کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

جواز انتقال به کلانشهرها در مورد کارکنان انتقال‌یافته از شهر تهران

تشخيص يكي از موارد خاص جواز انتقال به كلانشهرها موضوع بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوبه ۹۳۷۷۴/ت۴۴۴۴۴هـ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد كارگروه موضوع بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (۶۵) قانون يادشده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

كارمنداني كه از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۰ در اجراي مصوبات هيأت وزيران و كارگروه انتقال موضوع تصويب نامه شماره ۲۲۷۹۹/۴۴۴۸۱ مورخ ۴/۲/۱۳۸۹ از تهران و شهرستان هاي استان تهران به ساير كلانشهرها منتقل شده يا مي شوند، در زمره موارد خاص مستثنا شده در بند (الف) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران محسوب مي‌شوند.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام