کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

مأموریت‌ مستخدمان‌ رسمی‌ به‌ دبیرخانه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌

مأموریت‌ مستخدمان‌ رسمی‌ به‌ دبیرخانه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ (مصوبه ۶۱۲۱۹/ت۱۸۳۶۲هـ مورخ ۵/۵/۷۶ هیأت وزیران)

۱- دبیرخانه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌ در زمره‌ مؤسسات‌ موضوع‌ بند «ب‌» ماده ‌(۱۱) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ شناخته‌ می‌شود و مأموریت‌ مستخدمان‌ رسمی‌ دستگاه‌های‌ مشمول‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ -مصوب‌ ۱۳۷۰- به‌آن‌ مجاز است‌.

۲- در مواردی‌ که‌ مأموران‌ به‌ دبیرخانه‌ مجمع‌ قبل‌ از مأموریت‌ به‌ دبیرخانه‌ متصدی یکی‌ از سمتهای‌ مربوط به‌ مقامات‌ موضوع‌ تبصره‌ (۲) ماده‌ (۱) قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ پرداخت‌ کارکنان‌ دولت‌ -مصوب‌ ۱۳۷۰- یا همتراز آنها بوده‌اند، در دوره‌ مأموریت‌ در دبیرخانه‌ مجمع‌ نیز در پست‌ مشخص‌ شده‌ در تشکیلات‌ دبیرخانه‌ مجمع‌ عنوان‌ مقام‌ همتراز مذکور در فوق‌ را خواهند یافت‌ و این‌ مأموران‌ از کلیه‌ حقوق‌ و همه‌ مزایا وتسهیلات‌ متعلقه‌ مقام‌ مربوط برخوردار می‌شوند.

حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام