کتاب استخدامی اداری ها
انتقال و مأموریت کارکنان

تبدیل وضعیت کارکنان انتقال‌یافته قراردادی به پیمانی

تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد انجام کار معین (مشخص) به پیمانی انتقال‌یافته (تصمیم‌نامه شماره 302559/ت45436ن مورخ 16/11/1389 کارگروه انتقال کارکنان از شهر تهران)

تصميم نمايندگان وي‍ژه رييس‌جمهور در كارگروه انتقال كارمندان دولت در جلسه مورخ 15/11/1389 كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌نامه شماره 22799/ت44481هـ مورخ 4/2/1389 اتخاذ شده است به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌گردد:

بند (9)‌تصميم‌نامه شماره 192483/ت45436ن مورخ 25/8/1389 به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

“9- كاركنان قرارداد انجام كار معين (مشخص) كه در اجراي مصوبات دولت و كارگروه انتقال به مناطق و دستگاه‌هاي ديگر منتقل شده يا مي‌شوند، با رعايت مقررات مربوط با مسؤوليت وزير كشور يا مقام مجاز از سوي وي به پيماني تبديل وضعيت مي‌شوند. ايثارگران، معلولين و فرزندان شهدا علاوه بر اين بند از حداكثر امتيازات مندرج در قوانين مربوط به خود برخوردار مي‌باشند و مسؤوليت اجراي صحيح اين حكم با دستگاه اجرايي مربوط بدون نياز به هر گونه استعلام و يا تأييد مرجع يا مقام ديگري است.”

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام