کتاب استخدامی اداری ها
استخدام و تبدیل وضعیت

آيين‌نامه جذب و نگهداری نيروی انساني نخبه و استعداد برتر

آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع تبصره‌ (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هيأت وزيران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد مشترك معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و بنياد ملي نخبگان و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مديريت خدمات كشوري -مصوب ۱۳۸۶- و بند “ي” ماده‌ (۱۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران -مصوب ۱۳۸۹-، آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر دردستگاه‌هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌هاي اجرايي

ماده ۱- نخبه يا استعداد برتر به فردي اطلاق مي‌شود كه بر اساس ماده (۴) آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر و نخبگي مصوب جلسه (۵۸۹) مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۵ شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مصوبات بنياد ملي نخبگان، توسط بنياد مذكور تعيين شده و داراي مدرك تحصيلي حداقل كارشناسي باشد.

ماده ۲- كارمنداني كه قبل از ابلاغ اين آيين‌نامه، نخبه و استعداد برتر بوده‌اند يا در حين خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته مي‌شوند مشمول مزاياي اين آيين‌نامه قرار مي‌گيرند.

ماده ۳- دريافت هرگونه حمايت مادي و معنوي از بنياد نخبگان، مانع استفاده از مزاياي مندرج در اين آيين‌نامه نمي‌باشد.

ماده ۴- نخبگان جديدالاستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، در يك رتبه بالاتر از رتبه تعيين‌شده قرار مي‌گيرند.

ماده ۵- به نخبگان و استعدادهاي برتر موضوع اين آيين‌نامه، سقف امتياز فوق‌العاده ويژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري تعلق مي‌گيرد.

ماده ۶- دستگاه اجرايي مي‌تواند با توجه به توانمندي فرد نخبه يا استعداد برتر و شغل مورد تصدي وي، با رعايت ماده (۸۷) قانون مديريت خدمات كشوري، ساعت كار اين‌گونه كارمندان را به صورت شناور تعيين نمايد.

ماده ۷- سوابق تجربي مورد نياز براي انتصاب به پست‌هاي مديريتي و سرپرستي طبق مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مديريت خدمات كشوري براي مشمولين اين آيين‌نامه نسبت به ساير كارمندان، تا پنجاه درصد كاهش مي‌يابد.

ماده ۸- نخبگان در استفاده از رتبه‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت داخل و خارج از كشور در شرايط مساوي با ديگران در اولويت قرار مي‌گيرند.

ماده ۹- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند در استفاده از نيروها از محل امريه سربازي، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولويت قرار دهند.

ماده ۱۰- دستگاه‌هاي اجرايي موظفند قبل از انتشار آگهي استخدامي، نيازهاي خود را به بنياد ملي نخبگان اعلام نمايند.

ماده ۱۱- معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است در سامانه كاركنان نظام اداري كشور، اطلاعات مربوط به كارمندان نخبه يا استعداد برتر را منظور نمايد.

ماده ۱۲- دستورالعمل نحوه و شرايط بكارگيري افراد مشمول اين آيين‌نامه در دستگاه‌هاي اجرايي، با رعايت مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور با همكاري بنياد ملي نخبگان تهيه خواهد شد.

ماده ۱۳- تصويب نامه شماره ۱۷۸۱۴/ت۳۰۹۸۷هـ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۳ لغو مي‌شود.

محمدرضا رحيمي- معاون اول رييس‌جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام