کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی بفرزندان مأموران ثابت در خارج از کشور

قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی بفرزندان مأموران ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی در خارج از کشور (مصوب ۱۳۶۳,۰۲,۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

قانون پرداخت کمک هزینه مسکن و کمک هزینه تحصیلی بفرزندان مأموران ثابت در خارج از کشور

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که با توجه به گرانی مسکن و مقتضیات تحصیلی محل مأموریت پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی که جهت انجام مأموریت ثابت بخارج از کشور اعزام می‌شوند در مدت مأموریت ‌نسبت بپرداخت کمک هزینه مسکن و هزینه تحصیل فرزندان کارکنان خود اقدام نماید.

تبصره ۱ – کمک هزینه مسکن مأموران فوق‌الذکر، طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت وزارت امورخارجه و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات مصوب دستگاه‌های ذیربط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ (اصلاحی ۱۱ˏ۰۴ˏ۱۳۷۶)- در صورتی که در کشور متوقف فیه مدرسه ایرانی وجود نداشته باشد، هزینه تحصیل (‌شامل شهریه و بهای کتاب) فرزندان مأموران ثابت‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به مأموریت ثابت خارج از کشور اعزام می‌شوند، در مدت مأموریت و فرزندان دانشجویان ایرانی بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور، در مدت تحصیل، حداکثر تا پایان تحصیلات دوره دبیرستان یا‌معادل آن، به میزانی که هر سال از طرف وزارتخانه‌های امور خارجه و آموزش و پرورش تعیین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از محل اعتبارات دستگاههای مربوط پرداخت می‌شود.

‌در مواردی که از فرزندان مأموران ثابت و دانشجویان بورسیه در مدارس غیر انتفاعی یا نمونه مردمی ایرانی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش در‌خارج از کشور ثبت نام به عمل آید، پرداخت هزینه تحصیلی (‌شامل شهریه و بهای کتاب) مجاز خواهد بود.

تبصره ۳- سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارتخانه ها و دستگاههای ذیربط برنامه تهیه مسکن مأموران ثابت فوق الذکر را ظرف ۲ سال از تاریخ تصویب این قانون با توجیه اقتصادی تنظیم و در قانون بودجه کل کشور سالهای آتی منظور نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هیجدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۱۴/۳/۱۳۶۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام