کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

لزوم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان انتزاع از دستگاه

لزوم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه کارکنان دستگاه‌های اجرایی در زمان انتزاع از دستگاه (بخشنامه شماره 383689 مورخ 14/7/1398 سازمان اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور

با توجه به این‌که شماره‌های مستخدم و شناسه صادره از سوی این سازمان برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی، صرفاً در زمان وجود رابطه استخدامی یا به‌کارگیری بین کارمند و دستگاه اجرایی موضوعیت دارد، لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند در اسرع وقت نسبت به ابطال شماره مستخدم یا شناسه کارمندانی که به روش‌های مختلف نظیر استعفا، بازخریدی، فوت، فسخ قرارداد یا پیمان، عدم تمدید قرارداد یا پیمان، اخراج، انفصال از خدمت در دستگاه منتزع می‌شوند در سامانه کارمندایران اقدام نمایند. بدیهی است مسئولیت پیامدهای عدم ابطال شماره‌های مستخدم و شناسه افراد یاد شده به عهده دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد.

جمشید انصاری- معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مقررات مرتبط:

– لزوم اخذ شماره شناسه از سامانه کارمند ایران در هر گونه به‌کارگیری نیروی انسانی از جمله به‌کارگیری بازنشستگان (بخشنامه شماره 1411945 مورخ 1/7/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام