آزمون تعیین صلاحیت
انتقال و مأموریت کارکنانوزارت امور خارجه

اصلاح ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور و اصلاحات بعدی آن

اصلاح ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور و اصلاحات بعدی آن (تصویب‌نامه شماره ۱۹۵۰۳۱/ت۵۹۵۷۰هـ مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ هیئت وزیران)

وزارت امور خارجه- سازمان اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۹/۹/۱۴۰۲ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

اصلاح ضوابط تعیین ارز مورد نیاز مأمورین اعزامی به خارج از کشور

تصویب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت۱۴۹۱۷هـ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴ با اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱- تبصره بند (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«تبصره- شرکت‌ها و سازمان‌های زیر مشمول این ضوابط خواهند بود:

الف- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قوانین بودجه سنواتی و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ب- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، نظیر شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت وزارت نفت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریت آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آن.

پ- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ت- شرکت‌های تابعه، وابسته و تحت مدیریتی که در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی بخشی از سهام یا سرمایه آنها به بخش غیردولتی واگذار شده است، مادامی که مدیرعامل و هیئت مدیره آنها بر اساس نظر دولت تعیین می‌گردد.

ث- بنیادها و نهادهای انقلابی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و قرارگاه‌های سازندگی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابع، وابسته و تحت مدیریت آنها.

ج- نمایندگان سهام کلیه دستگاه‌ای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و شرکت‌های موضوع این تبصره در کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی و خصوصی.

د- کلیه شرکت‌ها و مؤسساتی که به صورت مستقیم دولت یا هر یک از شرکت‌های موضوع این بند و تبصره در ان دارای سهام یا سرمایه باشند و یا یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل آن از جانب دولت یا هر یک از شرکت‌های موضع این بند و تبصره منصوب می‌گردد.»

۲- تبصره بند (۳)، به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به بند مذکور اضافه می‌شود:

«تبصره ۱- تأمین ارز در خصوص هزینه‌های مربوط به هتل و غذا توسط یکی از شعب بانک‌های کشور با معرفی‌نامه کتبی سازمان مربوط حاوی چگونگی استفاده یا عدم استفاده از تسهیلات غذا و محل اقامت و سایر هزینه‌ها در محل مأموریت و قید رده شغلی مأمور طبق جدول پیوست صورت می‌گیرد.

تأمین وجه ریالی بابت هزینه‌های فوق بر عهده سازمان اعزام کننده می باشد که پیش از سفر در صورت اعزام در قالب هیئت، در اختیار رییس هیئت و در صورت اعزام انفرادی در اختیار مأمور قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲- مبالغ موضوع ستون (۳) جدول پیوست (موضوع حداکثر فوق‌العاده مأموریت و سایر هزینه‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول قابل پرداخت خواهد بود)، به صورت ریالی و بر اساس نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه می‌شود.»

۳- بند (۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«۴- تسویه حساب ارز پرداختی بابت هزینه هتل و غذا با سازمان ذیربط می‌باشد که بایستی حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت ارز مربوط به هتل و غذا انجام گیرد.»

محمد مخبر- معاون اول رییس‌جمهور

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام