کتاب استخدامی اداری ها
آموزش کارکنان دولت

بخشنامه ابلاغ دوره‌های آموزشی شغل کارشناس و کاردان روابط عمومی

بخشنامه ابلاغ دوره‌های آموزشی شغل کارشناس و کاردان روابط عمومی (بخشنامه شماره ۷۵۴۷۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی

در اجرای بند ۵/۲/۲ نظام آموزش کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ تاریخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰) و ماده (۳) اصلاحیه آن (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۲/۱۸۸۱۹ تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴) و به منظور رشد و تعالی حرفه‌ای مدیران و کارشناسان روابط عمومی و تربیت افراد توانمند، ماهر، پاسخگو، تحولی و متعهد نسبت به انجام مأموریت‌های دستگاه، دوره‌های آموزشی به شرح عناوین و مشخصات پیوست که با همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی دولت، نیازسنجی و طراحی شده است، ابلاغ می‌شود.

آموزش‌های موضوع این بخشنامه در زمره آموزشهای شغلی مصوب و الزامی تلقی شده و دستگاههای اجرایی موظفند با عنایت به موارد زیر در بازه زمانی تعیین شده نسبت به برنامه ریزی و اجرای آنها در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت، اقدام نمایند:

(۱) صلاحیت حرفه‌ای مدرسان دوره‌ها صلاحیت عمومی و موضوعی تدریس بر اساس دستورالعمل ابلاغی توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ تعیین می‌شود. ضروری است مجریان دوره در این زمینه هماهنگی لازم را با مرکز مذکور بعمل آورند.

(۲) واحدهای آموزش دستگاه‌های اجرایی مرکز آموزش مدیریت دولتی مراکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها و مراکز و مؤسسات آموزشی دارای مجوز در حیطه روابط عمومی می‌توانند دوره های آموزشی را با رعایت مفاد این بخشنامه و طرح درس دوره های آموزشی اجرا نمایند.

(۳) منابع و محتوای آموزشی دوره‌ها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی با همکاری دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت تا پایان سال ۱۴۰۲ تولید و معرفی خواهد شد.

(۴) مجریان و مدرسان دوره ها در ارائه محتوای آموزشی باید تلفیقی از روش‌های یادگیری از جمله کارگاهی خودراهبر، کاوشگری، ارائه گزارش مطالعه موردی حل ،مسئله مشارکتی گروه‌های مطالعاتی، مهارت آموزی فعال، بحث و گفتگو، شبیه سازی، بازدید میدانی، اقدام پژوهی، تجربه آموزی و سایر روشهای آموزش مهارت محور را براساس اهداف، نوع و شرایط مخاطبان و محتوای دوره آموزشی، استفاده نمایند.

(۵) این آموزش‌ها با عنایت به نیازسنجی مبتنی بر تحلیل شغل مسائل و چالش‌های موجود در روابط عمومی‌ها، طراحی شده و دستگاه‌های اجرایی باید در بازه زمانی پنج ساله تا پایان سال ۱۴۰۷، سالانه آن دسته از آموزشهای را که بر مبنای تحلیل فرد نیازسنجی (فردی برای ذینفعان ضروری تشخیص میدهند را طبق ضوابط و مقررات، برنامه ریزی و اجرا نمایند.

(۶) در صورتی که دستگاههای اجرایی بنا به ضرورت و ماهیت فعالیت در هر دستگاه بخواهند دوره های آموزشی دیگری را غیر از دورههای ،ابلاغی برای مدیران و کارشناسان روابط عمومی برنامه ریزی و اجرا ،نمایند باید قبل از اجراء عناوین و محتوای دوره های مذکور را به تأیید این سازمان برسانند.

(۷) برای ارزیابی مشارکت کنندگان در دوره ها ترکیبی از ارزیابی دانشی با استفاده از انواع آزمونهای کتبی اعم از تشریحی چندگزینه ای و استدلال ،محور خودارزیابی و ارزیابی عملکردی شامل کار ،عملی ارزیابی در محل کار، ارائه گزارش و طرحهای پژوهشی مطالعه موردی ارزیابی در محیطهای شبیه سازی شده با استفاده از آزمونهای ساختارمند، استفاده خواهد شد.

(۸) برای سنجش اثر بخشی دوره ها واکنش افراد به دوره (سطح واکنش)، میزان یادگیری آنها (سطح یادگیری)، میزان انتقال موارد آموخته شده توسط افراد به محل کار (سطح رفتار) و بررسی میزان اثری که برنامه در ارائه خدمات و تحول حوزه روابط عمومی دستگاه خواهد داشت (سطح نتایج) مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت مجریان آموزش مکلف اند میزان اثر بخشی هر یک از دوره های اجرا شده را براساس الگوی مذکور مورد بررسی قرار داده و نتایج آن را طی گزارشی جامع به سازمان و دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ارسال نمایند.

(۹) نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کلان برعهده سازمان میباشد دستگاههای اجرایی باید قبل از اجرای دوره ها زمان بندی اجرای دوره مجری مدرس و محل برگزاری دوره ها را طی سامانه نظارت بر عملکرد آموزش دستگاه های اجرایی به سازمان اعلام نمایند این نظارت در سطح دستگاه برعهده بالاترین مقام مسئول آموزش کارمندان هر یک از دستگاه های اجرایی است دستگاهها مکلفند پس از پایان هر سال گزارش جامعی از اجرای دوره های آموزشی را به سازمان ارسال کنند.

(۱۰) بازطراحی دوره های آموزشی مورد نیاز سایر مشاغل عمومی در دستور کار این سازمان قرار دارد که به محض آماده شدن برای اجرا ابلاغ خواهد شد تا زمانی که این دورهها اعلام نشده است دستگاههای اجرایی می توانند نسبت به نیازسنجی، طراحی و اجرای دورهها پس از تأیید سازمان اقدام نمایند.

(۱۱) دوره‌های موضوع این بخشنامه جایگزین دوره های آموزشی رشته‌های شغلی کارشناس و کاردان روابط عمومی موضوع بخشنامه شماره ۱۸۰۳/۴۷۸۶۱ تاریخ ۱۳۸۵/۰۳/۲۴ میشود و دوره های مورد اشاره از ابتدای سال ۱۴۰۳ اعتبار ندارند.

حسین عرب اسـدی- معاون سرمایه انسانی

دوره‌های آموزشی شغل کارشناس و کاردان روابط عمومی

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام