کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

امکان بازخرید نمودن مستخدم آماده به خدمت بنا بر درخواست او

امکان بازخرید نمودن مستخدم آماده به خدمت بنا بر درخواست او (تصویب نامه شماره 8522 مورخ 21/4/1350 هیأت وزیران)

هیأت وزیران در جلسه مورخ 19/4/1350 بنا به پیشنهاد شماره 4830/د ح مورخ 11/2/1350 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 120 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند:

وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند به تقاضای مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخرید و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام