کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

مجوز جذب دانش آموختگان و اساتيد برجسته ايراني غيرمقيم در قالب قرارداد پيماني به مدت يك سال براي عضويت هيات علمي توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (تصویبنامه شماره 162137/ت51922هـ مورخ 9/12/1394 هیأت وزیران)

مجوز جذب دانش آموختگان و اساتيد برجسته ايراني غيرمقيم در قالب قرارداد پيماني به مدت يك سال براي عضويت هيات علمي توسط دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (تصویبنامه شماره 162137/ت51922هـ مورخ 9/12/1394 هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه 5/12/1394 به پیشنهاد معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند از طریق بنیاد ملی نخبگان و تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از میان دانش آموختگان و اساتید برجسته ایرانی غیرمقیم در قالب قرارداد پیمانی یکساله عضو هیأت علمی جذب نمایند. در مدت مذکور، فرآیند گزینش علمی و عمومی در چارچوب ضوابط معمول انجام می‌گیرد. بنیاد ملی نخبگان با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف یک ماه دستورالعمل این تصویب‌نامه از جمله اوصاف دانش آموخته برجسته و چگونگی انتخاب آنان را تدوین و ابلاغ می‌نماید. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، موظف است سالیانه (100) ردیف مجوز استخدام هیئت علمی مورد نیاز این بند را به مدت دو سال تأمین کند و اعتبار مورد نیاز را در قالب ردیف متمرکز ذیل وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری و بهداشت و آموزش پزشکی پیش‌بینی کند.

بنیاد ملی نخبگان گزارش سالانه نحوه اجرای این تصویب‌نامه را با ذکر دقیق میزان دستیابی به اهداف طرح، موانع یا مشکلات احتمالی، ارزیابی تأثیرات و نتایج ناخواسته را به کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فنآوری هیئت دولت ارایه خواهد کرد.

2- به منظور فراهم شدن بسترهای اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم در بخش خصوصی، بنیاد ملی نخبگان موظف است ضمن تدوین واجرای بسته‌های حمایتی، طرح شناسایی و توسعه پایگاه‌های تخصصی همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم راظرف دو ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه طبق بند (11) ماده (9) اساسنامه بنیاد ملی نخبگان به تصویب هیئت امنان برساند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به پیشنهاد بنیاد ملی نخبگان، منابع مورد نیاز را در ردیف مستقلی ذیل بنیاد ملی نخبگان در بودجه سالیانه کل کشور پیش‌بینی خواهد کرد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام