کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

نحوه اجرای آرای ۵۵۵، ۲۴۴ و ۴۵۰ هیئت عمومی دیوان در خصوص تبدیل وضعیت

نحوه اعمال آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰۵۰/۹۰/۲۳۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۰ معاونت حقوقی، امور مجلس و استان‌ها)

کلیه معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری‌های سراسر کشور

پیرو نامه شماره ۲۷۹۹/۸۹/۲۳۲ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۸۹ با عنایت به اینکه تشخیص مفاد آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیازمند بررسی دقیق بر اساس شرایط مقرر در قوانین و مقررات بشرح ذیل می‌باشد:

الف: مشمولین رأی ۵۵۵ عبارتند از کارکنانی که قبل از ۱/۳/۱۳۷۸ (تاریخ تصویب مصوبه شماره ۳۵۹۱/ت۱۷۲۹۶هـ مورخ ۱/۳/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران) به صورت خرید خدمت در دستگاه‌های اجرایی مشمول خدمت بوده و هم‌اکنون به صورت قراردادی اشتغال دارند.

ب: مشمولین رأی ۲۴۴، عبارتند از کارکنانی که در اجرای تصویبنامه شماره ۱۳۸۶۸-۲۸۲ مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۶۷ هیأت محترم وزیران دارای مدرک دانشگاهی بوده و تا تاریخ ۰۹/۰۵/۱۳۸۴، تاریخ تصویب آیین‌نامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده ۱۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی دارای حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند.

ج: مشمولین رأی ۴۵۰ عبارتند از کارکنانی که تا تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۵/۹/۱۳۸۶) به استناد تبصره (۲) ماده (۷) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۶ مجلس محترم شورای اسلامی دارای حداقل ۸ سال سابقه خدمت پیمانی می‌باشند.

علیهذا، با عنایت به مراتب فوق‌الذکر، مقتضی است ضمن بررسی دقیق وضعیت کارکنان واجد شرایط دستگاه‌های اجرایی استان، مشخصات آنان را بصورت یکجا ارسال تا مورد بررسی قرار گیرد. بدیهی است درخواست‌هایی که توسط دستگاه‌های اجرایی استان به این معاونت ارسال گردیده و یا می‌گردد محل بررسی نخواهد بود.

عبدالعلی تاجی- معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام