کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنانتبدیل وضعیت کارکنان

تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به پیمانی کارمندان انتقالی کلان شهرها

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کار معین به پیمانی کارمندان انتقالی کلان شهرها

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

ردیف عنوان خواسته نمونه رأی صحیح
۱ الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از از قرارداد کار معین به پیمانی کارمندان انتقالی کلان شهرها حکم به رد

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ مواد ۳۲ و ۴۴ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۹/۰۶/۱۵ بند ۲۱ مصوبه كارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران (تصمیم‌نامه شماره ۱۵۲۰۳۸ ت ۴۵۳۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۰۷/۰۷ نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران)
۲ ۱۳۸۹/۰۷/۰۵ بند ۹ تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران ( (تصویب نامه شماره ۱۹۲۴۸۳ ت ۴۵۴۳۶ ‌ن مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۵ هیأت وزیران)
۳ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) به پیمانی انتقال‌یافته (تصمیم‌نامه شماره ۳۰۲۵۵۹ ت ۴۵۴۳۶ ن مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ کارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران)
۴ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ مواد ۱۵ و ۱۶ اتخاذ تصميماتي در خصوص اجرايي نمودن طرح انتقال كاركنان دولت و دستگاههاي مشمول از شهر تهران (تصمیم نامه شماره ۳۳۸۱۷ ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۸ نمايندگان ويژه رئيس جمهور)
۵ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ اصلاح تصويب نامه موضوع اتخاذ تصميماتي در خصوص اجرايي نمودن طرح انتقال كاركنان دولت و دستگاههاي مشمول از شهر تهران (تصمیم نامه شماره ‌۳۷۳۱۰ ت ۴۶۲۳۶ ن مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ تصميم نمايندگان ويژه رييس جمهور در كارگروه انتقال كاركنان دولت از شهر تهران)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ رای وحدت رویه شماره ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری// مصوبات هیأت وزیران و کارگروه انتقال از کلان شهرها دلالتی بر الزام دستگاه های اجرایی به تبدیل وضع کارمندان قراردادی به پیمانی ندارد و در مقررات قانونی از جمله تبصره ماده ۳۲ وماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه، تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی پیش بینی نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام