کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیتانتصاب مدیران

ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر در قالب طرح تحول سرمایه انسانی شهید فیاض بخش

ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر در قالب طرح تحول سرمایه انسانی شهید فیاض بخش (دادنامه شماره ۲۶۵۴۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شناسنامه قانون- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رایی نامه شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی موضوع: «مجوز جذب و استخدام مدیر در سازمان بهزیستی کشور در قاب طرح تحول سرمایه انسانی شهید فیاض بخش» را ابطال کرد.

مشخصات و مشروح این رأی به شرح زیر است:

رأی ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۶۵۴۵۴۹

تاریخ تنظيم : ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

شماره پرونده: ۱۴۰۲۳۱۹۲۰۰۰۰۰۶۸۴۴۴

شماره بایگانی شعبه : ۰۲۰۰۱۴۱

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته ابطال بند ۱۱ نامه شماره ۱۰۲۵۲۸-۱۴۰۱/۱۲/۱۳- سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران

رأی هيأت عمومی

اولاً،  تبصره ۲ ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر این امر است که در صورت استخدام در مشاغل موضوع ماده مذکور با توجه به پیشرفت علم و نیازهای روز توانایی افراد متقاضی در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات احراز گردد و به همین منظور تبصره ۴ ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی، داوطلبان استخدام در مشاغل فوق را موظف می‌نماید حداکثر یک ماه پس از اعلام تأیید گزینش مدارک مربوط به کسب مهارت‌های هفت گانه (ICDL) را ارائه نمایند.

ثانیاً، مشاغل بالاتر از کارشناسی اصولاً مشاغلی است که در شرایط احراز آن شاغل باید حداقل دارای مدرک تحصیلی پیش بینی شده کارشناسی ارشد .باشد.

ثالثاً، در صورتی که فرض بر این باشد که قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی اجازه استخدام افراد را برای سمت‌های مدیریت حرفه‌ای داده است در این صورت حکم ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقید به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵۷ قانون مذکور است که مقرر نموده است دستورالعمل اجرایی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد و از طرفی در دستورالعمل ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن) یکی از شرایط انتخاب و انتصاب در سمت‌های مدیریتی دارا بودن رابطه استخدامی، رسمی، پیمانی یا قرارداد کار معین (مشخص) است که با فرض فوق در انطباق نیست.

رابعاً، فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد (۵۳) الى (۵۷)) اختصاص به انتصاب و ارتقای شغلی دارد لذا استناد به مواد این فصل جهت استخدام از وجاهت قانونی برخوردار نیست.

بنا به مراتب فوق، بند ۱۱ مجوز استخدامی شماره ۱۰۲۵۲۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور اعطایی به سازمان بهزیستی کشور در خصوص جذب ویژه مدیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأى براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

مهدی دربین-  معاون قضایی دیوان عدالت اداریپ

فایل ابلاغ رأی ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر:

ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر
ابطال مجوز جذب و استخدام مدیر
شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام