استخدام و تبدیل وضعیت

الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین

الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین (رأی صجیح)

این نمونه رأی یکی از شعب است که در سامانه بانک آرای صحیح دیوان عدالت اداری درج شده است.

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته: الزام به تمدید قرارداد استخدامی کار معین (رد) 

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ … ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده به طور خلاصه اظهار داشته است: اینجانب به مدت …. سال به تحت عنوان نیروری قرارداد کار معین در اداره طرف شکایت اشتغال به کار داشتم که قرارداد بصورت سالانه تمدید شده است و علی رغم ایجاد حق مکتسب اخیراً اداره طرف شکایت از تمدید قرار داد استنکاف ورزیده است. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: با توجه به این که بکارگیری نیروی قراردادی تابع نیاز دستگاه است در مطابق قوانین و مقررات الزامی جهت تمدید قرارداد کار معین پیش‌بینی نشده است. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رای شعبه

با عنایت به این که اولاً مطابق ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۰۸/ ۰۷/ ۱۳۸۶ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی، به کارگیری نیرو در قالب قرارداد کار معین از جمله اختیارات دستگاه اجرایی است که در صورت نیاز دستگاه، تا ده درصد پست‌های سازمانی و در سقف اعتبارات مصوب انجام می‌شود و این گونه بکارگیری نیرو هیچ‌گونه تعهد استخدامی و الزام به تمدید قرارداد، پس از انقضاء قرارداد ایجاد نمی‌نماید، ثانیاً مطابق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۸۳ مورخ ۱۵/ ۰۹/ ۱۳۸۹،  ۳۳۲ مورخ ۰۷/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۳۷۴ مورخ ۲۸/ ۰۵/ ۱۳۹۲، ۴۶۶ مورخ ۱۷/ ۰۵/ ۱۳۹۶ و۴۸۲ مورخ ۲۴/ ۰۵/ ۱۳۹۶ در قرارداد‌های مدت موقت با پايان مدت قرارداد، رابطه استخدامی خاتمه مي‌يابد و در قوانین و مقررات الزام و تکلیفی مبنی بر تمدید قرارداد پیش‎بینی نشده است و در ما نحن فیه، حسب مدارک و مستندات ارائه شده، شاکی به صورت قرارداد کار معین اشتغال به کار داشته است و با انقضاء مدت قرارداد، تکلیفی قانونی متوجه دستگاه طرف شکایت از حیث بکارگیری مجدد شاکی نیست، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه … دیوان عدالت اداری

مستندات مربوط:

قوانین

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ كميسيون مشترك مجلس شورای اسلامی
۲ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ بند «ه» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)
۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بند«ب» ماده ۲۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)

مقررات

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ساماندهی، شرايط جابه‌جایی و انتقال، ذخيره مرخصي استحقاقي و اضافه کار کارکنان قرارداد انجام کار معین دستگاه‌های اجرايی (بخشنامه شماره ۵۳۳۵۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

آراء هیئت عمومی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ رای وحدت رویه شماره۲۴۰ مورخ ۲۳/ ۰۴/ ۱۳۸۷
۲ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵ رای وحدت رویه شماره ۳۸۳ مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۵
۳ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ رای وحدت رویه شماره ۲۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۲۶
۴ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ رای وحدت رویه شماره ۳۳۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۷
۵ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
۶ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸ رای وحدت رویه شماره ۳۷۱ و ۳۷۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۸
۷ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ رای شماره ۴۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷
۸ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ رای شماره۴۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴

آراء هیئت های تخصصی

ردیف تاریخ عنوان
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ رای شماره ۴۸۰ تا ۴۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام