کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آیین‌نامه بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت

آیین‌نامه بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت (تصویبنامه شماره 28802/ت50842هـ مورخ 9/3/1394 هیأت وزیران)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت کشور

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

هیأت وزیران در جلسه 30/1/1394 به پیشنهاد شماره 33283 مورخ 25/3/1393 وزارت کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت

ماده 1- به منظور ساماندهی نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت شورای بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که در این آیین‌نامه «شورا» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد.

ماده 2- اعضای شورا عبارتند از:

الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا معاون ذی‌ربط (رییس شورا)

ب- وزیر کشور یا معاون مرتبط

پ- رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یا معاون مرتبط

ت- رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران یا معاون مرتبط

ث- رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا معاون مرتبط

ج- دو نفر صاحب‌نظر مرتبط با موضوع به پیشنهاد رییس و انتخاب شورا

تبصره 1- دبیرخانه شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر خواهد بود و دبیر آن توسط شورا تعیین می‌گردد.

تبصره 2- بالاترین مقام اجرایی دستگاه پیشنهاد دهنده در جلسات شورا حضور می‌یابد.

ماده 3 وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر است:

الف- بررسی و تأیید نشانه‌ها و نمادهای پیشنهادی دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت

ب- تصمیم‌گیری در خصوص اختلافات مربوط به تشابه نشانه‌ها و نمادهای دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت

تبصره 1- مصوبات شورا با امضای رییس شورا ابلاغ می‌گردد.

تبصره 2- نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی به پیشنهادها به موجب دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 4- نشانه‌ها و نمادهای مورد استفاده باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

الف- برخورداری از مفهوم متناسب با اهداف و وظایف دستگاه مربوط

ب- عدم مغایرت با فرهنگ و شعایر اسلامی

پ- رعایت ضوابط و معیارهای فنی و هنری

ت- عدم تشابه با علایم سایر دستگا‌ه‌های اجرایی

ث- سایر ویژگی‌های تعیین شده توسط شورا

تبصره- شورا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در علایم اختصاصی مورد استفاده مراکز دولتی نشان جمهوری اسلامی ایران و ایات قرآنی حتی‌الامکان استفاده نشود.

ماده 5- وزارت کشور با رعایت مواد (3) و (4) این آیین‌نامه، نشانه‌ها و نمادهای شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها را با توجه به وظایف و جغرافیای منطقه بررسی و تأیید می‌نماید.

ماده 6- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، نشانه‌ها و نمادهای جدید دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت پس از تصویب شوار قابل استفاده است.

ماده 7- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند از چاپ و انتشار و هر گونه بازنمایی نشانه‌ها و نمادهای تأیید نشده بر اساس این آیین‌نامه جلوگیری نمایند.

ماده 8- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه، بخشنامه شماره 3456 مورخ 8/2/1366 و بند (3) تصویبنامه شماره 48050/ت115 مورخ 3/3/1367 لغو می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام