قرارداد کار خام و خالی شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار دائمی ۱۴۰۳ شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489
نمونه قرارداد کار وزارت کار ۱۴۰۳ شناسنامه قانون | %D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF e1553664144489

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام