کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

آمار و اطلاعات كاركنان قراردادی انتقال‌يافته برای تبديل وضعيت به پيماني

ارسال مشخصات كاركنان قراردادي انتقال‌يافته براي تبديل وضعيت استخدامي به پيماني (بخشنامه شماره ۵۰۷۹۶/۲۰۰ مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه‌هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري

در اجراي آيين‌نامه اعطاي تسهيلات به كاركنان متقاضي انتقال از تهران موضوع تصويبنامه شماره ۲۶۲۷۴۷/۴۴۱۸۶ مورخ ۲۷/۱۲/۸۸ هيأت محترم وزيران و بند (۹) تصميم نامه شماره ۱۹۲۴۸۳/ت۴۵۴۳۶ن مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۸۹ كارگروه انتقال، دستگاه‌هاي ملي و استاني كه در نظر دارند كاركنان قرارداد انجام كار معين (مشخص) را به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته براي تبديل وضعيت استخدامي (پيماني) اعزام نمايند، مقتضي است آمار و اطلاعات متقاضيان را به شرح جدول ذيل، براي اقدام بعدي به اين معاونت ارسال نمايند.

رديف- نام و نام خانوادگي- مدرك تحصيلي- رشته تحصيلي- سابقه خدمت- شغل مورد تصدي- محل مورد انتقال

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام