انتقال و مأموریت کارکنان

انتقال‌ و مأموریت‌ کارکنان‌ دستگاه‌ها به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و بالعکس‌

انتقال‌ و مأموریت‌ کارکنان‌ دستگاه‌ها به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و بالعکس‌ (تصویب‌نامه شماره ۵۷۷۱۸/ت۱۷۶۹۹هـ مورخ ۲۷/۳/۷۶ هیأت وزیران)

هیأت‌ وزیران‌ در جلسه‌ مورخ‌ ۱۳۷۶/۳/۲۵ با توجه‌ به‌ متن‌ مورد موافقت‌ مقام‌معظم‌ رهبری‌ در خصوص‌ انتقال‌ و مأموریت‌ کارکنان‌ دستگاه‌ها به‌ دفتر معظم‌له‌ وبالعکس‌ و احتساب‌ سوابق‌ خدمت‌ کارکنان‌ دفتر یاد شده‌ و کارکنان‌ سابق‌ بیت‌ حضرت‌امام‌ خمینی‌ (ره‌) موضوع‌ نامه‌ شماره‌ ۱/۱۲۹۱۰ مورخ‌ ۱۳۷/۹/۲۸ دفتر مقام‌ معظم‌رهبری‌ تصویب‌ نمود:

۱- مأموریت‌ و انتقال‌ کارکنان‌ رسمی‌، ثابت‌ و عناوین‌ مشابه‌ وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ و شرکت‌های‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و دستگاه‌هایی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ نسبت‌ به‌آنها مستلزم‌ ذکر نام‌ است‌، همچنین‌ نهادها و مؤسسات‌ عمومی‌ غیردولتی‌، شهرداری‌ها و نیروهای‌ مسلح‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ و بالعکس‌ بادرخواست‌ دستگاه‌ مقصد (متقاضی‌) و موافقت‌ دستگاه‌ مبدأ مجاز است‌.

۲- سوابق‌ خدمت‌ کارکنانی‌ که‌ قبل‌ از اشتغال‌ در دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در بیت‌حضرت‌ امام‌ خمینی‌ (ره‌) اشتغال‌ به‌ کار داشته‌اند، همچنین‌ سوابق‌ خدمت‌ انجام‌ شده‌در دستگاه‌ مبدأ، توسط دستگاه‌ مقصد از هر لحاظ به‌ عنوان‌ سابقه‌ خدمت‌ قابل‌ قبول‌محسوب‌ می‌شود.

۳- انتقال‌ کسور بیمه‌ و بازنشستگی‌ کارکنانی‌ که‌ انتقال‌ می‌یابند از صندوق‌ دستگاه ‌مبدا به‌ دستگاه‌ مقصد مجاز است‌.

۴- حقوق‌ و مزایای‌ کارکنانی‌ که‌ از دستگاه‌های‌ اجرائی‌ بر اساس‌ اعلام‌ نیاز دفتر مقام‌معظم‌ رهبری‌ به‌ آن‌ دفتر مأمور می‌ گردند بر اساس‌ سطح‌ شغل‌ مورد تصدی‌ در دفترمذکور توسط دستگاه‌ مأمور کننده‌ پرداخت‌ می‌ گردد.

۵- در صورتی‌ که‌ در دستگاه‌ ذیربط کارکنان‌ مأمور پست‌ مناسب‌ با شغل‌ مورد تصدی مامور وجود نداشته‌ باشد پست‌ سازمانی‌ با نام‌ برای‌ اینگونه‌ افراد حسب‌ اعلام‌ دفترایجاد خواهد شد.

۶- کارکنان‌ مأمور به‌ دفتر مقام‌ معظم‌ رهبری‌ از سایر مزایا نظیر تعاونی‌ مصرف‌، مسکن، بیمه‌‌های‌ بهداشتی‌، عمر و تکمیلی‌ و تسهیلات‌ رفاهی‌ همچون‌ گذشته‌ ازطریق‌ دستگاه‌ ذیربط بهره‌مند خواهند شد.

همچنین ببینید:

اصلاح مصوبه انتقال و مأموریت به دفتر مقام معظم رهبری

کتابهای منبع آزمون استخدامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام