کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام

اعلام لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام (بخشنامه شماره 1217/93/200 مورخ 3/2/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

با عنایت به اینکه اجرای برخی از بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از این معاونت در حوزه استخدام و تبدیل وضعیت، بنا به یکی از دلایل ذیل منتفی شده است:

الف- بخشنامه مستند به یکی از مصوبات هیأت وزیران بوده و مصوبه مربوطه در حال حاضر حسب مورد لغو، ابطال، یا ملغی الاثر شده و یا با احکام قانون و مصوبات بعدی، قابلیت اجرایی خود را از دست داده است؛

ب- بخشنامه در اجرای احکام و تکالیف مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه صادر شده و با منقضی شدن آن و لازم الاجرا شدن قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه –مصوب 1389-، نیازمند بازنگری است؛

ج- موضوع بخشنامه صادره قبلی با صدور بخشنامه های بعدی این معاونت، تعیین تکلیف شده است؛

د- بخشنامه به صورت مقطعی صادر شده و حسب مورد، در زمان اعتبار، اجرا شده و یا موضوع آن منتفی گردیده است؛

لذا بدین وسیله با هدف مقررات زدایی و از میان بردن ابهامات دستگاه های اجرایی و کاهش مکاتبات، اعلام می‌نماید، بخشنامه های ذیل‌الذکر که از سوی این معاونت صادر شده است، قابلیت اجرایی نداشته و ملغی‌الاثر می‌باشند.

لغو و عدم قابلیت استناد برخی بخشنامه ها در حوزه استخدام

ردیف مشخصات بخشنامه ردیف مشخصات بخشنامه
1 66741/100 – 24/04/85 9 1050/90/230- 23/01/90
2 135938/100- 17/08/85 (لینک) 10 12515/200- 30/05/90 (لینک)
3 4848/100- 20/01/86 (لینک) 11 18374/200- 25/07/90 (لینک)
4 85905/100- 12/09/87 (لینک) 12 28298/200- 09/11/90 (لینک)
5 9728/200- 10/03/89 (لینک) 13 29709/220- 23/11/90 (لینک)
6 50796/200 – 05/10/89 (لینک) 14 1309/91/200- 22/01/91 (لینک)
7 56141/234 – 29/10/89 (لینک) 15 40846/91/230- 21/10/91 (لینک)
8 60123/200- 01/12/89 (لینک) 16 1923/92/200- 08/02/92 (لینک)

محمود عسکری آزاد- جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام