کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

رأی شماره ۵۵۵ در تبدیل وضعیت مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (دادنامه شماره ۵۵۵ مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۸۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ: ۱۹/۸/۱۳۸۷

شماره دادنامه: ۵۵۵

کلاسه پرونده: ۸۷/۵۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: خانم مرضیه زارع.

موضوع شكایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.

مقدمه:

الف- شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۵۰۳ موضوع شکایت خانم طوبی نباتی احمدی به طرفیت اداره راه و ترابری و ترابری کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی اینجانب از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ چنین رای صادر نموده است، با توجه به اینکه شاکیه از سال ۹/۱۰/۱۳۷۲ با مدرک لیسانس در اداره کل اشتغال به کار نموده و تا حال نیز همکاری وی ادامه دارد و اداره متبوعه نیز طی نامه شماره ۲۳/۲۰۷۴ مورخ ۲۰/۲/۱۳۷۶ لیست نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی را جهت استخدام رسمی یا پیمانی درخواست نموده و نهایتاً اداره کل امور کارکنان طی نامه شماره ۲۲۸۸۲ مورخ ۴/۷/۱۳۷۶ نامبرده را به هسته گزینش معرفی و از ناحیه هسته گزینش وزارت راه و ترابری و ترابری، استخدام پیمانی خانم طوبی نباتی احمدی بلامانع اعلام گردیده و سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۲۷۳۱۹/۴۳/۲ مورخ ۲/۸/۱۳۷۷ با تبدیل پست سازمانی شماره 28 تحت عنوان کارشناس آموزش و ارزشیابی از موقت به ثابت جهت تخصیص به شاکیه موافقت نموده است. فلذا نامبرده واجد شرایط تصدی پست پیشنهادی گردیده و با طی مراحل اداری فوق دارای حقوق مکتسبه‎ای گردیده است که عدم صدور حکم پیمانی موجب تضییع حقوق مکتسبه می‎باشد و از طرفی استناد سازمان امور اداری و استخدامی دفتر تشکیلات زیربنایی به مواد ۱۳ و ۱۶ قانون استخدام کشوری منصرف از موضوع مطروحه بوده چرا که در مواد مارالذکر برای خدمت رسمی دولت استخدام اشخاص از طریق امتحان یا مسابقه صورت می‎گیرد. بنابراین شکایت شاکیه وارد و موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام اداره طرف شکایت به تبدیل وضعیت استخدامی مشارالیها از خرید خدمت به پیمانی صادر و اعلام می‎گردد.

ب ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۶/۸۰۸ موضوع شکایت خانم مرضیه زارع به طرفیت اداره کل راه و ترابری استان کهکیلویه و بویراحمد بخواسته صدور رأی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از خرید خدمت به پیمانی به شرح دادنامه شماره ۴۲۵ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۷ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه اداره خوانده در جوابیه ارسالی خود اعلام کرده است جذب و بکارگیری نیروی انسانی در دستگاه‎های دولتی براساس مواد ۱۳ و ۱۶ قانون استخدام کشوری از طریق آگهی و شرکت در آزمون استخدامی صورت‌می‎گیرد و شاکیه نیز در صورت دارا بودن شرایط در آزمون استخدامی شرکت که در صورت قبولی به صورت رسمی و یا پیمانی استخدام خواهد شد و شاکیه نیز مجوز قانونی برای استخدام ارائه ننموده است و با توجه به مراتب شکایت شاکیه غیر وارد تشخیص علیهذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‎گردد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌‎البدل شعب دیوان تشكیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎‌نماید.

رای هیات عمومی

الف- تعارض در مدلول دادنامه‎‌های فوق‌‎الذکر محرز به نظر می‎رسد.

ب- به تجویز ماده یک تصویب‎نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب ۱۳۷۸ هیأت وزیران آن دسته از دستگاه های دولتی که براساس تصویب‎نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‎نامه پیش‌گفته بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره ۸۴۶ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام