کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

اعلام عدم تناقض آرای شعب دیوان در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان انتقال یافته

اعلام عدم تناقض آرای شعب دیوان در خصوص اعطای تسهیلات به کارکنان انتقال یافته (دادنامه شماره 1008 مورخ 12/12/1392 دیوان عدالت اداری)

تاریخ: 12 اسفند 1392

کلاسه پرونده: 92/1143

شماره دادنامه: 1008

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: امامعلی درگاهی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

آقای امامعلی درگاهی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

احتراماً، به استحضار مقام عالی می رساند بنده دادخواستی را با موضوع الزام مشتکی عنه به اجرای مصوبه شماره 93138/ت/37909-12/6/1387 هیأت دولت تقدیم مقام عالی کرده ام که پس از ارجاع به شعبه 14 دیوان عدالت اداری طی حکمی به تاریخ 14/2/1389 شکایت بنده رد شد. مع هذا باید به عرض برسانم که مشابه خواسته بنده را یکی از همکاران بنده و دقیقاً با شرایط بنده داشته که شعبه 13 دیوان عدالت اداری در رأی صادر شده خود به تاریخ 3/3/1388 اعلام به وارد دانستن شکایت کرده اند که ملاحظه استدلال و مستند مذکور در رأی خالی از لطف نخواهد بود. لذا از مقام عالی عاجزانه استدعا دارم دستورات مقتضی در این رابطه عنایت فرمایید.

لازم به ذکر است که با توجه به مصوبه 155908 که صحیح است عبارت فقط حذف شده و مصوبه حذف نشده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 14/87/1368 با موضوع دادخواست آقای امامعلی درگاهی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام سازمان مذکور به اجرای مصوبه شماره 93138/ت/37909- 12/6/1387 هیأت دولت به موجب دادنامه شماره 145- 14/2/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده و لایحه سازمان طرف شکایت نظر به این که حسب مفاد نامه شماره 2498/30/113- 2/2/1388 مدیرکل اداره امور مالیاتی استان گیلان تسهیلات موضوع بند «5» ماده «3» آیین نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلان دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور مصوب هیأت وزیران در رابطه با گروه تشویقی طی حکم انتقالی شماره 37442/243- 5/6/1387 برای شاکی اعمال و اجرا شده است و در خصوص یک ماه مرخصی تشویقی بند «7» ماده «3» آیین نامه مذکور 15 روز آن را استفاده کرده و 15 روز دیگر ذخیره شده است. در ارتباط با تسهیلات واگذاری زمین و سایر تسهیلات مربوط به آن طی نامه شماره 9157/30/113- 12/6/1387 به مسکن و شهرسازی استان معرفی شده و در خصوص تسهیلات بند «1» ماده «4» آیین نامه فوق الذکر با عنایت به این که حسب مصوبه شماره 155908/ت40523- 3/9/1387 هیأت وزیران بند «1» ماده «4» آیین نامه سابق حذف شده است لذا با شرایط موصوف سازمان مشتکی عنه تا حدی که اجرای آیین نامه مورد استناد شاکی مربوط به وظایف و اختیارات وی بوده اقدام شده است در نتیجه شکایت وارد تشخیص نمی شود و به رد آن حکم صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 13/87/1213 با موضوع دادخواست آقای صادق پور اکبریان به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته الزام سازمان به اجرای مصوبه 93138/ت37909- 12/6/1387 هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره 301-3/3/1388، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و ملاحظه مفاد شکایت شاکی و ضمایم آن وپاسخ مشتکی عنه به شماره 19201/212-26/2/1388 که طی شماره 371- 28/2/1388 ثبت دفتر لوایح و ضمیمه پرونده است. نظر به این که شاکی در اجرای تصویب نامه شماره 93138/ت37909هـ- 12/6/1386 هیأت وزیران و نامه شماره 938/241- 10/6/1387 دفتر تشکیلات و بودجه به اداره امور مالیاتی شهرستان رشت منتقل و به سمت کارشناس ارشد مالیاتی منصوب شده است و با استفاده از مدلول ماده 4 قانون مدنی و قاعده عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات به موجب اصلاحیه آیین نامه مذکور به شماره 155908/ت40523ک- 3/9/1387 مبنی بر حذف یارانه مشمول نامبرده نیست مالاً، مشارالیه استحقاق دریافت یارانه مربوط به مصوبه مورد بحث را داراست و لذا شعبه 13 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/1385 مجلس شورای اسلامی و 25/9/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وارد دانستن شکایت به الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان حکم صادر و اعلام می کند. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نمي شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام