آزمون تعیین صلاحیت
انتقال و مأموریت کارکنان

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره ۱۵۸۱۷۹/ت۴۸۱۸۷هـ مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ هیأت وزیران)

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (۱۲۱) و تبصره (۲) ماده (۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصمیم نامه شماره ۲۰۴۶۱/۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱/۱/۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در ماده (۲) پس از عبارت «معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» عبارت «و پس از طی تشریفات قانونی» اضافه می شود.

۲- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۷) اضافه و عنوان تبصره قبلی به تبصره (۱) اصلاح می شود:

تبصره- تمدید مدت زمان مقرر در این ماده با رعایت سایر مقررات، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و تأیید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مجاز است.

محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام