آزمون تعیین صلاحیت
استخدام و تبدیل وضعیت

اصلاح دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

اصلاح دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۹۱۶۳/۹۲/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۲ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مشمول قـانون مديريت خدمات كشوري

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسات مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ و ۳۱/۴/۱۳۹۲ به ترتيب انجام اصلاحات زير را در بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ (موضوع دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاه هاي اجرايي) تصويب نمود:

الف- مصوبه جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱

با افزودن يك تبصره به عنوان «تبصره ۴» به ماده ۷ بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ به شرح زير موافقت شد.

تبصره (۴)- مواد امتحان عمومي نيروهاي قرارداد كار معين براي تبديل وضعيت عبارتند از:

۱- معارف اسلامي (ضريب ۳)

۲- زبان و ادبيات فارسي (ضريب ۲)

۳- اطلاعات سياسي و اجتماعي و مباني قانوني (ضريب ۲)

ب- مصوبه جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲

با اصلاح تعريف داوطلب بومي به شرح زير موافقت شد.

داوطلب بومي به داوطلبي گفته مي شود كه داراي يكي از ويژگي هاي زير باشد:

الف) محل تولد داوطلب با استان مورد تقاضا براي استخدام يكي باشد.

ب) حداقل پنج سال از سنوات تحصيلي داوطلب (ابتدايي، راهنمايي يا دبيرستان) به صورت پيوسته در استان مورد تقاضا طي شده باشد.

ج) همسر و فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح كه استان محل تولد همسر يا پدر (شاغلين نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد و يا محل سكونت كنوني آنان (در خصوص بازنشستگان نيروهاي مسلح) در استان مورد تقاضاي شغل باشد.

د) فرزندان و همسران كاركنان رسمي، پيماني و نيروهاي قراردادي كه در اجراي مصوبات «كارگروه انتقال كاركنان دولت از تهران» به استان مورد تقاضا براي استخدام منتقل شده اند.

و) آن دسته از افرادي كه حداقل سه سال تمام سابقه كار تمام وقت در دستگاه هاي اجرايي استان مورد تقاضا براي استخدام با پرداخت حق بيمه داشته باشند.

ز) همسر و فرزندان افراد بومي ساكن در استان

تبصره- اولويت انتخاب داوطلبان با بومي شهرستان مي باشد و در صورتي كه داوطلب بومي شهرستان حدنصاب لازم براي قبولي را كسب نكرده باشد از داوطلبان بومي ساير شهرستان هاي استان در صورت شركت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب مي گردند.

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام