کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶- ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش انتقال (نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

اصلاحیه دادنامه شماره ۳۶- ۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نحوه برخورداری از یک ماه مجموع حقوق و فوق‌العاده شغل به عنوان پاداش انتقال (نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۸/۲/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۵۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲، موضوع ارسال دادنامه شماره ۳۶- ۳۵- ۲۶/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مندرج در روزنامه رسمی به شماره ۱۹۸۶۲- ۲۴/۲/۱۳۹۲، در بند الف دادنامه صدرالذکر اشتباه املائی و ازقلم افتادگی وجود دارد.

لذا بند الف بشرح ذیل اصلاح و جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

الف- نظر به این که شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۳۷۲ – ۲۹/۲/۱۳۸۹، پرداخت وجوه یک ماه مرخصی مازاد بر مرخصی استحقاقی موضوع ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ را به نرخ یوم الاداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۴۶۳۰-۲۴/۹/۱۳۸۷ و شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۵۸۰ -۲۶/۳/۱۳۸۸، نرخ یوم‌الاداء را مورد پذیرش قرار نداده‌اند تعارض از این حیث میان آراء فوق‌الذکر محرز است و با توجه به این که به موجب رأی شماره ۴۹۶ – ۱۱/۱۱/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پیش از این رأی شعبه سوم به شماره  ۳۷۲- ۲۹/۲/۱۳۸۹ صحیح شناخته شده بوده است، بنابراین موضوع تابع رأی مذکور است و رأی این شعبه به عنوان رأی صحیح شناخته می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مدیرکل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- مهدی دربین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام