کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آیین نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی

آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (تصویبنامه شماره 114068/ت50075هـ مورخ 30/8/1394 هیأت وزیران)

وزارت کشور- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 24/8/1394 به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور و تأیید ستاد کل نیروهای مسلح و به استناد ماده (15) مکرر قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه نحوه استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

الف- کارکنان خرید خدمت: کسانی که با داشتن شرایط مندرج در این آیین‌نامه، خدمت مشخصی را برابر قرارداد معین انجام می‌دهند.

ب- حق‌الزحمه: دریافتی‌های قانونی که کارکنان خرید خدمت به اعتبار قرارداد دریافت می‌کند.

ب- قرارداد: تعهد کتبی که به موجب آن کارکنان خرید خدمت در قبال دریافت حق‌الزحمه، خدمت مشخصی را برای مدت معین انجام می‌دهند.

ماده 2- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجاز است بنا به ضرورت و برای مدت محدود و در چارچوب این آیین‌نامه نسبت به به‌کارگیری و استفاده از کارکنان خرید خدمت اقدام کند.

ماده 3- کارکنان خرید خدمت باید دارای شرایط زیر باشند:

الف- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور

ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصل ولایت فقیه

پ- تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ت- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی معارض با نظام جمهوری اسلامی ایران که به حکم قانون و یا رأی دادگاه غیرقانونی شناخته شده‌اند.

ث- عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی در زمان تقاضای به‌کارگیری

ج- دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا حسب مورد معافیت‌های ذکر شده در قانون خدمت وظیفه عمومی

چ- نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر

ح- عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان

خ- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی

د- داشتن شرایط تحصیلی، تخصصی و مهارت لازم برای ارایه خدمت مورد نظر

ذ- داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت موردنظر

ر- دارا بودن حداقل سن هجده سال و حداکثر چهل سال

ماده 4- به‌کارگیری کارکنان خردی خدمت با توجه به تخصص و مهارت مربوط، برای مدت معین بر اساس شاخص‌های زیر صورت می‌گیرد:

الف- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد برای خدمات علمی و پژوهشی

ب- دارا بودن مهارت‌های تخصصی با تأیید کمیسیون ارزیابی مهارت فنی موضوع ماده (29) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1382- و اصلاحات بعدی آن، برای خدمات فنی و تجربی

ماده 5- استفاده از خدمات کارکنان خرید خدمت به صورت قرارداد یکساله و تمدید آن حداکثر برای چهار دوره یکساله، بنا به نیاز و تشخیص یگان مربوط و در سقف نیروی انسانی و اعتبار مصوب امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده 6- کارکنان خرید خدمت صرفاً در امور خاصی بکارگیری خواهند شد که جذب کارکنان پیمانی و پایور امکان‌پذیر نباشد و استفاده از انها در غیر از اموری که در قرارداد ذکر می‌شود، ممنوع می‌باشد.

ماده 7- موارد خاتمه قرارداد به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف- تقاضای شخص طرف قرارداد و موافقت یگان مربوطه خدمتی

ب- از دست دادن صلاحیت‌های امنیتی و مکتبی در طول مدت قراراد به تشخیص مراجع ذی‌صلاح قانونی

پ- عدم نیاز یگان محل خدمت و فسخ قرارداد به صورت یک‌طرفه، با رعایت قوانین و مقررات مربوط

ت- نداشتن کارآیی لازم یا انجام ندادن وظیفه به نحو مطلوب، بر اساس دستورالعمل مصوب نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده 8- به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان خرید خدمت، هیئت انضباطی مرکب از نمایندگان معاونت‌های نیروی انسانی و بازرسی نیروی انتظامی و نماینده یگان بکارگیرنده شخص خرید خدمت تشکیل و حسب مورد نسبت به ادامه همکاری وی، با اکثریت آرا تصمیم‌گیری می‌کند.

ماده 9- کارکنان خرید خدمت موظفند از لباس مصوب مربوط استفاده نمایند.

ماده 10- کارکنان خرید خدمت از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت تابع مقررات قانون تأمین اجتماعی -مصوب 1354- و اصلاحات بعدی آن هستند.

ماده 11- کارکنان خرید خدمت می‌توانند با رعایت مقررات از تسهیلات و حمایت‌های بیمه‌های تکمیلی و اختیاری و در طول مدت خدمت همانند کارکنان پایور از مراکز و خدمات تفریحی و رفاهی نیروی انتظامی بهره‌مند گردند.

ماده 12- حداقل و حداکثر حق‌الزحمه ثابت کارکنان خرید خدمت موضوع این آیین‌نامه، تابع مقررات موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به حداقل و حداکثر حقوق که همه ساله توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ می‌گردد، می‌باشد و میزان آن بر اساس شرایط بازار کار، اهمیت وظایف، مهارت، تجربه و تخصص کارکنان خرید خدمت در قرارداد تعیین می‌شود.

ماده 13- در پایان مدت قرارداد به کارکنان خرید خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق دریافتی به عنوان پاداش حسن انجام کار پرداخت می‌شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام