کتاب استخدامی اداری ها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت

آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت (تصویبنامه شماره ۳۲۲۱۳/ت۲۲۶۴۶هـ مورخ ۲۵/۶/۱۳۷۹ با اصلاحات تصویبنامه شماره ۱۱۴۸۸/ت‌۲۵۷۵۰هـ مورخ ۱۳۸۳.۰۳.۱۰)

‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱.۳۷۳۳۰ مورخ ۱۳۷۸.۱۲.۱۱وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ‌اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت

ماده ۱- هنرمند پیشکسوت موضوع این آیین‌نامه به کسی اطلاق می‌شود که در یکی از حوزه های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات ‌داستانی، سینما، معماری، هنرهای سنتی و تجسمی، خوش‌نویسی و صنایع دستی به خلق آثاری ارزشمند اشتهار و اشتغال داشته یا دارد و ‌واجد شرایط زیر می‌باشد:

الف- بیش از ۳۵ سال سابقه آفرینش حرفه ای هنری.

ب- بیش از ۶۰ سال سن.

ج- در جامعه هنری کشور از حسن شهرت برخوردار بوده و صاحب سبک ویژه خویش باشد.

تبصره- هنرمندی که کمتر از ۶۰ سال سن یا کمتر از ۳۵ سال سابقه فعالیت حرفه ای داشته اما به سبب سانحه و یا هر علت ‌دیگری قادر به فعالیت نباشد، به شرط داشتن سایر ویژگی‌های موضوع این ماده مشمول این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۲- مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت موضوع این آیین‌نامه، شورای ارزشیابی هنرمندان کشور می‌باشد.

ماده ۳- میزان پاداش ماهانه هر هنرمند با توجه به شرایط شخصی، ویژگیهای هنری و شأن اجتماعی هنرمند بین هفتصد و پنجاه هزار (۰۰۰‌ر۷۵۰) ‌ریال تا یک میلیون و دویست هزار (۰۰۰‌ر۲۰۰‌ر۱) ریال ‌بنا به پیشنهاد شورای ارزشیابی هنرمندان و تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین خواهد شد که از طریق انجمن رشته هنری مربوط و یا معاونت امور هنری وزارت ‌فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۱- این پاداش پس از فوت هنرمند به همسر یا فرزندان تحت تکفل وی تعلق می‌گیرد. پرداخت پاداش مذکور به همسران و یا فرزندان تحت تکفل هنرمندان پیشکسوتی که قبل از تاریخ تصویب این آیین‌نامه فوت شده‌اندنیز قابل تسری خواهد بود.

تبصره ۲ـ درصورت وجود اعتبار در ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌، میزان حداقل و حداکثرپاداش ماهانه موضوع این ماده همه ساله با توجه به افزایش ضریب حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰- افزایش می‌یابد.

ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار مربوط را در ردیف جداگانه به عنوان کمک در ذیل اعتبارات وزارت فرهنگ و ‌ارشاد اسلامی پیش بینی نماید.

ماده ۵- تاریخ اجرای این آیین‌نامه ۱۳۸۰.۱.۱ خواهد بود.

حسن حبیبی- معاون اول رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام