کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

پیوست (۳) طرح مهرآفرین: فصل سوم- ضوابط و کاربرگهای مربوط

پیوست (۳) طرح مهرآفرین: فصل سوم- ضوابط و کاربرگهای مربوط

 کاربرگ شماره (1-1-1) مربوط به ردیف 1 فصل اول در خصوص نامه دستور استخدام از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی

 کاربرگ شماره (1-1-2) مربوط به ردیف 1 فصل اول در خصوص دستور استخدام از سوی وزیر کشور و استاندار

 کاربرگ شماره (1-2-1) مربوط به ردیف 2 فصل اول در خصوص نامه مجوز نشر آگهی

 کاربرگ شماره (1-4-1) و (1-5-1) مربوط به ردیف های 4 و 5 فصل اول در خصوص شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی

 کاربرگ شماره (1-16-1) مربوط به ردیف 16 فصل اول در خصوص موارد استخدام به تشخیص دستگاه های اجرایی و استانداران

 کاربرگ شماره (1-2-2) مربوط به ردیف 2 فصل اول در خصوص مفاد آگهی استخدام

 كاربرگ شماره (۱-۴-۲) و (۱-۵-۲)- دستورالعمل نحوه برگزاري امتحانات عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي

 كاربرگ- استخدام از محل سهميه ۲۵٪ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- استخدام از محل سهميه ۵٪ بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- ضوابط متفرقه

 كاربرگ- دستورالعمل اجرايي بند الف ماده (۱۶)، بند (ب) ماده (۲) و بندهاي (الف)، (هـ)، (و) و (ز) ماده (۴۴) و مواد (۱۸۱) و بند (هـ) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

 كاربرگ- تشكيل ستاد راهبري به منظور ساماندهي، راهبري، هماهنگي و انسجام‌بخشي دستگاه‌هاي اجرايي كشور و استاندار‌ي‌ها براي عملياتي شدن بسته اختيارات و وظايف تفويضي و ساير احكام تصويب‌نامه موسوم به طرح مهرآفرين

 پيوست مصوبه مهرآفرين- دستورالعمل تشكيل دبيرخانه ملي نظام پيشنهادها

 پيوست طرح مهرآفرين- ساماندهي فرآيند تشريفات گمركي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام