استخدام و تبدیل وضعیت

تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون‌های ادواری

بخشنامه تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری به پیمانی (بخشنامه شماره ۹۶۱۹۷۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور)

معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی کشور

در اجرای ماده (۳۰) بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، موضوع: دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی و به منظور تعیین تکلیف کارکنان قراردادی مشمول ماده مذکور، در صورت حصول شرایط ذیل، دستور فرمایید اطلاعات افراد واجد شرایط در سامانه کارمند ایران ثبت تا موجبات بررسی و صدور شماره مستخدم پیمانی برای آنان فراهم گردد.

۱- دارا بودن مانده مجوز از محل مجوزهای استخدامی صادره در برنامه پنجم توسعه اعم از مانده مجوزهای استانی (مانده مجوزهای سازمان مدیریت استان) یا مجوزهای خاص دستگاه‌های اجرایی.

۲- دارا بودن کارنامه مجاز آزمون‌های ادواری سال‌های ۱۳۸۱، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴

۳- دارا بودن شماره شناسه قراردادی صادره از سوی سازمان مذکور و ادامه همکاری فرد با دستگاه اجرایی در حال حاضر.

۴- وجود پست بلاتصدی مصوب

۵- مطابقت رشته تحصیلی افراد با شرایط احراز شغل قابل تخصیص در پست بلاتصدی پیشنهادی بر اساس طرح طبقه‌بندی مشاغل

۶- رعایت شرایط عمومی استخدام و تأیید هسته گزینش برای استخدام پیمانی

۷- تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و شاغل

بدیهی است، مسئولیت تأمین اعتبار با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، به عهده دستگاه‌های اجرایی بوده و استفاده از مانده مجوزهای استخدامی استانی برای واحدهای استانی دستگاه‌های اجرایی (اعم از اینکه بودجه استانی یا ملی داشته باشند) پس از موافقت و تأیید فهرست متقاضیان توسط حوزه ستادی دستگاه اجرایی، با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در بستر سامانه کارمند ایران صورت خواهد پذیرفت. همچنین، ضروری است سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان حسب مورد پس از دریافت مستندات (مبنی بر موافقت و تأیید فهرست افراد توسط حوزه ستادی دستگاه‌های اجرایی و تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه کشور) و در صورت انطباق با شرایط مذکور، نسبت به تأیید آن در بستر سامانه کارمند ایران اقدام نمایند.

علی جمالی قمی- رییس امور آمار، برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام