کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل انعقاد قرارداد مشاغل کارگری و کار معین+ فرم‌های مربوط

دستورالعمل انعقاد قرارداد مشاغل کارگری و قرارداد کار معین و ابلاغ فرم‌های مربوط (بخشنامه شماره ۲۸۹۶۵/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی

در اجرای تصویب‌نامه‌های شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هیأت محترم وزیران و به منظور ایجاد هماهنگی در انعقاد قرارداد با نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور، به پیوست فرم‌های قرارداد انجام کار معین (مشخص) و قرارداد کار موقت (گارگری)، ارسال می‌گردد، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با نیروی انسانی فوق الذکر بر این اساس قرارداد منعقد نمایند.

۱- شماره شناسه موضوع بند ۲ فرم قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری) براساس مکاتبه با امور برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این معاونت تعیین خواهد شد، دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ صدور این بخشنامه، فهرست نیروی انسانی واجد شرایط خود را به امور فوق ارسال نمایند.

۲- نوع وظایف و مسئولیت‌های موضوع بند ۱۹ فرم قرارداد کار موقت (مشاغل کارگری) باید توسط دستگاه تکمیل شود.

۳- دستگاه های اجرایی پیمانکاران را موظف نمایند که در زمان فسخ قرارداد نیروی انسانی مشمول مصوبات مذکور،نسبت به پرداخت پاداش پایان سال و سنوات خدمت آنان به تناسب خدمت انجام شده، براساس ماده ۲۴ قانون کار اقدام نمایند.

۴- ارقام مربوط به حق‌الزحمه موضوع بند ۲۳ فرم قرارداد انجام کار معین کارکنان باید براساس قانون کار تکمیل گردد (به استثنای درصد مقطع تحصیلی).

۵- درصد مقطع تحصیلی کارکنان قرارداد انجام کار معین (مورد عمل در قرارداد) به ترتیب دیپلم ۱۰%، فوق دیپلم ۲۰%، کارشناسی ۳۰%، کارشناسی ارشد ۴۰%، دکترای عمومی ۵۰%، دکترای تخصصی (PHD) به میزان ۶۰% حداقل دستمزد موضوع بند «الف» ردیف ۲۳ فرم قرارداد انجام کار معین می باشد.

۶- چنانچه میزان حقوق و مزایای کارکنان مشمول قرارداد انجام کار معین (مشخص)، نسبت به قرارداد قبلی کاهش یابد، دستگاه‌های اجرایی موظفند با ذکر دلایل و ارایه مستندات مراتب را به این معاونت اعلام نمایند تا امکان بررسی موضوع فراهم گردد.

لطف ا… فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام