کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آيين نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

آيين نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان (تصویبنامه شماره 47069/ت51514هـ مورخ 1395/04/23 هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه ۲۰ /۴ /۱۳۹۵ به پيشنهاد وزارت ورزش و جوانان و با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد تبصره (۶) ماده واحده قانون سرباز قهرمان – مصوب ۱۳۷۶ – و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون يادشده را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه اجرايي جذب و استخدام قهرمانان مشمول قانون سرباز قهرمان

ماده ۱- در اين آيين نامه اصلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الف- قانون : قانون سرباز قهرمان – مصوب ۱۳۷۶ – و اصلاحات بعدي آن.

ب- بازي هاي المپيك : بازي هاي تابستاني و زمستاني كه در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان هر چهار سال يكبار به طور متمركز به ميزباني يكي از كشورهاي جهان با حضور كشور هايي كه موفق به كسب سهميه شده اند، در رشته هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين المللي المپيك (IOC) برگزار مي شود.

پ- بازي هاي پار المپيك : بازي هاي تابستاني و زمستاني كه براي ورزشكاران معلول در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان هر چهار سال يكبار به طور متمركز به ميزباني يكي از كشور هاي جهان با حضور كشور هايي كه موفق به كسب سهميه شده اند، در رشته هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين المللي پار المپيك (IPC) برگزار مي شود.

ت- بازي هاي آسيايي : بازي هاي تابستاني و زمستاني كه در رده هاي سني جوانان و بزرگسالان با حضور كليه كشورهاي آسيايي هر چهار سال يكبار در رشته هاي ورزشي تحت پوشش شوراي المپيك آسيا (OCA) و به صورت متمركز برگزار مي شود.

ث- مسابقات جهاني و قهرماني جهان: مسابقاتي كه در رشته هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين المللي المپيك (IOC) به صورت ساليانه يا هر دو سال يكبار با حضور كشور هايي كه حائز شرايط گرديده اند، برگزار مي شود.

ج- مسابقات جام جهاني: مسابقاتي كه در رشته هاي فوتبال، واليبال و بسكتبال با حضور كشورهايي كه موفق به كسب سهميه شده اند، برگزار مي شود.

چ- مشمولين: قهرمانان بازي هاي المپيك شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرماني جهان و نفرات اول، دوم و سوم بازي هاي آسيايي و مسابقات جهاني در رشته هاي ورزشي تحت پوشش كميته بين المللي المپيك (IOC) حسب مورد در رشته هاي فردي و گروهي و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهاني فوتبال، بسكتبال و واليبال و همچنين يكي از فرزندان قهرمانان بازي هاي پار المپيك شامل نفر اول در رشته هاي فردي و كليه نفرات در رشته هاي گروهي.

ماده ۲- دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري مي توانند مشمولين اين آيين نامه را با رعايت شرايط زير بدون برگزاري آزمون و خارج از نشر آگهي به صورت پيماني جذب و استخدام نمايند:

۱- وجود پست سازماني بلاتصدي.

۲- داشتن شرايط احراز مشاغل دستگاه اجرايي.

۳- داشتن شرايط عمومي استخدام و تأييد گزينش.

ماده ۳- تاييد مقام قهرمانان ورزشي مشمولين و معرفي به دستگاه هاي اجرايي برعهده وزارت ورزش و جوانان است.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام