کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی

دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۸۸ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور در جلسه مورخ ۲/۹/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و به استناد ماده (۴۴) قانون مديريت خدمات كشوري و در راستاني فراهم نمودن زمينه‌هاي رعايت عدالت استخدامي، ايجاد فرصت‌هاي برابر و تحقق شايسته‌گزيني و رويكرد حذف استخدام‌هاي خارج از فضاي رقابتي در فرآيند ورود به خدمت در دستگاه‌هاي اجرايي، دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي را به شرح پيوست تصويب نمود كه مراتب جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به كارگيري افراد در دستگاه‌هاي اجرايي

ماده ۱- تعاريف و اختصارات

دستگاه اجرايي: دستگاه‌هاي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري با رعايت مستثنيات موضوع ماده (۱۱۷) قانون مذكور

معاونت توسعه مديريت: معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

امتحان عمومي: آزمون توانمندي‌هاي عمومي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش‌ عمومي، اطلاعات و معلومات پايه آنها به صورت كتبي برگزار مي‌شود.

امتحان تخصصي: آزمون توانمندي‌هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي و يا مصاحبه تخصصي برگزار  مي‌شود.

مسابقه تخصصي: آزمون توانمندي‌هاي تخصصي داوطلبان استخدام است كه به منظور سنجش دانش و مهارت تخصصي براي تصدي شغل مورد نظر به صورت كتبي ويا مصاحبه تخصصي برگزار مي‌شود و افراد براساس نمرات برتر انتخاب خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام