کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است

چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است (تصویب‌نامه شماره ۵۷۳۲۰/ت۱۷۹۶۲هـ مورخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ هیئت وزیران)

سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۷۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۷۷/د مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده واحده قانون راجع به اعزام مستخدمین شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری به عنوان مأمور به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول این قانون و سایر شرکتها و مؤسسات دولتی -مصوب ۱۳۶۳- چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است را به شرح زیر تصویب نمود:

چگونگی مأموریت مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته آنها به مؤسسات و شرکت‌هایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت است

ماده ۱- مأموریت مستخدمان رسمی، ثابت یا دارای عناوین مشابه شاغل در وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها به مؤسسات و شرکتهایی که وزارتخانه ها یا مؤسسات و شرکتهای وابسته به آنها به صورت شرکت سهامی ایجاد کرده یا می‌کنند و ایجاد و اجازه فعالیت آنها به تصویب مراجع ذی ربط رسیده است یا می‌رسد و قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت باشد، با موافقت مستخدم و دستگاه متبوع وی بدون حفظ پست ثابت سازمانی یا شغل مستمر مجاز است.

ماده ۲- حقوق و مزایای اینگونه مأموران در مدت مأموریت براساس مقررات مورد عمل مؤسسه یا شرکت محل مأموریت و از اعتبار همان مؤسسه یا شرکت پرداخت می‌شود.

ماده ۳- استفاده دایم از خدمات اینگونه مستخدمان در مؤسسات و شرکتهای موضوع این تصویبنامه پس از بازخرید خدمت آنان مطابق تبصره های (۱) و (۲) ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده (۷۴) قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن -مصوب ۱۳۶۵- و تبصره های (۱) و (۲) ماده (۱) و ماده (۱) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی -مصوب ۱۳۶۶- انجام می‌شود.

ماده ۴- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، تصویب‌نامه‌های شماره ۳۶۴۰-۷۱/م/ت۲۱۲هـ مورخ ۲۰/۵/۱۳۷۱ و شماره ۲۱۲۴۰/ت ۱۲۵۶۸هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و سایر تصویبنامه های مغایر لغو و با مستخدمانی که مصوبات مذکور در مورد آنها اجرا شده است مطابق این تصویبنامه عمل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام